Galaktiska Federationen av Ljus via Inger Noren, 10 januari 2021

 

Galaktiska Federationen av Ljus, via Inger Noren

10 jan 2021

 

Detta meddelande ska gå till folket i USA angående de händelser som har inträffat i samband med korruption och bedrägerier inom konstitutionen och valdeltagandet i det amerikanska valet. Det är nu tid att det amerikanska folket får ta del av lögnerna och det ofantligt stora bedrägeri som har förekommit under väldigt lång tid. Det har förekommit väldigt stora och svåra handlingar mot människor i detta land och även i resten av världen, men särskilt i USA. Illuminati har fått härska med väldigt stor makt och har under åren fått med sig väldigt mycket av folket som på grund av svåra ekonomiska problem och därför haft lätt att falla för stora gåvor i form av pengar bland annat. Detta bedrägeri mot den övriga befolkningen måste få ett slut nu.

Dessa Illuminati har infiltrerat sig i kongressen, i alla tänkbara företag och högre instanser. Den sittande presidenten har försökt att mildra dessa personers agerande i att förstöra livet för befolkningen som har en väldigt svår balans mellan deras försörjningsmöjligheter och även mellan de olika grupperna i befolkningen. Detta måste omedelbart få prioriteras för att befolkningen ska kunna fortsätta leva ett bättre liv för och för att göra Amerika stort igen. Det kommer en period med svåra motsättningar mellan de som skor sig på andras bekostnad och de som vill överleva och få ett bättre liv för sina familjer.

På grund av den rådande pandemin och fortsatta nedstängningar kommer även detta år att bli svårt för många och vi uppmanar till lugn och försiktighet medan de styrande i landet får möjlighet att ta tag i detta stora och svåra problem. Det är med stor sannolikhet att det kommer många arresteringar för de personer som med sin ställning inom kongressen bland annat har utnyttjat sin ställning för sina kriminella handlingar. Detta kommer att påverka hela världen, inte bara USA. Dessa handlingar har satt presidenten i en väldigt svår situation med tanke på att allt valfusk inte har presenterats för domstolar och som i sin tur är korrumperade till att hålla tyst.

Detta arbete med att få dessa varelser inom Illuminati att lämna planeten för gott, arbetas det mycket för att eliminera Illuminatis matris för denna planet. Mycket har blivit gjort, men det återstår en del arbete för att få alla underhuggare till beslut för arresteringar. Det har förekommit mycket stora övergrepp mot hela befolkningen i form av krig mot de goda i samhället och försök till att eliminera hela jordens befolkning. Detta kommer inte att hända. Ljuset har vunnit denna kamp och de mörka kommer inte att klara av det höga ljus som nu finns på hela planeten.

Dessa mörka som fortfarande tycker att det är deras planet kommer att kämpa emot med alla medel de kan för att stanna kvar, men det är bara en tidsfråga innan alla dessa tas omhand och förpassas från vår planet eller arresteras och döms. Ni folk måste vara beredda att stå i ert ljus för detta kommer att bli en turbulent tid med mycket upprörda känslor och även en stor chock för många. Ni ljusarbetare, ljuskrigare har en stor uppgift framför er att hjälpa dessa människor som inte har haft någon aning om vad som har hänt eller händer med människors uppstigning till den femte dimensionen. Detta år är ljusarbetarnas år för att hjälpa sina medmänniskor och hålla lugnet för alla andra. Detta kommer att gå till historien.

Galaktiska Federationen av Ljus

 

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

 

 

Du gillar kanske också...