Lord Melchizedek via Natalie Glasson,14 augusti 2020

 

Lord Melchizedek via Natalie Glasson

Den 14 augusti 2020

”Inkarnations-Fröet”

 

Hälsningar och kärlek, jag är Lord Melchizedek, ett kollektivt medvetande och övervakaren av den Universella nivån i Skaparens Universum. Jag träder fram och expanderar, samt strålar ut min energi för att ta kontakt med samtliga av Skaparens aspekter. Jag expanderar min energi så att jag blir inkarnerad inom allting som har blivit sammansmält och syntetiserat, samt förkroppsligat inom allt som utgör Skaparen. Jag är ett uttryck för allting som Skaparen är och mitt syfte är att förena mig med allting som utgör Skaparen. Detsamma gäller även för er.

Idag stiger jag fram för att göra er uppmärksamma på en energivåg som håller på att förankras genom Skaparens Universum, till er gestalt, till samtligas varelser på Jorden och Självaste Moder Jord. Den här vågen är känd som Inkarnations-Fröet. Det stödjer förkroppsligande och jordning, det låter er ta Skaparen till en inkarnation på Jorden. Det låter er ta allt som utgör Skaparen till vadhelst ni önskar skapa, såväl som ert eget förkroppsligande. Det här är en underbar energi och den är nu synnerligen behövd på Jorden. Den stödjer och underlättar allt som ni tänker och fokuserar på, att helt och hållet bli manifesterade på Jorden. Detta innebär också att det finns ett behov av att ta er uppmärksamhet till det som tjänar er. Att tänka tankar som leder till uppfyllelse, hälsa, glädje, kärlek och uppstigning för er, att fokusera på att skapa upplevelser och manifestationer som genererar framgång och allt som ni vill uppleva på Jorden. Ni befinner er ständigt i en cykel av att ta emot Skaparens energi, ert fokus, era avsikter och er uppmärksamhet stödjer och underlättar Skaparens energi i att bli förkroppsligad och manifesterad på Jorden, om det så är inom er varelse, genom era uttryck eller i fysiska objekt eller situationer på Jorden. Ni befinner er ständigt i denna cykel av att få ta emot Skaparens energi och ge uttryck för Skaparens energi.

Varför behöver ni Inkarnations-Fröet?

Energivågen och fröet betecknar en mycket ren och oskuldsfull energi från kärnan av allting som utgör Skaparen. Det är den renaste vibrationen för manifestation och inkarnation på Jorden, denna rena energi inte bara stödjer er i att föra in Skaparens energi till förkroppsligande, allting ni fokuserar på främjar också processen för förkroppsligande och manifesterande. Ni blir mer känsliga för, medvetna om, samt uppmärksamma på processen för det förkroppsligande och manifesterande som ni rör er igenom. Det gör det lättare för er att manifestera och låter er föra in högre, rena energivibrationer till att bli manifesterade på Jorden, på en fysisk nivå.

Det är viktigt att jag, Lord Melchizedek delar med mig av detta till er. Det finns en möjlighet att via Inkarnations-Fröet fullständigt manifestera ert högre själv och ert Uppstigna-Mästar-själv, till er fysiska kropp, för Inkarnations-Fröet gör det enklare att manifestera och låter er manifestera rena vibrationer. Det här innebär att genom att jobba med Inkarnations-Fröet, så gör ni det möjligt för er själva att förkroppsliga ert högre själv och ert Uppstigna Mästar-själv via ert fokus, er intention och genom att ta emot denna nya energivåg. Låt er själv överväga detta under några ögonblick. Det är som ett fönster i tiden som låter er snabba på er uppstigning så dramatiskt när ni gör det möjligt för ert Uppstigna Mästar-själv att bli förkroppsligat inom er fysiska varelse. Inkarnations-Fröet förbereder er fysiska kropp och era energikroppar för denna manifestation, i sanning för vilken manifestation som helst i en ren högre vibration.

För att uppnå denna process så föreligger det helt enkelt ett behov av att kalla på Inkarnations-Fröet att laddas ner, samt flöda över och igenom hela er varelse.

Då är det ändamålsenligt att uttala: ’Mitt syfte med Inkarnations-Fröet är att nu förkroppsliga mitt högre själv, mitt Uppstigna Mästar-själv samt Skaparen inom min fysiska varelse, på ett ändamålsenligt sätt och väglett av min själ.’

Låt sedan dig själv föreställa dig flödet av Inkarnations-Fröet, dess energi som strömmar över och igenom din varelse. Det förstärker och snabbar på din energivibration, så att du kanske känner, förnimmer eller uppmärksammar mer ljus som strömmar in i hela din gestalt. Fokusera eller föreställ dig att ditt högre själv, ditt Uppstigna Mästar-själv och den Skapande energin strömmar in i din varelse, kanske du förenar dig med det som en ljuspelare, en ljuskropp som smälter samman med din egen, eller ett frö som vaknar upp inifrån din varelse. Tillåt dig själv vara öppensinnad gällande hur denna aktivering äger rum inom din varelse.

Fortsätt fokusera på att uppleva sammansmältningen av Inkarnations-Fröet och de högre energierna inom dig.

Du kommer att behöva fokusera på det här under flera dagar tills du känner att integreringen är fullbordad.

Ifall ni vill manifestera något i er verklighet, så kan ni uppnå samma process genom att använda påståendet: ’Det är mitt syfte med Inkarnations-fröet att manifestera ……….. (säg sedan vad ni önskar manifestera eller förkroppsliga inom er varelse eller verklighet)’

Er själ kommer att observera allting, alla skiften, transformationer och förkroppsligande som sker, allt blir väglett av er själ. Ibland kan det inte förefalla som om inkarnationen och förkroppsligandet som ni önskar er har ägt rum, medan det andra gånger kan kännas långt större än vad ni någonsin skulle kunna föreställa er. Allt beror på hur redo ni är, hur öppna ni är, såväl som er nivå av uppstigning. Det är en sådant fantastiskt fönster för möjligheter, det är viktigt att ta användning av denna energivåg, känd som Inkarnations-Fröet, om det så ska främja er egen andliga uppstigning eller manifestera något som kommer att tjäna er i er verklighet. Kanske ni skulle kunna uppnå denna aktivering av bägge anledningarna.

Syftet med Inkarnationen är att föra in ljus till manifesterande och förkroppsligande, Skaparens ljus. Ju mer varje person höjer sin energivibration, desto lättare är det för mänskligheten, Moder Jord och Jorden i egenskap av en fysisk kropp att uppnå övergångarna, transformationerna och uppstigningsprocessen, vilket vid denna tid är så nödvändigt och viktigt.

Jag, Lord Melchizedek uppmanar er att jobba med Inkarnations-Fröet. Det är en oerhört mäktig och potent energi. Kom ihåg att det för in ljus till manifesterande. Vänligen säkerställ att era intentioner är sanna, rena samt att de tjänar er i er verklighet.

Jag tackar er.

Jag är Lord Melchizedek.

 

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...