Quan Yin via Jenny Schiltz, 7 Oktober

 

kwan-yin

Quan Yin via Jenny Schiltz, 7 Oktober

Tid för expansion – Qaun Yin – 7/10, 2015Jag kommer till er idag då många av er är i en period av av djup integration av energierna som kom till er Jord med X-vågen. Medan många av er känner starka effekter, förstå att denna våg gör exakt vad som var ämnat. Var och en av er svarar olika på energierna, och detta är bestämt genom den mängd arbete som var och en av er hade gjort före vågen. Förstå att all information, ljus koderna, är här för att vara tillgängliga för alla, när var och en är redo. Av denna anledning är ni i en period av djup integration. När ni en gång har rensat densiteten från er form, är ljus koderna sedan tillgängliga för er, att skriva om programmeringen och för att förändra er ljuskropp. Ni kommer att assimilera denna information och sedan arbeta på nästa lager av kodning. Även om det kan verka som en avskräckande uppgift, måste ni förstå att det här kommer att tillåta en otrolig tillväxt att ske, och transformationen som ni söker.

De som bär lite motstånd i kroppen kommer att röra sig snabbt genom processen, medan de som upptäcker att det är svårt att släppa de sidor som inte längre tjänar er, lider av svår ångest, depression, rädsla och oro. I denna stund, fråga er själva vad det är som ni håller fast vid och om det är för ert högsta goda. Öppna ert hjärta, tillåt kärlek och förlåtelse att genomsyra er varelse. Detta är ert naturliga tillstånd att vara. Det är era tankar, åsikter och ego som flyttar er från denna plats. Att öppna ert hjärtutrymme och stanna kvar där, kommer att låta er röra er genom denna process med större lätthet, då ni börjar känna att ni har flyttat ut ur detta utrymme. När ni känner att ni har lämnat ert hjärtutrymme, undersök vad som har hänt. Var det en tanke, omständighet eller interaktion som skiftade i ert hjärta? Se var och en av dessa som en gåva, eftersom det har inträffat för att visa er när ni håller motståndet i er form. Att förstå var motståndet uppstår tillåter er att göra ett val, ni kan antingen släppa motståndet eller hålla fast vid det, för att fortsätta bli visade att det inte längre tjänar er. Ni kan släppa motståndet genom att stå i sanningen bakom tanken, omständigheten eller interaktionen, eller att helt enkelt klargöra att ni inte längre tillåter denna vrångbild till ert fält, eftersom den inte är i linje med er högsta aspekt. Förstå att den gamla programmeringen som skapade motståndet, går genom varje lager och kommer att behöva tas bort genom varje skikt, tills den inte längre finns i ert fält. Detta antyder inte misslyckande från er sida.

Det här är tiden för expansion, energierna som strömmar in i och genom er kropp, hjälper er att expandera er medvetenhet och ert hjärtcenter. För vissa har detta skapat djup rädsla då de inte förstår vad det är som händer. Allt av livet strömmar genom en persons filter och övertygelser, och det är genom detta som var och en av er skapar era personliga hologram, era personliga universum. Om filtret är ett som innehåller dualitet, kommer de sedan att skapa och föras till deras fält av omständigheter och interaktioner, som matchar den vibrationen. Detta har ett syfte då det är när dualitet som är dess ytterlighet, betraktas som den förvrängning det är. Ju fler saker som rör sig från centrum, desto mer kan man känna att vibrationen inte matchar eller känns bra inuti. Varje person måste gå förbi dualitet under processen att gå samman med er högsta aspekt, som förstår att allt är perfekt för själens tillväxt. Det är viktigt att var och en av er är medvetna om vad som inte vibrationellt matchar eller känns bra i kroppen. Detta är ert lackmus-test för att avgöra vad som är sant för er. Kassera allt som tar er från ert hjärt-centrum, för det är i detta center som man manifesterar och skapar en högre vibrations värld. Att vara i detta hjärt-centrum och skapa från en plats för villkorslös kärlek för alla, är hur ni förändrar världen.

 

Beroende på var ni befinner er i processen kan ljus-koderna som strömmar till Jorden orsaka svårigheter i den täta fysiska formen. Det är nödvändigt att var och en följer vad er kropp behöver utan dömande och begränsningar. Det är viktigt att lära sig att leva i universums flöde. Vila när det behövs och var aktiv när formen tillåter. Att äta och dricka vad kroppen behöver för att bearbeta dessa högre vibrerande koder, utan att använda dogmer och övertygelser för att avbryta begäret. Det är när ni hedrar era behov och er kropp, som ni blir ett med er själs flöde och större lätthet erhålls. Det är i detta flöde som er högsta aspekt vistas.

Många av er har flyttat in i den 5:e dimensionens existens. Ni har höjt er vibrationsnivå för att matcha dessa frekvenser och nu arbetar ni på att behålla dem i varje ögonblick. Ändå för många av er fortfarande med er den gamla programmeringen från den 3:e dimensionen, framåt dag efter dag. Öppna era hjärtan och fråga er själva om ni har gjort det betydelsefulla skifte, som tillåter er att vara en del av de högre frekvenserna. Er förmåga att se allt omkring er i en högre frekvens, och som en ny möjlighet är mycket viktigt. Detta kommer att öppna vägar inom er genom att skriva om den gamla föråldrade programmeringen. Det är ni som måste vara säkra på var ni är, det är ni som måste tro, och det är ni som sedan måste skapa från detta utrymme. Med djup uppskattning för det arbete ni gör,

Quan YinÖversättning: Mie FjällvideIf you would like to obtain a personal spirit guide reading, please click on this link for more information. https://channelingthemasters.wordpress.com/loved-onespirit-guide-readings/ 

For information on personalized Ascension guidance sessions, please click this link. New class listings and descriptions are updated.  https://channelingthemasters.wordpress.com/ascension-guidance-sessions/

**As with all information we receive regarding the ascension process, discernment is necessary. If you read or hear something and it does not resonate, simply let it go and find what makes your soul say YES! **

Du gillar kanske också...