Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 20 december 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag

20 december 2019

 

Nu ser vi återigen tillbaka på ännu ett år som gått så snabbt vilket varit mönstret i många år nu. Det är bevis på att tiden fortfarande ökar hastigheten och om förutsägelserna för denna period är korrekta, kommer vi att fortsätta uppleva många förändringar. Några kommer otvivelaktigt till stånd genom mänsklighetens handlingar och är inte alla nödvändigtvis gynnsamma. Emellertid är det stora rörelser på väg som knappast kan hållas tillbaka längre och jag tror att året 2020 till slut kommer att visa upp några positiva förändringar som kommer att förs oss bort från strider och kamp, in i en fredligare tid. De verkliga förändringar som kommer att gynna mänskligheten måste börja snart, då det blir svårare och svårare att hålla dem tillbaka. De mörka vill tydligen inte att ni ska få veta hur mycket avancerade de är, men de kommer så småningom att vara tvungna att avslöja sig och uttala sin avsikt att avslöja mycket mer om de stora förändringar som är möjliga och som de redan är i åtnjutande av.

Med de uppenbara klimatförändringarna och de förväntade resulterande problemen, måste sätt att komma över de hot som de representerar hittas och införas, annars kommer Mänskligheten att lida av effekterna under många år framöver, men i hemlighet har så många teknologiska framsteg gjorts som skulle kunna underlätta detta. Det råder inga tvivel om att vi i många fall har fel människor som leder vägen framåt. De erkänner att stora förändringar sker, men vill inte ägna sitt arbete åt att hjälpa folket att vara till fullo förberedda för det extremväder som redan börjar kännas. På den positiva sidan finns det många människor som går samman i handling innan det är för sent för att kunna ha någon verklig påverkan att hantera förändringarna. Förändringar sker överallt omkring oss och vissa av dem hotar själva väven i samhället, så helt klart behövs handling snarare än senare, och ju snarare desto bättre.

Jag känner att vi ser på ett mycket händelserikt Nytt År och att 2020 kommer att bli en vändpunkt, då många av de ”rätta” människorna, som vet hur man ska hantera de kommande förändringarna, dyker upp i offentligheten. Det är redan noterbart att de yngre generationerna kliver fram för att ta täten i många frågor därför att de har bättre förståelse för vad som krävs för att hantera dem. Jag tror att om vissa människor försöker hindra dem från att ta ledningen, kommer dessa att tas bort av krafter större än de som finns på Jorden. Sedan den Nya Åldern är vi inte längre bundna av edikt som förhindrar att vi ges hjälp. Det har aldrig varit ett totalt stopp för hjälp, beroende på omständigheter, och huruvida resultatet skulle förhindra Människan från att följa den väg som föreskrivits honom.

Jag vill tacka vårt team för deras hängivenhet till saken och deras outtröttliga arbete för Mänskligheten, och jag tror att det görs för att själar ska få sin frihet återgiven. Det är på väg, men inte fullt ut förrän de Mörkas inflytande är totalt borttaget. Det är vårt öde och den Högste Skaparens ord, som inte kan ifrågasättas. Så jag vill avsluta med att önska alla en underbar tid under Julhelgen, och ett spännande och uppfyllande Nytt År.

Med Önskningar om ett Gott Nytt År till er alla, och ett tack för ert ändlösa stöd. Mike Quinsey.

Jag kommer att skicka ut det första meddelandet på det Nya Året på fredag 10:e januari 2020.

 

Meddelande från Mitt Högre Själv.

Om ni bara kunde se den vackra energi ni ger ut vid tiden för ert firande. De klara vackra färgerna strömmar ut och lyfter upp er så att årets slut blir ett härligt exempel på vad er kärlek kan åstadkomma. Familjeproblem kan sättas åt sidan för att föra er samman vid er speciella sammankomst, oavsett vad ni kallar den. Det är en fin tid för att överbrygga era skillnader och börja om på nytt. Era Guider kommer helt säkert att stå bakom er med uppmuntran om att få till stånd frid och välvilja. Ibland är stora frågor inblandade men vilken tid som helst är en bra tid för att lösa dem, och förlåtelse kan vara svårt att komma åt, men med god vilja och beslutsamhet kan allt åstadkommas.

Att klamra sig kvar i negativa frågor sänker era egna vibrationer och resulterar slutligen sannolikt i sjukdom. Förlåtelse är som att stå i Kärleksljuset och hjälper alla inblandade, och lycka ersätter snart dysterhet och förtvivlan. Vissa själar känner sig så sårade av sina upplevelser att de tycker det är svårt att förlåta, men ni kan inte alltid fortsätta leva mindre än er sanna potential. Var säkra på att så fort ni bestämmer er för att konfrontera era problem rakt av, kommer ni att ges all uppmuntran och hjälp för att lyckas. Inser ni att om ni håller er kvar i de lägre vibrationerna kommer ni högst sannolikt att drabbas av någon sjukdom, då de tenderar att förgifta kroppen. Vid tiden för ”välvilja” bara se hur bra och väl ni mår när ni sprider kärlek och vänlighet.

Som ni nu måste vara medvetna om fortsätter vibrationerna att höjas, och de kommer att ge styrka åt dem som försöker göra ett gott arbete i kärlekens namn för sina bröder och systrar som också upplever livet i ert materiella Universum. Se på dem omkring er som följare i varandras fotspår och lär er av exempel då ni alla har något att erbjuda som höjer någon annan själs upplevelse. Ni har en rikedom av upplevelser från era många liv på Jorden, och även om ni minns väldigt lite, om ens något, av dem påverkar de ändå era tankar och handlingar. Ni är summan av alla era liv och det påverkar era tankar och handlingar, så ha förståelse för andra själar när de kanske har en helt annan syn och svar på livet än ni har. Ni har ett talesätt om att ”variation är livets krydda” och inget kan vara mer sant.

Jag lämnar er nu med välsignelser om kärlek och välvilja som för alltid väller ut ur Gudshuvudet. Må ni åstadkomma ert livs önskningar och uppfylla er plan för ytterligare utveckling.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey

 

 

  

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...