Lord Melchizedek via Victoria Cochrane, 15 maj, 2017

Lord Melchizedek via Victoria Cochrane, 15 maj, 2017

Helig geometri är ett kraftfullt vapen på gott och ont. Den använder universums krafter för att utnyttja energi och förstora den på ett sätt som inte annars är möjligt. Dessa bilder ovan är gjorda av ljus och är därmed ännu kraftigare i sin förmåga att omvandla energi på grund av den hastighet med vilken de kan överföra den. Ljusets hastighet är väl dokumenterad, men dess vibrationsfrekvens är betydelsefull när den kombineras med form.

Dimensionella mönster finns överallt. Barn lär sig om 2D och 3D-form som formar din värld, men former och mönster kommer i mycket mer komplexa dimensionella formationer som potentiellt kan användas för att förändra verkligheten. Den heliga geometrin har länge använts av de mörka krafterna och de som önskar förändra verkligheten för att passa sina egna egoistiska syften och på många sätt har de lyckats att göra jorden till en fruktansvärd plats att leva på. Men de som arbetar i ljuset använder också helig geometri för att skapa högre dimensionella realiteter och denna övning är det som räddar jorden från utrotning. Högre dimensionella frekvenser av medvetande är direkt kopplade till Enhetens energi och ovillkorlig kärlek, som är den Högsta Källans energi, Skaparen av Allt Som Är. När ljus och helig geometrisk form utnyttjas av människans medvetande kan mycket ljus skickas till världen med tankens hastighet, vilket är snabbare än ljus- och ljudhastigheten kombinerad. Du kan se potentialen både i stora saker och skrämmande katastrofer i det sista uttalandet.

Ta en stund nu, för att överväga ditt liv och allt som är fel med det. Om du fokuserar din energi på de negativa elementen i ditt liv, vilken verklighet kan du eventuellt möta? Vilka färger och former är förknippade med ett liv i svårigheter, känslomässigt trauma och sorg? Vilken potential tror du att du har för att förändra denna verklighet och att manifestera positiva saker i ditt liv? Vrid nu dina tankar och fokusera på allt som är bra i ditt liv. Vad är du tacksam för? Vad får ljus in i din värld? När du fokuserar på de positiva aspekterna i ditt liv, vilka färger och former är förknippade med dem? Hur förändras bilderna i ditt sinne och vilka potentiella verkligheter verkar nu för dig? Märker du en markerad skillnad i hur du uppfattar din verklighet och möjligheten att manifestera bra saker i ditt liv?

Negativa och positiva medvetenhetsramar ligger i olika dimensioner av ljusfrekvens. Kan du nu se att tankeprocesserna har sin egen heliga form och färg och därmed skapa dimensioner av verkligheten som blir sanna för dig? För att leva i den Femte Dimensionen, som Uppstigningens och enhetens dimension, måste du först skapa diamanter av ljus runt dina energifält, som är fria från tankens täthet, det är den Tredje Dimensionens. Du måste bli medveten om dig själv som en andlig ljussignal som är ett med ljuset. Du måste också befria dig från den egoistiska naturen som är grundad i mänsklig existens på det jordiska planet. Det är inte lätt och det är också en process som är kontinuerlig – man kan vara i Femte Dimensionen i en, två eller till och med tre aspekter av sitt liv, men fortfarande grundad med rädsla i linje med Tredje Dimensionen i andra aspekter. Det är alltid ett pågående arbete, kära hjärtan, för att bo på jorden och att vara mänsklig är den allra hårdaste verkligheten.

Djupet av den Heliga geometrin runt dig och i ljusfrekvensen som hålls av dina chakran och i din aura återspeglar den dimension av medvetenhet som du för närvarande håller. För att öka djupet av heligt ljus och form i din andliga kropp måste du först arbeta med densiteten i dina känslomässiga, mentala och fysiska kroppar. Arbeta med att vara positiv och tacksam för allt du har och se de negativa händelserna i ditt liv som lektioner mot själstillväxt och möjlighet att förändra det som inte längre tjänar dig. Du är i förarsätet, älskade, och bara du kan undvika den fysiska världens hårda verklighet och radera den från ditt medvetande. Tillåt inte rädsla att ta tillbaka dina energier till den Tredje Dimensionen. Ändra din verklighet och världen runt om dig kommer också att förändras. Genom att höja ditt medvetande till enhet med Skaparen kommer du att ta med ljusets heliga energier i ditt liv och tillbaka in i världen.

Jag Är din i tjänst. Lord Melchizedek.

https://victoriacochrane44.com

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...