Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 7 februari 2020

Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 7 februari 2020

Den Senaste Kanaliseringen från The Sacred School of OmNa av Natalie Glasson

Lord Melchizedek

Audiolänk: https://sananda.website/lord-melchizedek-via-natalie-glasson-february-7th-2020/

Transformationen inombords av Lord Melchizedek

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Välkommen, jag är Lord Melchizedek, JAG ÄR övervakaren av den Universella Nivån i Skaparens Universum. Jag identifierar mig själv som en varelse, men är ändå en helhet bestående av många. Jag är Melchizedeks medvetande och källa. Hur ni än väljer att erkänna mig, så ÄR JAG närvarande för att upplysa er och påminna er om er djupaste anslutning; er relation med Skaparen upplevd genom er nuvarande manifestation. Kommer ni att tillåta er att se Skaparens sanning inom mig? Kommer ni att tillåta er se Skaparens sanning inom er? Skaparen är redo och tillgänglig för att kunna ses, kännas och upplevas fullt ut. Ni behöver bara skapa en avsikt, ändra tankarna för att anpassas till er avsikt, och öppna er helt för att ta emot. När ni öppnar er själva helt och hållet, släpper ni allt som begränsar och blockerar er, från att få allt som alltid har funnits närvarande.

Denna enkla övning kan tillämpas inom alla områden i er verklighet, era situationer, problem, skapelser och healing:

  • Skapa en avsikt.
  • Be att alla era tankar och er mentala kropp ska komma i linje med er skapande intention. Be också att era tankar och er mentala kropp ska fyllas med ljus för att höja vibrationen inom er, så att er intention kommer att manifestera sig som den renaste och största möjligheten för er.
  • Fokusera på att ta emot Skaparens ljus, kärlek och sanning i alla er varelses aspekter. När ni gör det kan ni föreställa er, känna eller uppleva att ni öppnas, expanderar och slappnar av, så att Skaparens gudomliga flöde kan öka genom er.

Denna enkla, men ändå kraftfulla övning, gör att ni kan skapa transformation inom er själva och er verklighet. Efter att ha gjort denna övning några gånger, kommer ni att börja känna igen de kraftfulla förändringar som skapats inom er, och förstå hur synkroniserat allt är inom och omkring er. Tankar om att blockeringar, stagnation och att känna att saker är omöjliga eller inte kan manifesteras, kanske helt enkelt är något ni  har anpassats till tidigare. Att inse kraften i att anpassa sig till det ni vill uppleva och/ eller förkroppsliga, frigör er, stöder en kraftfull transformation inom er och den verklighet ni skapar för er själva.

Skiftena Sker Inom

Detta är en tid för fullständig transformation. Med detta menar Jag, Lord Melchizedek, att ni transformerar er för att erkänna er fulländning. Faktum är att ni redan är hela, anslutna till Skaparen och förkroppsligar allt ni behöver. Det finns åtskilliga nivåer av att erkänna fullständigheten hos era varelser, var och en leder er närmare närvaron av Skaparen i er. Nu är tiden för att erkänna er närhet med Skaparen, och det beror på att 2020-års Ljusexplosion förstärker allt som är Skaparen i och omkring er. Det är viktigt att få ut det mesta av den förstärkning som sker nu. Ni gör det genom att rikta er uppmärksamhet inåt och fråga er själva:

Vilka transformationer sker inom mig nu?

Att ställa en sådan fråga, innebär att ni anpassar er till alla transformationer som sker inom er. Även om det tar en stund att erkänna, så sker transformationer som är stora och häpnadsväckande, om ni bara tillåter er att erkänna dem. Det är möjligt att ni den senaste tiden har märkt att er uppmärksamhet dras ut till den fysiska världen, detta sker oftast när mycket händer inom er. Det är nästan som en mekanism för hantering. Ni behöver emellertid uppmärksamma de skiften och förändringar som sker inom er, även om ni inte helt förstår dem. Varje ögonblick ni fokuserar på det med syftet att erkänna transformationerna som sker, så öppnar ni er själva för att bli inspirerade, och erkänna er egen inre storhet. Således tillåter ni hela er varelse och bortom, att transformeras till ett förkroppsligande och minnet av Skaparen. En sådan upplevelse skulle stärka och uppmuntra er att fortsätta söka inom, och då se både det tumult och den strålning som uppstår.

Skiftena som sker inom varje person, kommer att bli olika och varierande, även om målet att minnas enigheten med Skaparen är detsamma. Varje gång ni vänder er uppmärksamhet inåt, så kan ni få olika, varierande och nya förståelser. Att förutbestämma de transformationer som sker inom er eller skapa förväntningar på vad som ska hända, kommer bara att distrahera er från att känna igen den sanning som är klar och tillgänglig för att blomstra. På många sätt, behöver ni öppna ert perspektiv utöver allt ni för närvarande är villiga att erkänna och kunna acceptera. Således går ni bortom ert nuvarande tillstånd av att förkroppsliga fullständigheten av Skaparen, vilket kräver stort mod och hängivenhet. Det är alldeles för lätt att behålla era aktuella perspektiv och synpunkter, medan ni försöker hitta skaparens sanning inom er. Endast det ni vet kommer att avslöjas för er, så er inre transformation kommer att bli obetydlig jämfört med det genombrott ni har tillgång till i varje givet ögonblick.

Vilka transformationer sker inom mig nu?

Endast du har förmågan att svara på denna fråga, med den sanning och ärlighet som erfordras. Endast du själv, kan kommunicera med och ta emot Skaparen angående dig själv och din verklighet, under denna livstid. Det är dags att lita på processen som utvecklas inom dig. Även om du inte förstår den. Det är dags att lita på din förmåga att förstå, känna och förankra skaparens helhet och fullständighet, nu och i varje ögonblick av din verklighet. Genom att göra det, kommer du att påminna dig själv om dina obrytbara band och förmågan till inspirerande kommunikation med Skaparen, som alltid funnits närvarande men som ändå nu helt kan förverkligas av dig. Nu är det dags att gå din sannings väg och helt engagera dig i den. Din sannings väg är sannolikt inte den du förväntade dig i livet, men den kommer att bli mycket engagerande och spännande. Håll fast och förkroppsliga de transformationer som sker inom dig, om än bara för en stund, eftersom Skaparens flöde är oerhört kraftfullt.


De Inre Planens Transformationer

Det är passande att nämna att samma transformationer och skiften som sker inom er, också sker i de 352 dimensionerna i Skaparens Universum. Ni är fordonen som inhyser Skaparens Universum. Allt ni upptäcker inom er sker hos alla på Jorden och bortom. Det finns ingen separation, det finns bara förening och enighet. De förändringar ni upplever inom er sker också inom Skaparen. Ni bevittnar de transformationer som sker i Skaparens Universum och i Skaparens Kärna. Ni har också möjlighet att förkroppsliga dessa transformationer, och uppleva dem som era egna. Kan ni känna hur synkroniserade ni är med allt som är Skaparen på Jorden och i de inre planen? Detta är på många sätt ert sökande av att upptäcka och förkroppsliga.

När ni känner er som om ni vill ha lite mer inspiration, kan ni kalla på min, Lord Melchizedeks, energi. Be mig ansluta er medvetenhet till den förändring och transformation som sker inom Skaparens Universum. Ni vill kanske specificera det som Jag, Lord Melchizedek, känner mig vägledd att rikta er uppmärksamhet till, så att detta kommer att tjäna och ge er upplysning i er nuvarande verklighet. När ni går in i meditation omgiven av min energi, så kommer jag att vägleda er uppmärksamhet till de inre planen, och göra er medvetna om den transformation som sker. Bara bevittna transformationen. Då kommer ni att märka detsamma inom er och vilken påverkan det har på hela er.

Som en avslutning inbjuder jag er att ställa en fråga till Skaparens närvaro i er, när allt kommer omkring, vad innebär då en transformation?

Med hängiven kärlek,

Lord Melchisedek

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...