Lord Melchizedek via Victoria Cochrane, 8 januari 2024 

Lord Melchizedek 

Via Victoria Cochrane, 8 januari 2024 

Uppstigningens Symptom 

 

 

 

 

Jag hälsar er med kärlek och i Skaparens ljus. Jag har kommit för att förklara för er om uppstigningens symptom, eller höjningen av er medvetenhet om er egen andliga sanning. 

När ni blir mer vakna och medvetna, kommer mer ljus att komma in i era energicentra, kallade chakran. Ert tredje öga kommer att bli mer medvetet och era psykiska sinnen kommer att börja höjas. 

Er kropps behov kommer att börja förändras, och dras till ekologisk mat eller stöta bort tanken på att äta kött. Era sinnen kommer att bli mer anpassade och finslipade till det ni ser och hör omkring er, och ni kanske märker att ni dras till en mer hälsosam livsstil. 

Ni kanske också märker att er kropp blir mer känslig för mat eller för miljön, och att ni inte längre kan äta eller använda substanser som en gång väckte oro. 

När era chakran tar emot extra ljus kommer de att börja spinna och vibrera allt snabbare ochpå en högre nivå. Detta gör att ni också kommer att tänka och känna på en högre nivå. Ni kommer att börja känna mer acceptans och mindre dömande av andra, er själva och er nuvarande situation. Ni kommer att börja visa mer medkänsla för andra människor och för djuren. Ni kommer att upptäcka att acceptansen av grymhet mot djur och orättvisor mot människor, kommer att vara outhärdlig för er. 

Ert intresse för världshändelser och orättvisor kommer att öka, och ni kanske upptäcker att ni dras till välgörenhet eller att hjälpa andra utan att önska något i gengäld.  

Den obehagliga sidan med att höja era energier till en högre vibration är de fysiska symptom ni kan uppleva. Ni kan känna er yra, ha konstant huvudvärk eller något illamående. Ni kan bli irriterade eller oförklarligt trötta; er kropp kan värka och era leder svullna; ni kan känna skakningar i hela eller delar av er kropp.  

De här symptomen är inte permanenta och inte heller farliga, de är tecken på att ni är i färd med att föra in er ljuskropp och ansluta er till Moder Jord i hennes uppstigning.  

Det finns många blockeringar en person kan stöta på under resan till uppstigning och upplysning. Rädsla är den största blockeringen, liksom nedsänkningen till den tredje dimensionens värld av ego och drama, som kan dra ner en persons vibration mycket snabbt. 

Ju mer ni låter er dras ner i djupet av dramatik, som så väl utspelas i media såväl som av många människor som hittills har stått emot uppmaningen att föra in ljuset av uppstigningen, desto svårare blir det för mästarna att hjälpa er att höja era vibrationer 

Blockerade chakran kan inte ta emot mer ljus förrän de är rensade. Ni kommer att märka att ni är blockerade i ert energicentrum om ni känner er sjuka, slöa, trötta eller ur balans. Om ni är griniga och irriterade, dömande och kritiska, argumentationsbenägna och arga kommer ni att vara mindre benägna att låta Skaparens ljus genomsyra er varelse, höja era vibrationer från de lägre nivåerna och låsa upp era chakran.   

Nu mer än någonsin är det viktigt att veta hur ni mår och beter er; om ni är blockerade i eraenergifält kanske ni kan söka upp någon som kan hjälpa er att låsa upp dem. 

Förutom att börja processen med att ta in er ljuskropp, kommer ni också att öka era känslor av hälsa och välbefinnande, samtidigt som ni känner er mer energiska, balanserade och fridfulla inom er. 

 

Översättning Ulla Krogh 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *