Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 4 januari 2021

Lord Melchizedek

Via Natalie Glasson, 4 januari 2021

2021: Ert År att Skapa

 

Ursprunglig Källa: Sacred School of OmNa

Hälsningar, jag är Lord Melchizedek, jag kommer tillsammans med de Uppstigna Mästarnas kollektiva och kärleksfulla energi på de inre planen. Vi vill dela med oss av insikter och tankar för att stödja er tillväxt och förståelse under 2021.

Resan under 2020 var förvirrande och ostabil för många människor på Jorden. Medan många människor är oklara över varför vissa situationer skedde under 2020, växer en ökande kunskap och iver efter att erkänna Skaparens sanning. I början av 2020 sågs förankringen av Ljusflamman, en kraftfull energivåg från Skaparen, för att förstora och förstärka ljuset i Skaparens och Jordens Universum. Ljusflamman lovade att skapa mer ljus än man någonsin tidigare upplevt på Jorden. Ett uppvaknande och frisläppande av rädsla manifesterades från Jorden som släppte stagnerad rädsla och negativitet, som hade lagrats i många år hos civilisationer. Det enda sättet att verkligen frigöra den stagnerade rädslan och negativiteten var genom mänsklighetens kroppar, healing och frigörandet av energi. Denna process fortsätter, och många människor ägnar sin tid åt att stödja och hjälpa till att radera rädslan från Moder Jord.

Uppstigna Mästare, Stjärnväsen och Ärkeänglar förankrade Ljuspelare på Jorden under 2020, och var och en representerar ett syfte och fungerar som ett ashram av visdom och kunskap som alla på Jorden har tillgång till. Alla Ljuspelare är förenade vilket skapar ett kraftfullt vibrationsskifte för alla. För att få kontakt med en Ljuspelare väljer ni helt enkelt en Uppstigen Mästare, ett Stjärnväsen eller en Ärkeängel som ni känner er vägledda att knyta an till.

Mästarnas Ljuspelare skapade ett sätt för den Nya Jordens Uppstignings Blåkopia att förankras under 2020, begåvat av det Kosmiska Rådet av 12, för att hjälpa mänskligheten att förstå och uppleva nya befriande möjligheter. Blåkopian skapar en ny början som tillåter era drömmar och önskningar att manifesteras för era upplevelser i er verklighet. Allt är nu möjligt genom närvaron av Blåkopian. Medan Blåkopian har förankrats i Jorden och i hela mänskligheten, är den bara verkligt aktiverad när en person skapar tillsammans med Blåkopian och med fokus på att manifestera möjligheter, vilka tidigare verkade ouppnåeliga. Blåkopian uppmanar er att utvidga ert sinne, drömma stort, acceptera er kraft och inse att ni kan förverkliga det liv ni önskar leva. Att stå i förbindelse med och aktivera den Nya Jordens Uppstignings Blåkopia ger signal till det Kosmiska Rådet av 12 att omge er. Be dem att göra er medvetna om av den Nya Jordens Uppstignings Blåkopia, som redan är förankrad i er kropp. Tillåt er sedan att uppleva den utstrålande energin, inspirationen, vägledningen och aktiveringen som Blåkopian delar.

2021:s Resa …

Resan under 2021 kommer att erbjuda många fönster till uppvakning och djupa förbindelser med Skaparen. Ni kommer att bli uppmuntrade av Skaparen och ett skifte i uppstigningen kommer att ske för att blicka djupare in i ert väsen, i syfte att få den heliga närvaron inom er att agera i era liv. Ni kommer att bli inbjudna att undersöka de områden och de skapelser i ert liv där Skaparens Gudomliga flöde inte finns närvarande. Att dra in Skaparens ljus i era liv, handlingar och skapelser har aldrig varit så viktigt som nu. Skaparen uppmanar er att manifestera förändringar i er verklighet och att vara till tjänst för andra utifrån den visdom, insikt och sanning som finns inom er. Den största frågan ni kan ställa er själva under 2021 är: ”Hur kan jag samskapa med Skaparen i min fysiska verklighet och vad blir jag vägledd att skapa?”

Att skapa utifrån er sanning snarare än från er hjärna, era känslor, perspektiv eller övertygelser, kommer att bli en upptäcktsresa, ett kraftfullt, mästerligt förkroppsligande och ett helande av er själva och världen. Förändringar har redan börjat märkas i er realitet och i världen, och den här vibrationsförändringen kommer att fortsätta. Det kommer att finnas ett behov av att upptäcka metoder för att grunda sig, som är personligt för er för att bibehålla er balans och centrering, när er inre värld förändras och världen omkring er börjar förändras. Undersök och upptäck de handlingar, tankar, människor och situationer i ert liv som stödjer er i känslan av att vara förankrad i Moder Jord och sanningen om er själva. När ni etablerar en känsla av att vara grundad och balanserad, kommer ni att skapa klarhet och frid inom er som kommer att bereda väg för er inre sanning att utvecklas.

En annan inbjudan som Skaparen erbjuder er att undersöka och fundera över under 2021, är förståelsen av er inre sanning. Ni har blivit uppmuntrade att försöka förstå en djupare förståelse för vad er inre sanning är, hur ni ska kommunicera med er inre sanning och drivkraften i er inre sanning. I slutet av 2021 kommer ni att ha en större medvetenhet och erfarenhet av Skaparens sanning som finns inom er. Denna kraftfulla förändring inom mänskligheten att kunna blicka inåt, kommer att skapa många förändringar i mänsklighetens medvetande, så att gamla cykler och sätt att vara faller bort och skapar nya förståelser och beteenden.

Ljuset uppmuntrar ständigt till förändring och framväxande av sanningen. Det kan skapa turbulens och en känsla av obehag. Det är oerhört viktigt att fråga och hålla fast vid intentionen att vara anpassad till Skaparens Gudomliga Flöde, så väl som vägledningen av er själ. De inre planen och Mästarna erbjuder en mängd olika stöd, när energin och medvetandet som förankras i Jorden och mänskligheten, står till tjänst.

Uppvaknandets Gyllene Ström

Rådet av 144, en samling själar som håller oändlighetens vibration och har en stark koppling till Jorden, kommer att se till att Uppvaknandets Gyllene Ström blir först med att manifestera sig. Med den Kristusmedvetna vibrationen av kärlek som en oändlig manifestation, stöder Uppvaknandets Gyllene Ström den växande närvaron av kärlek från ert inre, och manifestationen av kärlek inom alla skapelser på en fysisk nivå. Ni kan anpassa er till Uppvaknandets Gyllene Ström för att göra allt ni gör med kärlek, och upptäcka den renaste vibration av kärlek och anpassa hela er varelse, samt förstå kärlekens kraft speciellt i era manifestationer. Uppvaknandets Gyllene Ström kommer att kännas som en varm, stödjande och kärleksfull omfamning som möjliggör en inre rengöring i ert väsen för att ge uppvaknande, klarhet och insikter.

Enhetens Lag

Mahatma, den Kosmiska Logon, kommer att ge en helig flerdimensionell mall som innehåller energin och medvetenheten om Enhetens Lag. Denna mall kommer att innehålla Enhetens Lag av den renaste vibration från Skaparen, i syfte att aktivera den samma inom er varelse. Enhetens Lag låter er minnas er enigheten med alla Skaparens varelser och uppmuntra er att använda enhetens vibration för att tjäna era skapelser och tjänster på Jorden.

Att tro på separation skapar en blockering och en distansering från Skaparen, medan enighet låter er utvidga ert sinne för att omfamna Skaparens närvaro inom er. Ta er tid att fundera på närvaron och kraften av enhet i ert väsen, genom att göra det och när ni är redo, kommer Mahatma att komma fram för att aktivera Enhetens Lag i ert väsen.

Sanningen om Jorden

För många civilisationer sedan var sanningen om Jorden tillgänglig och kunde utnyttjas av själar för att samskapa i harmoni med Moder Jord. Detta manifesterade den naturliga jämvikten och balansen mellan Jorden och mänskligheten. Denna information och dessa koder börjar nu återigen släppas till mänsklighetens medvetande efter att ha varit begravda inne i Jorden. Det här ger en möjlighet att förstå Jordens syfte, varför själar inkarnerar på Jorden och hur man harmoniskt kan gå framåt i uppstigningen. Moder Jord kanske kallar på er för att ta emot aspekter om Jordens Sanning och om Hon gör det, uppmanar jag, Lord Melchizedek, er att följa den kallelsen eftersom stora kraftfulla och uppväckande insikter väntar.

Uppvaknande och Förändring av Falska Perspektiv

Dilemmat med att tro på rätt och fel, gott och ont, falskt och sant kommer att kräva er kontemplation och uppmärksamhet när dessa övertygelser blir fragmenterade och spolas bort för att bygga upp nya övertygelser komna ur enhet, sanning och fred.

Mänskligheten kommer att uppmuntras att upptäcka förlåtelse, att handla utan dömanden, förmågan att vara och förbli öppensinnade och förmågan att älska varandra samtidigt som de behåller sin inre kraft. Ett uppvaknande och förändring i perspektiv kommer att visa en uppmjukning och öppning i många hjärtan, och sammankomster för att tillsammans skapa nya övertygelser och en ny verklighet för kommande generationer. Ta er tid att begrunda era dömanden, perspektiv, övertygelser och de historier ni skapar om er själva, ert liv och om andra.

Fortsättningen av en Ny Början

Den Nya Jordens Uppstignings Blåkopia kommer att fortsätta att utvecklas och påverka många människors liv under 2021. Under 2020 uppmuntrades ni att tänka bortom de begränsningar ni skapade för er själva för att utvidga ert sinne och komplettera det som gör er glada, lyckliga och är givande. Det samma är väsentligt under 2021, det är en tid för att utvidga hjärnan och för att tillsammans skapa vad ni verkligen vill uppleva på Jorden. Det är en ny början. När ni tillåter er själva att ha kontakt med sanningen, kraften och visdomen inom er, kommer ni att känna att ni bärs fram i en ny riktning. Skapandet och upplevelsen av uppfyllandet är nyckeln. För att fullt ut förkroppsliga och uppleva denna betydelsefulla upplevelse av fullgörande för alla, finns det ett behov av att först veta och tro att ni förtjänar fullbordan inom alla områden av ert liv.

Sanningens Kraft

Under 2021 kommer sanningens kraft att gry; den kommer att stödjas av en enorm tillströmning av Skaparens kraft som kommer att strömma in i Jorden och i alla varelser. Många människor kan känna en ren skaparkraft som bubblar fram inom dem. Det här kommer att bli en mycket kraftig rengöring för att frigöra rädslan för makt, som många människor bär inom sig. Medan resultatet kommer att bli en större förmåga att få tillgång till den inre Skaparens rena kraft genom att använda den i er verklighet, kan det skapa friktion på Jorden i scenarier och situationer när människor rör sig genom reningsprocessen för att återförena sig med den inre Skaparens rena kraft. Observera de olika uttryck för makt som ni skapar och som finns i världen.

Mitt viktigaste budskap till er är att 2021 är ert att skapa vad helst ni önskar skapa. Hela Skaparens Universum är närvarande för att stödja er när ni gör det.

Med evig kärlek, Lord Melchizedek.

Mer Lord Melchizedek

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

 

 

Du gillar kanske också...