Lord Melchizedek via James McConnell, 5 august, 2022

Jag är Melchizedek. Jag kommer vid denna tidpunkt för att vara med er i dessa speciella tider som är över er nu, då allt är i förändring. Allt är i rörelse.
För ni är verkligen på väg bort från det gamla, det gamla paradigmet, den gamla illusionen inom den tredje dimensionen. Du rör dig bort från det, och helt in i den fjärde dimensionen, in i vibrationsfrekvenserna för den fjärde dimensionen.
Och till och med ibland, ja, att ni finner er själva i de högre vibrationerna i den femte dimensionen, ni kan röra er fritt fram och tillbaka som ni vill, för ni kontrolleras inte. För om ni släpper det, kontrolleras ni inte längre.
Även ditt ego kan inte kontrollera dig om du inte tillåter det. För ditt ego styr dig bara från det förflutna. Det styr dig från tidigare programmering och håller dig i illusionen. För det är allt ditt ego vet är illusionen, programmeringen. Det är allt egot vet. Den känner inte till de högre vibrationerna som du rör dig in i. Och när du rör dig in i dessa högre vibrationer, försöker egot ibland hålla dig tillbaka. Precis som kabalen, mörkrets krafter, försöker hålla tillbaka människans uppstigning och uppstigning av allt liv här på planeten. Det kan den inte göra. Inte heller kan ditt ego hålla dig tillbaka om du inte tillåter det.
Så ta kontroll. Ta tillbaka kraften inom dig, Guds kraft som rör sig fritt genom dig nu. Känn hur den rör sig genom varje del av din kropp, genom varje cell i din kropp, eftersom din cellstruktur verkligen förändras från kolbaserad till en kristallin bas.
Och det är därför du attraheras av kristaller mer och mer. Och kristaller attraheras till dig mer och mer, och kommer att göra det mer och mer, när du fortsätter att röra dig genom denna nya tidslinje som du har skapat.
Ni skapar en ny tidslinje för er och alla de som är associerade med er, hela er Ljusarbetande Förening, som skapar denna nya tidslinje.
Oh ja, det skiljer sig från den gamla tidslinjen. Den som mörkrets krafter försöker hålla dig vid. Men de vet att de har förlorat. De har förlorat dig. De har tappat de högre vibrationerna som du befinner dig i. De kan inte vara i de högre vibrationerna. Och de vet att de inte längre kan hålla dig. Så de har faktiskt gett upp att inte ens försöka hålla dig längre.
Allt de försöker hålla nu, är de som inte rör sig in i de högre vibrationerna, som inte är medvetna om vibration. Det är de som de håller fast vid. De som fritt har gett sig åt rörelsen som de skapat genom den så kallade pandemin: de håller fast vid dem. Det är de som de fortsätter att försöka kontrollera.
Men de vet att de har tappat kontrollen över er, ni, de kreativa. Ni, som skapar denna nya högre sfär, denna nya högre Gyllene Ålder.
De kan inte hålla dig för att du har återvunnit din makt, och du håller fast vid den kraften. Och varje gång du känner den kraften inom dig, kan du stiga upp i de högre vibrationerna och vara i det femdimensionella uttrycket. Och varje gång du befinner dig i det femdimensionella energin, rör du dig närmare och närmare din egen personliga och kollektiva uppstigning här på denna planet. Det ska ni veta.
Varje gång du höjer dina vibrationer, kommer du närmare och närmare uppstigningen. Så fortsätt att göra det. Fortsätt att göra det. Fortsätt att höja dina vibrationer vid varje möjlighet du har. Var medveten om allt som händer, ja, men håll ingen koppling till det, ingen uppmärksamhet till det. För det kan inte längre hålla dig fast, om du inte tillåter det.
Var fria, mina vänner, mina bröder och systrar, var fria. Var fri i de högre energierna, den nya högre energin. Känn den energin runt omkring dig, varje ögonblick du är medveten om den. Om du gör det, kommer dessa energier att fortsätta höja dig. Till och med till den grad, att du kanske känner att du lyfter upp från planeten, till och med i din fysiska kropp.
Jag är Melchizedek, och jag lämnar er nu att fortsätta att dra in, och förankra i dessa högre vibrationer varje möjlighet ni har.
Släpp det gamla och omfamna det nya.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...