Lord Melchisedek via Natalie Glasson, 9 januari, 2021

 

Den Senaste Kanaliseringen från The Sacred School of OmNa av Natalie Glasson

Lord Melchisedek

https://bit.ly/3orgGAq

Uppstigning gåva 1 – Resan 2021 av Lord Melchizedek

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar älskade ljusfyrar, jag är Lord Melchizedek, och det är en ära att befinna sig i er närvaro. I själva verket är det en ära att vara i ert ljus, det är ert ljus och er närvaro som är nyckeln vid denna tid av uppstigning. När vi går in i året som ni kallar 2021, vill jag ge lite insikt om vart ni ska rikta er uppmärksamhet, men också uppmuntra er att förstå det som energierna vill få er att uppleva och förkroppsliga. Skaparen uttrycker och överför ständigt vibrationer av ljus, inspiration, visdom och upplysning till er, för att stödja era framsteg genom uppstigningsprocessen och faktiskt skapa den.

De vibrationer och frekvenser som skaparen delar ut förändrar och transformerar. Det är lättare när vi använder en tidsperiod, ett år, för att uttrycka de energier som kommer att påverka och träffa er, och ni får vägledning med att uppleva dem för att kunna dra nytta av dem och uppstigningsprocessen som ni automatiskt går igenom, oavsett om ni förstår det eller inte. Samma sak gäller för alla varelser. Det är så mycket lättare att gå igenom uppstigningsprocessen när ni har lite insikt, en del förståelser.

För resan under 2021, så finns det några punkter som jag vill uppmuntra er att komma ihåg och behålla i ert sinne, när ni går igenom olika upplevelser. Detta år uppmuntrar energierna er att blicka djupt inom er, djupare än någonsin tidigare. Detta kan vara både utmanande och obekvämt, inspirerande och stärkande. Att se djupare än ni någonsin gjort tidigare, verkligen fokusera och koncentrera er uppmärksamhet på vibrationerna, den ständiga pulsen av sanning som rör sig inom er, filtreras in i er kropp, ert aurafält och er verklighet. Ni behöver lägga märke till pulseringen av sanning, energin av sanning som väntar på att komma, för den flödar redan.

Ju mer ni ansluter till sanningens vibrationer, desto mer kommer ni att erkänna dem och ta dem till er medvetenhet, era ageranden, reaktioner och skapelser. Att blicka intensivt inom er gör att ni kan känna igen den gudomliga Skaparen, utveckla er relation med den gudomliga Skaparen. Det låter er känna igen illusioner, blockeringar och berättelser som ni håller fast vid. Dessa illusioner, blockeringar och berättelser, håller er fast på samma plats som ni är nu. Tillåt er att läka de sår som är nödvändigt för att släppa eller se igenom illusionen, och se sanningen då slöjan lyfts, då låter ni sanningen komma fram och ni kan röra er bortom er komfortzon. Ni tillåter er att transformeras, uppnå och skapa nya gränslösa, kraftfulla och tillfredsställande upplevelser.

Ni kanske märker under 2021, att uppmärksamheten ökar för att kommunicera med er inre gudomlighet och sanning. Uppmärksamheten kommer också att dras till illusioner, blockeringar och historier som måste släppas och läkas. Det kan vara så att 2021 är en mycket upplysande upplevelse eller en mycket renande upplevelse eller en mix av båda. Ni kanske känner att vissa situationer och upplevelser kommer för att ni ska se inåt. Jag, Lord Melchizedek, uppmuntrar er att närma er alla situationer, scenarier och omständigheter, genom att först gå inåt, först fråga er inre varelse:

Vad vill min sanning att jag ska veta?

Vilka illusioner, blockeringar och berättelser behöver släppas, innan jag undersöker omvärlden och börjar agera?

Ju mer detta blir till en vana, desto mer blir det ert naturliga förkroppsligande, vilket gör att allt kan flöda med större lätthet och gudomlig närvaro.

Undersök det Gudomliga Flödet

Det är viktigt under din resa 2021 att undersöka ert liv, att undersöka er själva och att inse var Skaparens gudomliga flöde saknas. Det här kan vara ett område som har fastnat, att ni känner frustration, ilska eller något som helt enkelt inte går framåt. Det kan vara något inom er, er personlighet, något ni försöker skapa eller en upplevelse i er verklighet. När skaparens gudomliga flöde agerar flyter allt lätt och enkelt, det vägleder och skapar tillfredsställelse.

Jag, Lord Melchizedek, uppmanar er att undersöka er verklighet, er själva och vad ni vill skapa.

Se de områden där ni är blockerade, har fastnat och blivit stillastående. Inse om Skaparens gudomliga flöde inte är närvarande, eller kanske inte tillåtit att Skaparens gudomliga flöde är närvarande. Inse att när Skaparens gudomliga flöde är närvarande, så flyter allt lätt, det manifesterar sig också lätt med tillfredsställelse och lycka.

Föreställ er sedan hur det skulle vara att uppleva det gudomliga flödet i den situationen, uppleva vad det än kan vara. Föreställ er Skaparens energi, Skaparens ljus som fyller er varelse och fyller situationen oavsett vad. Föreställ er att allt kommer samman, allt manifesterar sig lätt, och inte bara lätt utan bättre än ni någonsin kunde tro. Se, känn och erkänn att ni uppfylls, känner er glada över att inte bara ni gynnas, utan att också alla andra gynnas av det.

Genom att föreställa er detta så tillåter ni, skapar en öppning och vaknar upp för Skaparens gudomliga flöde. Skaparens gudomliga flöde kommer i den situationen att flöda mer ju mer ni föreställer er det, och särskilt under de första dagarna så kommer ni att läka den delen av er verklighet. Det kan vara så att ni bara behöver föreställa er det en gång, kanske tre gånger eller kanske mer, ni kommer att veta när det blir förkroppsligat för ni kommer att känna flödet, saker kommer att börja förändras och skiftas inom er verklighet, även i era omständigheter. Ni kommer helt enkelt att känna igen Skaparens gudomliga flöde, som pulserar genom hela er varelse, detta kommer att vara så viktigt under 2021. Det kan vara så att ni behöver bringa Skaparens gudomliga flöde inte bara till era egna verkligheter och omständigheter, utan till verkligheten och omständigheterna på Jorden, för att skapa en rensning och förankra Skaparen.

Något annat som jag önskar att ni ska fokusera på 2021, är att aktivera er gudomliga närvaro. Detta kan också kopplas till samskapandet med Skaparen. Det betyder att ageranden och Skaparens gudomliga närvaro måste sammansmälta och integreras. Jag, Lord Melchizedek, vill klargöra att det ena inte kan fungera utan det andra. Ni kan inte känna Skaparens närvaro eller er gudomliga inre närvaro, oavsett vad ni än kallar det, utan att agera. Ni kan inte handla utan att erkänna, ansluta, engagera eller kommunicera med er gudomliga närvaro inombords. Ni kanske känner att ni ibland upplever att skaparens energi eller ert gudomliga jag flödar genom er, och sedan försvinner när ni går in i er verklighet. Kanske agerar ni då, oavsett vad ni än gör, utifrån sinnet, från tidigare erfarenheter, men ändå ber ni inte den gudomliga närvaron inom er att inspirera, vägleda och vara närvarande i ert agerande.

Detta är ett underbart budskap:

Gudomlig närvaro var närvarande i mina handlingar nu, gudomlig närvaro var närvarande i mina handlingar nu.

Genom att helt enkelt upprepa detta så skapar ni ett nytt agerande eller en ny skapelse, och ni sammansmälter inte bara med er gudomliga närvaro, gudomliga upplevelse och agerande, ni samskapar också med Skaparen. Kom ihåg att när jag talar om agerande så kan det vara allt från att gå, prata, skapa ett projekt eller kommunicera, till ett kreativt uttryck.

Skaparen för energin 2021 inbjuder er att samskapa. Det betyder att ni kan bli inspirerade att skapa något som inte nödvändigtvis finns längs den väg ni föreställer er eller så kanske det är så. Det är viktigt att vara öppen för den gudomliga vägledningen inom er och den riktning som denna gudomliga vägledning tar er. Det är viktigt att lita på den gudomliga vägledningen och tillåta er att samskapa med Skaparen, även om det är något ni känner inte riktigt följer er väg. Skaparen vill expandera er framtid, expandera era upplevelser, expandera era drömmar och kanske vill vägleda er i en annan riktning, för att ni ska uppleva en större tillfredsställelse.

Säg helt enkelt under meditation eller i stillhet:

Jag är ett med Skaparen, vi skapar tillsammans.

Jag är ett med Skaparen, vi skapar tillsammans.

Upprepa detta tills dess ni verkligen känner det, ni verkligen förkroppsligar det och verkligen tror det.

Detta kommer att hjälpa er att navigera genom er resa 2021. Jag ber er släppa alla uppfattningar, alla perspektiv ni skapade genom min kommunikation, genom andras kommunikation och er egen tro om 2021, eftersom det är en tom duk för er att skapa på. En målning ni kan skapa tillsammans med Skaparen.

Jag, Lord Melchizedek, är närvarande för att vara till tjänst.

Jag tackar er,

Lord Melchizedek

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...