Lord Emanuel via Gillian Ruddy, 5 oktober 2015

Meditation 5/10

Lord Emanuel via Gillian Ruddy, 5 oktober 2015

Tjäna Herren i ert Hjärta

Hälsningar, mina Kära. Det är jag, Lord Emanuel som än en gång står till er tjänst denna dag. Kära Ni, var med mig nu såsom JAG ÄR med er. Andas med mig, det är det effektivaste sättet att föra ert medvetande till er själva och därför också till mig. Märk väl, JAG ÄR med er. Ta er tid så länge det behövs att sakta ner tillräckligt för att faktiskt känna min närvaro. Så många av er är trötta, så många av er är matta av de motstridiga ”sätt” som presenteras för er av helare, profeter och Ljusbärare, så många av er är överväldigade av den informationsmängd som talar om för er det bästa sättet att äta, det bästa sättet att nå god hälsa, det bästa sättet att uppnå överflöd, den bästa vägen till lycka.

Kära Ni, det finns inga rätta eller felaktiga svar. Ni är alla individer på er egen nivå, i ert eget tempo och det som är rätt för er är sannolikt inte rätt för personen bredvid. Ni är alla på väg till samma plats, till ert hjärta, på olika sätt. Att acceptera denna sanning har två huvudaspekter som kan underlätta er resa enormt mycket.

För det första, att veta att ni är en individ vars resa och Väg är helt unik för er hjälper er att förstå att bara ni kan avgöra vad ni ska göra. Allsköns saker presenteras för er dagligen, allsköns val, från de enklaste, som vad ni ska äta och ha för kläder till de mer komplicerade, som nästa steg i karriären, dagligen måste ni göra val efter val och varje sådant, oavsett om det verkar vara stort eller smått, presenteras för er av samma orsak, nämligen för att ge er oändliga möjligheter att välja det som är i resonans med er. Med andra ord, det som är sant för er, det som är för er, det bästa valet för er. Bara ni kan veta det och bara ni kan veta det i stillheten av er Varelse.

Kära Ni, detta kräver att ni saktar ner, att ni står still och låter livet komma till er istället för att jaga efter livet. Det konstanta flödet av val övar er slutligen att lära er att välja med ert hjärta, med era känslor, med vad som känns bra i er kropp. Alla typer av val, från vilka kläder ni bär, till maten ni äter, till karriärstegen ni tar görs i linje med er högsta potential om ni stannar upp tillräckligt länge för att känna efter.

Kära Ni, när ni väl lärt detta kommer ni att märka att livet blir mycket lugnt, så mycket lugnare än ni är vana vid, livet slutar att ställa er inför allsköns val, eller det är så det verkar vara när era hjärtan tar tag i era liv och era val verkar minska då alla val ni gör blir självklara, allt blir enkelt då ni befinner er i det flöde av liv som många lärare talar om. Lätt och ledigt flyt mot Allt Det Ni Är.

Det andra högst kraft- och hjälpfulla resultatet av att acceptera att ni är en individ på er egen resa är att ni inte kan förstå det fel FÖR ER. Och så många av era Dyrbara Hjärtan vill så oskuldsfullt hjälpa andra, så vackert önskande att hjälpa era kära längs vägen med er så att ni ibland kan misstänkas tro att det som fungerat för er ska fungera för dem. Många av er är så angelägna om att era kära känner på samma sätt som ni gör när de val ni gör leder er mot uppfyllelse och lycka så ni kan bli ganska fanatiska i att försöka ”omvända” de omkring er att lyssna på vad ni har att säga och att göra det ni tror är bäst för dem.

Kära Dyrbara Hjärtan, jag säger inte detta för att ge er mer ammunition att plåga er med, snälla, det är uppenbart för alla att ni har de renaste avsikter i denna sak. Men ni måste inse att det som fungerar för er inte nödvändigtvis fungerar för era nära och kära och att det sannolikt inte är deras väg i denna livstid. De kommer att vakna upp i sin egen tid, i sin egen takt och ni måste lita på att Gud, Allt Som Är, ger era kära det de behöver för att lära, läka och växa precis när de behöver det. Slappna bara av i vetskap om detta och känn i hjärtat att bara älska era kära såsom de är. Även om de är slutna, arga, oförskämda eller uppenbart i obalans med sig själva så bara Älska dem. Det är allt som krävs av er. Och när ni älskar dem sänker ni inte er vibration för att motsvara deras utan höjer den. Genom att andas ett tyst ”Jag Älskar Dig” in i hjärtat på alla ni möter, hellre än att försöka dra dem upp till er nivå, får ni lättnad och trevnad i alla situationer och möten i livet.

Kära Ni, när vi talar om och lär att älska sitt eget hjärta först och främst, över allt annat, lär att föra allt ert fokus dit hellre än till de utanför er som kanske befinner sig i nöd, kanske det känns hårt och okänsligt när ni är så vana vid att tjäna andra på er egen bekostnad. Men, Kära Ni, det kanske känns så i början för det är så nytt för er, så annorlunda. Ni är alla så rena och oskuldsfulla att ni alltid tänker på andra före er själva och att göra det motsatta känns fel först. Men Kära Ni, tiden för detta är över, tiden att vänta på att andra ska vakna upp med er så att ni kan stråla ihop med dem är över. Vänta inte på att andra ska vakna upp innan ni gör val i linje med ERT högsta bästa oavsett om andra förefaller att lida. Kära Ni, jag ber er inte att stänga era hjärtan för andra, jag antyder inte att ni ska stänga er för ohyggligheterna i världen, jag ber er inte att se bort från de illdåd som begås på er ljuva jord, jag föreslår med all min hjärtas Kärlek att ni inte ska låta dem påverka er negativt, att ni förblir fokuserade på er själva och vad ni behöver för att fortsätta att varje dag göra de val som är de rätta för er. Om ni kallas att hjälpa de i nöd i områden i världen där orättvisorna består då kallas ni att hjälpa och vet att det är rätt för er, men om springer iväg för att hjälpa alla som behöver hjälp på bekostnad av ert eget hjärta då tjänar ni ingen. Er värld finns inom ert hjärta och när ni tjänar den först så kommer den yttre världen att förändras. Detta är mitt Löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er.

Jag ser varje steg ni tar. Ni är en Ängel som strålar Ljus med varje andetag. Expandera Guds Ljus inom ert dyrbara hjärta Kära Ni genom att älska ert eget hjärta i frihet. Och genom att göra så blir ni en strålande fontän av Evigt Oändligt Guds Ljus som kommer att omskapa denna Ljuva Jord. Ja, jag talar direkt med er.

Jag älskar er. Gud Välsigne ert Dyrbara Hjärta.

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

Transmitted through Gillian Ruddy.

This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

 If this message is of value to you and you feel moved to give an exchange in return and contribute toward the maintenance of this service, it is possible by going to the website by clicking below:

 Donations Gratefully Received 

  Archives available at

www.lordemanuelmessages.com

Over-Lighted Art work available

HERE

Contact Us  / Heart Activations

info@lordemanuelmessages.com

Du gillar kanske också...