Brendas Blog via Brenda Hoffman 1 januari 2021

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman

1 januari 2021

Kära Ni,

Ni börjar komma i linje med ert hjärta istället för med er intellektuella ilska, då ni betraktar dem som motsätter sig er i tanke och handling.

Trots ert behov av att visa upp er yttre självkärlek som resultat av ert öppnande av hjärtat, så måste ni hedra er själva först. För ni kanske tror att hjärt-öppnandet återigen betyder att andra är viktigare än ni själva.

Utan självkärlek är större kärlek till andra än till er själva bara ytterligare ett 3D omtanke-sätt med en annan rubrik. Eftersom ni översvämmades med den filosofin i 3D är det lätt för er att återigen acceptera att uppvisande av kärlek innebär att kärlek till andra är viktigare än kärlek till er själva. Detta är inte sant och har aldrig varit det. Men det är en lektion några av er har svårigheter med att förstå.

Er inre röst är ert nya styr-center. Ni behöver inte längre förlita er på godkännande från vänner, grannar, släktingar eller medarbetare. För, att göra det är bara en kopiering av ert 3D-liv.

Det enda godkännande ni behöver nu och för alltid är den känsla av rätt ni känner när era handlingar kommer från ert hjärta, er nya inre röst.

Er varelse fylls med personlig visdom.

Men, precis som det var sant för några månader sedan kan denna åtskillnad vara lite svår att urskilja då ni börjar visa upp ert nya hjärtöppnande. Även om ert hjärtöppnande kommer att vara en naturlig utveckling som djupnar genom detta jordeliv, kommer ert bortom 3D behov av att älska er själva lika mycket som andra att styra om era handlingar.

Ni kombinerar själv-kärlek med hjärtöppnande – en ny och lite svår kombination för vissa av er. Så ni kommer att hoppa mellan omtanke om andra och själv-kärlek en tid tills ni hittar er balans. Era hjärttrådar kommer att sannolikt dras av dem som vill att ni tar hand om dem, trots ert behov av att inte göra det.

Inte alla i den sfär ni känner till har fullbordat den övergångsfas som ni gjort. De som inte gjort det kan befinna sig i narcissistikt eller annat egen-behovs tillstånd, som bryr sig väldigt lite om era behov eller er förtvivlan. Dessa varelser kan pressa er till er gräns för att avgöra hur starka ni är i ert nya varande. Lite som en treåring som stjäl en kaka före maten. En sådan handling är gullig för en treåring men kan vara förödande för er i ert nya, lite bräckliga öppet-hjärta tillstånd.

De som ännu inte gjort övergången till denna punkt kommer att testa er på alla möjliga sätt, för de behöver er energi för att fortsätta med sina egen-centrerade handlingar. Vissa kan till och med rubricera sådana handlingar som känslomässig vampyrism.

Ni kommer att veta om öppnandet av ert hjärta till någon är bra för er eller bara tillfredsställer deras behov genom den belåtenhet och glädje ni känner under och efter interaktionen.

Ni öppnar er varelse på sätt ni aldrig gjort tidigare på jorden. Att göra det kan attrahera dem som när sig på andra utan att ge något tillbaka. Ert behov de första veckorna av detta nya år är att utskilja vilka, om några, av dessa varelser som kommer att skänka er varelse glädje, om ni öppnar ert hjärta för dem.

Många av er ifrågasätter skillnaden mellan 3D omtänksamhet och denna nya deklaration från ert öppna hjärta.

Ni kommer sannolikt att vara lite mer sårbara eftersom er nya inre varelse öppnar sig som aldrig tidigare. Samtidigt kommer de som har behov av att någon tar hand om dem att attraheras till er på sätt ni sannolikt inte förstår. Låt er själva fundera på deras behov jämfört mer era egna. Tillåt sedan er själva säga Nej, eller ”Jag ska tänka över det”, eller avbryta förbindelsen med dessa varelser helt och hållet.

Det kommer att vara svårt om de är familjemedlemmar, arbetsgivare eller nära vänner. Men, kom ihåg att ni går en ny väg med nya förmågor, på en ny jord. Och alla utvecklas i olika takt på olika sätt.

Genom att inte tillåta någon – oavsett deras relation till er – att utnyttja ert nya hjärtöppnande, kanske ni uppmuntrar dem att utvecklas snabbare. Deras utvecklingstakt är inte längre er prioritet eller ens intresse. För de som vill att ni gör deras inre arbete åt dem är bara parasiter som aldrig kommer att utvecklas om de har ert stöd, trots era egna behov.

Ni är inte längre någon som räddar andra. Ni förelöpare fullbordade er huvudsakliga uppgift med att förändra jorden. Er roll nu liknar fullföljandet av era kurskrav och att tillåta er att gå de roliga kurserna som inte nödvändigtvis hänger ihop med er huvudkursplan. Nu är er nyckel-dynamik självutveckling. De andra och tredje vågorna följande er blir sannolikt övergångsmodeller för dem som vill ha er omtanke utan att bry sig om era behov eller intressen.

Tillåt er utvecklas utan att känna skuld för att andra inte gör det eller för att andra vill att ni gör det åt dem. Ingen kan göra en övergång ridandes på andra eller genom att ta hand om andra. Att ignorera er inre röst för att ni tycker synd om dem eller för att de rör era hjärtsträngar, trots er inre rösts skrikande ”Nej” är att försena er och deras framskridande. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...