Lord Lanto via Susan Sammarco, March 13th

lord lanto

Lord Lanto via Susan Sammarco

Lord Lanto:

Jag är Lord Lanto. Jag ska göra en kort beskrivning av våra kontakter de senaste månaderna. Det har till och med varit många år för många av oss.

Vi är på ett bra humör idag! Vi ska idag tala om vikten av att inse att denna 3D-värld är en dualitet. En mörk och ljus dualitet, bra och dåligt … alla dessa ekvationer son ni sätter tilltro i denna värld. Men nu, när ni rör er in i den femte dimensionen faller allt detta undan. Allt detta har försvunnit.

Vi på den här sidan inser att detta varit en utmanande vecka för många, många på planeten. I gruppen idag talade ni om den ”Våg” som är på väg. ”Vågen” är redan här. Och det för så många olika känslor upp till ytan. Så många saker som kan få er ur gängorna.

Och de i rummet, i telefon och alla de som står i resonans med orden som skrivs här är medvetna om att de på denna sida håller er kära i sina hjärtan. För att se dualiteten i er värld är det viktigt att förbli intonad och att vara positiv. Det är viktigt att se de saker som kan få er ur gängorna. Dessa saker kan ta er till ett sidoperspektiv av vad som verkligen händer i världen.

Det är inte bra eller dåligt. Det bara är. Därför är det bra om ni, individuellt, kan ställa er på sidlinjen och låta saker utvecklas utan att döma. Eller låta saker ske framför er utan att ni blandar er i det. Familjeproblem. Vänskapsproblem. Händelser i världen i stort. Alla dessa saker finns för er att observera.

Var och en har viktiga uppdrag som ni kommer att kallas till. Några av er har redan blivit kallade. Var och en av er kommer att kallas för att fullfölja era uppdrag utanför den sfär ni nu befinner er i. Utanför den verklighet ni nu upplever.

Vi som är era guider och beskyddare, vi som vakar över er, vi som vakar över er individuellt i denna grupp, vi vet att vissa dagar har varit höga för er och att andra varit låga. Vi ser hur ni verkar leta efter halmstrån medan ni försöker lista ut vem och vad ni ska bli. Och, som det sagts i denna grupp, blir ni mer och mer trötta. Allt är som det är.

Vad vi skulle säga er är att ta en dag i taget, mina vänner, varje dag för sig. Vi vet att ni alla har haft era utmaningar. Var och en av er upplever situationer som ni arbetar på och försöker ta er igenom.

Vi förde Geoffrey till er. För att hjälpa till att rena era hem, rena er själva, rena er miljö. Det är en del av att ta bort sådant som inte är för er, med lätthet. Är det inte ett under att hans ”produkt” är så prisbillig? Den representerar tiotusentals år av teknologi.

Dessa saker är viktiga och vi ska göra dem mer tillgängliga för er. Vi ska viska dem i öronen på dem vid rätt tidpunkt så ni får möjlighet att använda teknologin de gör tillgänglig för er.

Vi är inte här för att tala om datum och tider med er. Vi är här som ert andliga stöd. Vi är här för att stötta er när ni rör er genom alla dessa saker. Vi är här för att hjälpa er. Vi vet att det finns sådana därute som vill tala om de ”rätta” sakerna med er och sådana som vill tala om de ”felaktiga” sakerna. Det bästa ni kan göra är att förbli i mitten som en observatör. Bara observera. Gör inget om ni inte starkt känner att ni måste agera.

Ni i denna grupp är mycket älskade. Ni blir mycket vägledda och stöttade. Vi sade er för många månader sedan att dessa dagar skulle komma. Jag är här för att hjälpa er. Sätt mig på listan över de som ni kan ringa på. Lord Lanto. Jag är hur som helst här men ni kan också ringa mig.

Nu slutar vi här för idag men ni vet att vi ska tala regelbundet med er.

Välsignelser

Channeled by Dr. Susan Sammarco                                                www.meetup.com/ancient-awakenings                                                                                       www.ancientawakenings.org

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...