Lord Buddha via Natalie Glasson, 30 augusti 2019

Lord Buddha

via Natalie Glasson

30 augusti 2019

”Skapa Upplysning utifrån din Frekvens”

Hälsningar och gudomliga välsignelser sträcker ut sig från min essens till dig, Jag är Lord Buddha. Idag önskar jag bjuda in dig till en upptäcktsresa som handlar om allt som du är, allt som utgör Skaparen och uppstigningens nuvarande syfte. För att du ska få uppleva denna resa, behöver jag bjuda in dig till mitt Ashram för den Planetariska Logon, på de inre planen. Du kanske vill ta följande åkallan till din hjälp:

’Lord Buddha, vänligen integrera din frekvens och ditt ljus av hög vibration med min själ och hela min varelse. Vänligen höj min frekvens och mitt ljus, så att jag ska kunna möta din energi med balans och med samma vibration. I och med att min varelse snabbas upp i vibration, stötta mig i att integrera allt som JAG ÄR med allting som du är. När jag gör det så önskar jag uppleva ett djupare band och en djupare förbindelse med dig och träda in i ditt Ashram för den Planetariska Logon på de inre planen. Jag riktar min fokus inom min varelse, så att jag på för mig mest ändamålsenliga sätt ska kunna bli varse de skiften som äger rum. Tack så mycket.’

Denna åkallan kan kännas som att du knyter ihop våra energier och att en våg av ljus strömmar igenom din varelse från mitt Ashram, med denna integration och acceptans av varandra, för att vår gemensamma resa ska kunna börja.

Upptäck din Frekvens och Skapa din Frekvens

Många själar, i synnerhet alla som för närvarande finns inkarnerade på Jorden, frågar mig vartåt de borde rikta sin fokus i termer av sin uppstigningsprocess. Såsom den Planetariska Logon, övervakar jag uppstigningen på den Jordiska och Planetariska nivån, så det här är en mycket bra fråga att ofta rikta till mig under din meditationsupplevelse eller din stilla tid. När du gör det så låter du mig, och du ber mig om att hjälpa till med din uppstigningsprocess, samt att för dig peka ut det viktigaste området att personligen fokusera på.

Lord Buddha, jag bjuder in dig att nu närvara med mig, att vägleda och hjälpa mig när jag frågar dig vartåt jag ska rikta min fokus för att nu främja, accelerera och uppenbara min uppstigningsprocess? Lord Buddha, jag tar emot ditt ljus och din vägledning med öppet hjärta och sinne. Jag förstår att du kan stötta mig genom att dela med dig av värdefull information och likaså insikter, eller du kan stötta energimässig healing och skiften inom mig. Jag är nu öppen för att ta emot, tack så mycket.’

Ett av de största och mest uppfyllande svar som jag kan ge dig på denna fråga om var du ska fokusera din uppmärksamhet för att underlätta din uppstigning, är att stå i utrymmet för din frekvens. Din frekvens liknar rytmen eller energikodningen i hela din varelse både på Jorden och de inre planen. Den är allt som du är i egenskap av en varelse som existerar på Jorden och den heliga essens som du är på de inre planen. Din frekvens är ren och obefläckad. Den är som en melodi som du ständigt sjunger och som uttrycker allt som du är, såväl som allt som du är i egenskap av Skaparen. Att stå i utrymmet för din frekvens är att göra anspråk på din kraft, kärlek, upplysning och visdom, att göra anspråk på allt som din själ är på den renaste nivån. Kom ihåg att du är oerhört expansiv och därmed är detta en bemäktigande upplevelse.

När du står i utrymmet för din frekvens så upptäcker du din frekvens och börjar skapa de högre vibrationerna i din frekvens i din nuvarande verklighet. Du blir skaparen av din frekvens. Att stå i utrymmet för din frekvens är att alltmer fullständigt känna och acceptera dig själv.

Du kanske undrar: hur ska du stå i utrymmet för din frekvens? I sanning så finns det inget behov av att inom din verklighet och varelse bereda plats för att kunna existera i frid. Detta kan uppnås på enkla sätt genom att du fokuserar på din andning, fokuserar med dina fysiska ögon på en viss punkt eller drar dig tillbaka till en plats där du på en stund inte blir störd av någon annan fysisk varelse. Det är viktigt att kontemplera vad utrymme innebär för dig? Vad behöver du för att fokusera på att känna det som om du hade utrymme? Kom ihåg att utrymme kan innebära att uppleva frihet, frigörelse, en öppning, eller en paus i din dagliga verklighet, tankeprocess och till och med emotionella process. När du låter dig själv uppleva utrymme av det mest ändamålsenliga slag för dig, så ger du dig själv möjligheten att förena dig med och inse din frekvens. Det är som om du upplöste distraktioner och låter dig själv se, förnimma och uppmärksamma din varelses sanning. Vad gäller det som du får upptäcka när du står i utrymmet för din frekvens kommer endast du att veta, eftersom det är helt unikt och personligt för dig. Det är att se dig själv med klarhet och sanning.

Framkalla Gudomlighetens Klarhet

Syftet med min uppmuntran att du ska stå i utrymmet för din frekvens är att hjälpa dig med att framkalla gudomlighetens klarhet och din essens till att bli manifesterad inom ditt liv och din varelse. Detta är i synnerhet viktigt nu med alla energier som förankras till Jorden för att underlätta uppstigningen. När du står i utrymmet för din frekvens så uttrycker du naturligt Skaparens klarhet genom allt som du är, upplever och skapar. Om du lägger medveten uppmärksamhet och fokus på att ladda ner klarhet från din frekvens, så kommer du att balansera och bemäktiga kraften och kärleken i din essens inom din varelse, för att på det sättet bli ett uttryck för klarhet.

När jag står i utrymmet för min frekvens, så lär jag mig att upptäcka och skapa min frekvens inom alla aspekter i min varelse, verklighet och uppstigningsprocess. Jag uppmärksammar naturligt den gudomliga klarhet som strömmar över och genom min varelse och mitt liv, jag väljer nu att ladda ner klarhet från min frekvens för att bli till service för mig själv, Moder Jord, Universum och Skaparen. Jag väljer att acceptera, förkroppsliga och uttrycka klarheten i det gudomliga, jag vet hur helande och upplyftande detta kommer att vara för mig och alla runtomkring mig. Och därför är det så.

Jag ber Lord Buddha att nu förstärka och förstora min avsikt. Tack så mycket.’

Det är viktigt att inse att denna enkla avsikt har kraften att skifta mänsklighetens medvetande, så att alla ska kunna uppmärksamma Skaparen inombords och runtomkring sig. Begrunda för ett ögonblick vilken positiv och kärleksfull förändring detta skulle skapa för världen.

Fönster av Gudomlig Inspiration och Uråldrig Kunskap

När du står i utrymmet för din frekvens och medvetet laddar ner klarheten i din frekvens för att fullständigt uppleva Skaparen inombords och runtomkring dig, så öppnar du upp ett gudomligt fönster. Detta gudomliga fönster gör det möjligt för helig inspiration och uråldrig kunskap att strömma från gudomligheten i din frekvens till din nuvarande medvetenhet och verklighet. Det liknar en slöja som tunnas ut och det osynliga blir synligt. Fönstret för gudomlig inspiration och uråldrig kunskap kan av dig upplevas som en portalöppning eller en nerladdning av information. Det finns mycket för dig att ta emot och återhämta för att främja uppstigningen för alla, såväl som för dig själv.

’Lord Buddha, när jag står i utrymmet för min frekvens och medvetet laddar ner gudomlig klarhet, så bjuder jag in dig till att hjälpa mig med att öppna mina fönster för gudomlig inspiration och uråldrig kunskap, på det mest ändamålsenliga sättet för mig. När jag nu är öppen för att ta emot, stötta mig i att acceptera den heliga visdom och förståelse som kommer att hjälpa min uppstigning och uppmuntra mig till att hjälpa andra i att göra och uppleva detsamma. Tack så mycket.’

Vänligen var medveten om att helig visdom och kunskap kan strömma in till din medvetna uppmärksamhet ögonblickligen eller med gudomlig tajmning, på det sätt som är mest ändamålsenligt för dig att acceptera och ta emot.

Många av er kommer att bli kallade till att ta emot och distribuera eller förankra inom vissa områden av Jorden och till och med på de inre planen. Det är nu dags att återkalla helig information, återuppväcka och jorda den till Jorden för att stötta bemäktigandet hos alla såsom Skaparens uttryck.

I helig kärlek och visdom.

Lord Buddha

 

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...