Lord Buddha via Linda Dillon, maj 10

Unknown

 

Avskrift ~ Himmelska välsignelser:

Buddha talar om dömande och bedömande, 10:e maj 2016

 

Buddha, Himmelska välsignelser, 10:e maj, 2016

Linda Dillon: Kanal för Rådet av Kärlek

Suzanne Maresca: Gäst i det Universella Ljuset

 

Kanalisering:

Buddha: Hälsningar, jag är Buddha.

Suzi: Välkommen.

Buddha: Och välkommen till er, kära systrar, älskade änglar, älskade lyssnare, älskade familjer, älskade ”Gaianer”.

Vet ni hur länge jag har väntat på att få tala till er alla Gaianer, som en unison helhet, helt enkelt som En? För detta är verkligen en dag av firande, magnifik, och det är därför jag har tagit med mina gåvor till er, att sitta med er, att knäböja med er, att gå med er, och, för att tala om denna fråga – eftersom det är en fråga – om dömande och bedömande/urskiljning.

Dömande är en del av de falska illusioner som har vuxit fram i detta race som kallas mänskligheten, och det är bland, om inte den mest destruktiva delen hos människan, någonsin. Det är dömande som har orsakat krig, fattigdom, död och sjukdom, isolering och separation.

Dömande är inte bara att tycka att någon har en konstig hatt eller skandalös klädsel, eller beter sig på ett sätt som är osmakligt. Dömande är att finna att något saknas, som ni på något arrogant sätt tror att ni har rätt att uttrycka er klokt om – falsk klokhet – i rådande situation, och att bedöma en person som värdig eller ovärdig, sympatisk eller osympatisk, älskvärd eller avskyvärd, värdig eller ovärdig inte bara er kärlek, utan rätten till att vara på planeten.

Ni förstår, dömandet är ganska mycket cancern hos mänskligheten. Ja, ett virus, och det kan börja som lite snuva eller hicka, men slutresultatet, eftersom viruset växer både inom och utom er – det som finns inom finns alltid utom; så är lagen – så, det som händer är att det orsakar förödelse; det tar bort värdet, kontakten, och eliminerar säkerligen alla känslor av gemenskap.

Det finns de som tränar sig i att döma, och felaktigt tror att de är en del av den ena eller andra gemenskapen. Och med denna desinformation, detta missförstånd, detta dömande, utesluter de. Hur skulle det någonsin kunna vara en kopia, en spegel eller en praxis av det Gudomliga? Nå, ni vet att det absolut inte kan vara så. Domar är andlig, mental, emotionell arrogans, och arrogans är helt enkelt en mask för att beröras mindre, än för att vara otillräcklig och brist på självkänsla.

Alla våra budskap, alla de gånger som vi har talat till er, som jag har talat till er, under tusen och åter tusen och åter tusentals år – talar vi om enande faktorer och älskar er så att ni kan se och känna igen andra. Och när jag säger ”andra”, behöver det inte bara vara människor; Jag menar alla varelser, vare sig det är en ko, ett berg, en bäck eller en flod.

Dömande bygger på grymhet; det är baserad på en känsla eller en önskan att få någon att känna sig, antingen för mer eller sänkt eller utanför, och det förnekar den grundläggande insikten att alla varelser kommer från En och är en del av En, kommer alltid att vara och har alltid varit.

Dömande är en mycket dålig vana. Nej, jag säger inte det för att döma. Det är ungefär som destruktiva mönster eller vanor, som har skadat den mänskliga rasen. Hur gör ni för att bryta detta mönster, detta missbruk? Nu, säger jag inte, mina vänner, att ni inte kan bedöma. Ni har utmärkta sinnen, kräsna intelligenser, tydliga visioner, preferenser, och naturligtvis, verkligheten från era uppfattningar.

Så låt mig använda ett exempel. Sitt bredvid mig under Bodhi-trädet. Låt oss ta denna lilla stund av tid och utöka den till många dagar. Och när vi sitter där, kommer det att finnas stunder av fridfull tystnad och inget damm, och vi kommer att känna doften av blommor och även surrandet från flugorna låter trevligt.

Och sedan kommer det tillfällen när någon kör förbi oss, antingen med en oxvagn eller kanske en motorcykel eller bil, och de skyndar sig utan att ägna någon uppmärksamhet åt oss, som försöker få kärlek från ren luft.

Förbannar vi dessa varelser? Skickar vi in dem i mörkret? Säger vi att det inte finns någon plats för dem och deras dammiga framfart? Vi vet inte om de skyndar till marknaden för att de äntligen har pengar till mat för sina familjer, eller om de skyndar för att hjälpa någon annan eller ska till sjukhuset, eller om de helt enkelt är ute på en ”nöjestur”(joyride) – vilket roligt uttryck!

Allt ni vet är att personerna som går förbi är de samma som ni. Antingen i detta eller i andra liv eller andra situationer, då ni uppträtt på detta sätt, ibland medvetet, ibland helt omedvetet, då ni inte ens insett att ni spyr ut damm och smuts och förödelse över oss, som sitter under
Bodhi-trädet.

Så vi kan inte döma, inte heller när någon kommer och ger oss en korg med frukt, och vi äter denna läckra, närande sak och vi tycker, ”Vilken fin människa,” och det är sant. Men vi vet inte om denna människa försöker kompensera, eller helt enkelt tränar på att vara generös, eller kanske maten var på väg att ruttna och han tänkte, ”Ge det till tiggarna som sitter under Bodhi-trädet.”

Vi vet inte och vi behöver inte veta, eftersom det är den sanna Källan som levererade frukten till oss när vi var hungriga. Och som alltid, välsignar vi det. Vi kan inte alltid avgöra det. Ni välsignar utan att motivera. Era uttryck av tacksamhet, våra uttryck av tacksamhet, vår njutning av frukten – det är en gåva.

Gåvorna finns i många, många former. Men när ni dömer, mina vänner, eller är kräsna, observera – och delta, eftersom att äta frukten är deltagande, tacka för den är deltagande – men ni är kvar i neutralläget, och på så sätt kan ni se det gudomliga i gåvan, i frukten, i korgen och även i dammet.

Om vi ställer oss upp och går, som jag har bett er göra många gånger med mig, och vi reser från by till by, med era egna preferenser och uppfattningar, då kommer vi att komma till några byar ni älskar och knyter an till, och sedan kommer det att finnas andra som ni känner er bortkopplade eller likgiltiga inför. Det betyder inte att ni bedömer skillnaden eller likgiltigheten. Det beror helt enkelt på att det inte är era första val.

Men ni behöver inte säga till alla som bor i byn att ni är likgiltiga för att flytta hit, att det är dåligt, att något saknas, eftersom ni inte känner till glädjen som finns inom varje härd, skälen till att människorna bor där, valen de har gjort. Nej, ni behöver bara hedra det. Ni kanske inte väljer att bosätta er där, men ni behöver inte döma ut det.

Att döma är alltid grymt, och det berövar er sanningen. Vi talar om medkänsla, om vördnad och visdom, men bedömning är också ett sökande och accepterande av sanningen; att ni stillar er, för att få visshet om era väsen, era hjärtan, era sinnen, och inte bara söka utan också hitta och tillåta er att bli sanningen.

Och när ni förstår sanningen, går den inte att särskilja från visdom eller medkänsla. Det tillåter er att se mönstret. Och om det finns något i visdom och sanning i den befintliga mönstret, oavsett om det är hos en person, en situation, ett kollektiv eller en miljö, och ni verkligen ser att det finns ett element som saknas, skicka då den felande länken med största medkänsla.

Det är anledningen till att vi lämnar Bodhi-trädet och reser med ingenting annat än våra ögon och våra hjärtan, så att vi verkligen kan göra det arbete som är nödvändigt. Nej, mina vänner, det handlar inte om att vara helgon; det handlar om att vara medmänniska. Det handlar om att erkänna er gudomlighet och gudomligheten i allt.

För länge sedan, har jag bett er i bedöma och använda dessa situationer eller era skapelser för den högsta visionen, sanningen, och sedan radikalt släppa det. På många sätt handlar bedömning om avskiljning. Så bifoga vad ni vill med de renaste orden, till sanningen, och ta sedan ett steg tillbaka, bara stå, observera, titta bara.

Lägg sedan till, i riket ni bor, vägar av medkänsla, visdom och sanning, vägar som leder till den högsta visionen. Detta är hur alla varelser utvecklas, inte genom hat eller falsk glädje – som jag har upplevt mycket av. Detta är helt enkelt sanningen.

Behöver ni öva? Tidigare skulle jag ha sagt ja, många, många livstider av övning. Men mina älskade vänner och familjer, ni har övat. Jag talar inte om sådant som ni inte är fullt medvetna om. Det gäller er uppfattningsförmåga; Era förmågor för uppfattning höjs nu mer än någonsin. Så ni är redo för denna förändring.

Nu, kära Suzanne, vilka frågor har du till mig i dag?

Suzi: Åh, tack Buddha för att du är med oss i dag. Det har varit en glädje att höra vad du har att säga.

Om en sak fångar vår uppmärksamhet och för med sig en negativa känsla, kan vi tillåta oss att känna dessa känslor och vidta åtgärder för att distansera oss. Samtidigt, det som fångar vår uppmärksamhet är ganska ofta det som ger oss ny information. Det är en fråga om perspektiv, så det är där bedömningen/urskiljningen kommer in för att hjälpa oss veta hur vi kan gå vidare.

Kanske en långvarig exponering skulle visa, antingen ett dömande som inte kan övervinnas eller någon form av omvandling, som skiftar all energi till medkänsla och kärlek. Det är den sortens knuff som vi kan be dig om, eller hur?

Buddha: Det är exakt rätt. Och låt oss säga att skiftet alltid är möjligt. Det är därför jag har sagt, att dömande helt enkelt är som ett beroende eller en vana, en dålig vana, en … när jag använder det ordet, menar jag en vana som inte bidrar till er lycka, inte till glädje.

Så ja, när er uppmärksamhet är samlad till en situation eller ett syfte eller en person, och ni säger: ”Det här känns … det hyser agg eller avsky eller hat,” vad är då problemet? Ni kan i det ögonblicket välja att kalla på mig och använda er av platsen där er gåva finns, eller så kan ni helt enkelt välja att stanna kvar i agg eller vrede eller rädsla eller avsmak eller hat.

Det skulle vara ett mycket märkligt val, eller hur? Och det valet, beslutet att stanna i vad som inte är bra för er är bara en vana; det beror helt enkelt på att ni är vana vid känslor av förakt. Men om ni säger till er själva, ”Jag tycker inte om den här känslan. Låt mig ta stort steg bakåt för att observera, och lära mig se vad som verkligen är fel. ”

Suzi: Ja, är den nedersta raden beror på att vi inte kan veta vad någon annans erfarenhet består av eller vilket deras uppdrag eller deras avtal är. En del av att inte döma, tar ansvar för vår egen resa och låta andra människor göra samma sak. Skulle det vara korrekt att säga att arrogans alltid går hand i hand med dömande?

Buddha: Ja, de går hand i hand, på samma sätt … det finns många par förstår ni, till exempel hat och girighet och kontroll. De är ett härliga par, eller hur!

Suzi: Nå, jag har en konstig fråga. Du pratade om när vi lämnar Bodhi-trädet och ger oss av på en resa och vi har bara två saker, då kom jag på en tredje sak, ”och reser med nycklar”. Betyder det något? Har du något att berätta om det?

Buddha: Era nycklar till himlen och era nycklar till hjärtat, så ja – kärlek, tillit, förlåtelse, enighet, samhörighet och balans. När ni har dessa nycklar kan ni använda dem på er själva och på andra. Så ni har nycklarna, koderna med er.

Så även om jag alltid packar … som ni har sett, många bilder av mig själv, packar jag alltid en liten säck, men hänger den inte på min rygg, och inte på en pinne – Jag lämnar den under Bodhi-trädet. Och något ni kan göra, kära hjärtan, är att ta dessa nycklar och bära dem med er, för oss båda!

Suzi: [Skratt] Okej, överenskommet! Detta är verkligen mycket intressant. Så svårigheterna här verkar vara vid en riktigt kaotisk plats. Jag har aldrig känt mig bättre eller mer andligt ansluten och allt sånt, men vi har alltid omvärlden som vår upplevelse här, och många av oss är trötta.

Det en intressant balans med att avstå från dömande från att inte kunna göra mer, gå snabbare, skaka loss, att ta sig igenom detta då vi är trötta. Hur kan vi låta bli att döma det?

Buddha: Fast, om ni är trötta, gå och vila under Bodhi-trädet! Det låter naivt, men det ni då gör – och detta är en mycket viktigt spörsmål som ni tar upp: Ni dömer tröttheten, ni är hellre utmattade än tar ett steg tillbaka och säga: ”Det här är helt enkelt en fas av resan.”

Och det finns ebb och flod: solen, månen, tidvattnet, årstiderna, och det ni gör är att ni dömer denna ebb och flod hellre än att säga: ”Detta är tiden för tystnad; Detta är tiden för att vila, Detta är tiden för vinter. Detta är tiden för att samla vår energi och våra drömmar och att drömma drömmen, sova under Bodhi-trädet, så att när våren kommer, ”Jag är redo!”

Suzi: Jag känner mig ganska klar! [Skratt]

Buddha: Men det är som när björnen vaknar upp från idet. Ni är redo, men nu ska ni börja leta efter mat och vakna till och inse att ni har 3 ungar som följer er, och att det är bäst att ni hittar mat snabbt. Det är ebb och flod.

När ni ser att det är lugnt, ska vi säga det på det sättet, stiltje i energin – men från vårt perspektiv finns det inget lugn alls, eftersom vi använder det ni tänker som en tyst tid av att ladda ner och fylla er och höja upp er till en frekvens som ni aldrig tidigare har haft. Så hur kan man köra runt från by till by, och fortfarande vara under utbildning för en Olympiad?

Suzi: Ja, jag måste säga att jag har känt mig ganska tillplattad under de senaste dagarna, för min energi används någon annanstans, och jag har inte mycket kraft för livet. Är detta en del av omvandlingen?

Buddha: Ni är inom ännu en initiering, en ökning av vibrationerna som gjort att ni inte mått bra. Och det är inte så att Moderns Tsunami har stoppats, men ni har inte känt intensiteten av den förut. Och det är en initiering för att höja er, så att ni kommer mer i linje med ert Gudomliga mönster.

Och, vad betyder det? Det betyder i förhållande till solen, månen, stjärnorna, er stjärnfamilj, helgon, syndare, mästare – det är en utjämnande energi, men alla … tänk på det … alla höjs vid denna tidpunkt. Det är ett ansträngande arbete. Jag skulle vilja föreslå att ni sover!

Suzi: Ja, ibland sitter jag faktiskt i stolen och tittar på väggen, vilket är ungefär vad jag orkar! [Skratt]

Buddha: Och som ni vet – det har varit mitt recept för lycka under en mycket lång tid!

Suzi: Vad glad jag blir! Det är underbart.

Buddha: Ja, det är glädjen!

Suzi: Det har varit riktigt underbart. Har du fått några fina ord inför avslutningen av detta underbara ämne?

Buddha: Ja. Jag vill inte att ni bara tänker på slitet med att avstå dömande och tråkig bedömning/urskiljning: ta ett steg tillbaka, observera, utan åtgärd.

Bedömning/urskiljning frigör er så att när era hjärtan och era solar plexus manar till handling, är det rätt att agera. Det är inte en bortkastad handling; det snurrar inte hjulen. Det går direkt till och genom, och skapar exakt det era hjärtan önskar. Det finns många, många belöningar för bedömning/urskiljning, mina vänner.

Så ta emot min medkänsla, min visdom och hävda den som er egen. Jag delar den fritt.

Gå med min kärlek. Farväl.

Suzi: Tack. Farväl.

 

Kanaliserad genom Linda Dillon

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

© 2016 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Transcript ~ Heavenly Blessings: The Buddha Speaks To Judgment And Discernment, May 10, 2016, at http://inlightuniversal.com/heavenly-blessings-buddha-judgment-discernment/

 

 

Du gillar kanske också...