Lord Merlin via Natalie Glasson, 22 februari 2019

Lord Merlin via Natalie Glasson, 22 februari 2019

Audio: sananda.website

Era Osynliga Begränsningar Omvandlas till Befrielse av Lord Merlin

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Jag är Lord Merlin, jag stöder Mästare Kuthumi och Mästare Sananda i deras roller som Världslärare. Det är min avsikt att distribuera och aktivera aspekterna inom själarna från Skaparens gudomliga visdom, vetande och minne. När ni uppmanar mig att påskynda er andliga utveckling och uppstigning, kommer jag att komma in i er verklighet som en tornado, och visa er potentialen av andlig utveckling i nuet, samtidigt som ni lyfter fram och uppmärksammar områden, som kräver healing och rening. Mitt stöd och min uppmuntran är djupt kärleksfull, men jag kommer inte att tillåta er att fly från, eller ignorera, de omvandlingar som finns tillgängliga för er att ta del av. Många anser att jag förstärker deras disciplin och behärskning, eftersom jag verkligen är dedikerad till att stödja er längs er andliga utveckling. Om ni känner kallelsen inom er, kan ni begära att jag blir en del av er grupp av guider, för att stödja er andliga utveckling och uppstigning, på ett sätt som låter er existera som er heliga potential på Jorden. Vänligen gör denna begäran endast om ni är redo att dedikera er till ert inre gudomliga uppvaknande.

Varje person på Jorden har ett rent hjärta och en helig själ, varje person är en spegling av Skaparen, och har möjlighet att vara en sann sändare av allt som är Skaparen. Kan ni känna igen er själva och de omkring er, i mina ord? Ni är alla strålande fyrar av Skaparens kärlek, medvetenhet, ljus och sanning, och det kan inte ifrågasättas eller tas bort från er, det är er gudomliga verklighet. Enda anledningen till att ni inte kan känna igen det som er gudomliga verklighet, är att ni också skapar en verklighet med bortkoppling från Skaparen, och än viktigare, bortkopplingen från er själva. Jordens verklighet kan vara distraherande, eftersom den är djupt inbäddad i en illusion, och ni söker utom er själva och tänker begränsat, och ibland förstår ni inte ens att ni kopplar bort er själva och begränsar ert sanna uttryck. Rädsla och önskan för att inte dömas eller förlöjligas, kan också spela sin roll för att hindra ert eget uttryck. Det finns något ännu större som hindrar ert eget uttryck, och det är de begränsningar ni själva sätter upp, och ni inser inte ens att det är en naturlig del av er, verkligheten eller världen.

Att Utöva och få Tillgång till Befrielse och Frihet

Föreställ er för ett ögonblick, att jag bjöd in er till den heliga kammaren inom mitt ashram i det inre planet, det här rummet är känt som Kammaren av Frihet och Befrielse. När ni kommer in i kammaren är det som att bli viktlös, men istället för att gravitationen försvinner, så försvinner era begränsningar. När ni är i kammaren känner ni er genast lättare, ljusare och känner en större frihet för att uttrycka er själva. Tänk nu att ni har den växande förmågan att uttrycka er sanning, utan några begränsningar. Hur skulle det verka? Vad skulle ni känna? Ni kan kanske greppa en känsla av den frihet för ert eget uttryck som finns tillgängligt för er. Jag, Lord Merlin, vill att ni försöker tänka er hela gårdagen, och går igenom den från morgon till kväll. Ta er tid att lägga märke till, och bli medvetna om områden, situationer, samtal, handlingar eller reaktioner, där ni begränsar er, och inte låter er vara ert sanna jag. Kanske fanns det stunder ni gömde er, eller reagerade med rädsla eller ilska. Kanske fanns det stunder då ni verkligen ville uppnå något, men blev distraherade eller inte kände er tillräckligt bra. Ni blir kanske medvetna om de negativa tankar ni tänkte om er själva och som fick er på sämre humör, eller avskräckte er från att agera.

Ju mer ni övar, desto mer börjar ni känna igen de sätt, på vilka ni dagligen begränsar och håller tillbaka er själva och Skaparen, som passerar osedda eller omedvetna för er.

Den andra delen i min övning, är att ni föreställer er att ni går igenom samma dag en gång till, och agerar, reagerar, tänker, känner från tillståndet av frihet och befrielse inom er. Då uttrycker Skaparen sin sanning, kärlek och medvetenhet genom er, så att det kan påverka er verklighet och era upplevelser. Först kan det verka utmanande; men ni kommer att märka att det blir lättare ju mer ni engagerar er i ert sanna själv, och er naturliga förmåga att uttrycka er själva och er sanning.

Lägg märke till skillnaden mellan den verklighet ni upplevde, och den verklighet ni förstår finns tillgänglig för er. Jag, Lord Merlin, ber er inte att omedelbart ändra ert sätt att agera och reagera på Jorden, i stället, bjuder jag in er till min övning, och även till att besöka Kammaren av Frihet och Befrielse i de inre planen under meditation, för att förändra och skifta er uppfattning om er själva. Det här är för att ni ska förstå, var ni begränsar er själva, och för att ni förut inte erkänt begränsningen som en begränsning av ert sanna själv och uttryck. Då ni lägger märke till de oupptäckta, eller till och med vanliga begränsningarna, då skapar ni en energi runt er själva och världen runt er, och får lättare att frigöra och släppa dessa vanor. När ni skapar frihet och utrymme inom er, så blir ni ett naturligt uttryck och en strålande fyr, av allt som är Skaparen, eftersom ni gör en öppning för Skaparen att finnas hos er. Era tankeprocesser skiftar också när ni inte längre sitter fast i energin med att skapa illusioner, istället vänder ni uppmärksamheten inåt, och till de heliga möjligheter och tillfällen som finns för er, när ni tillåter er att vara anslutna till er själva, i linje med er inre sanning/uttryck.

Kan ni föreställa er ett annorlunda liv, fulländat och överflödande med friheten att vara er sanning, essens och gudomliga uttryck för Skaparen? Detta frågar jag, Lord Merlin, er nu, eftersom ni kommer att skapa ett enormt skifte och omvandling inom er, som framgångsrikt kommer att fortsätta växa och expandera. Ta er tid att besöka min Kammare av Frihet och Befrielse, när ni känner er vägledda. Observera era tankar och handlingar, bjud in er själva till kontemplation, för att tänka över hur ni skulle agera i detta ögonblick av att uttrycka Skaparen, som strömmar genom mig. Kom ihåg att ni inte ändrar er själva eller försöker vara något ni inte är, istället inbjuder ni den heliga kärleken, ljuset, sanningen och medvetenheten av Skaparen, till att flöda genom er, eftersom det är er naturliga förmåga. Varje gång ni begränsar er, uppstår en barriär framför er, eller mellan er själva och andra, och ni minskar flödet av den gudomliga inspirationen från Skaparen, som rör sig genom er för att stödja och bära er vidare. Jag, Lord Merlin, bjuder in er för att tillåta ert förhållande till ert naturliga och sanningsenliga uttryck av er själva och Skaparen, i stället för att aktivera förhållandet med sedvanliga begränsningar och egentillverkade gränser. När ni uttrycker ert sanna själv och Skaparen, kommer ni alltid att agera och reagera på ett kärleksfullt, respektfullt, fredligt och kraftfullt sätt, det kan ni lita på.

Begränsar Ni Er Uppstigning?

När ni mer och mer observerar förekomsten av begränsningarna ni skapar och ger energi till, kanske ni förstår att ni begränsar uppstigningen mycket, genom de tankar och föreställningar ni skapar angående era framsteg i processen, och vad ni är kapabla till i uppstigningen.

Dessa två områden är känsliga för illusionen och begränsningarna, eftersom det är lätt att hamna i ett tillstånd av otålighet angående era andliga framsteg, och börjar då jämföra er uppstigningsväg med andras. Då skapar ni en känsla av att förstå ert mål för uppstigning, men känner ändå att det är omöjligt att nå. Att engagera och projicera dessa tankar och upplevelser till era nuvarande tillstånd, är djupt begränsande och skapar känslor av bortkoppling till er själva. Ni fastnar i en ond cirkel. Därför är det viktigt att förstå, känna igen och iaktta de begränsningar ni skapar angående utvecklingen i er uppstigning, och de möjligheter som finns för er under uppstigningsprocessen.

Jag, Lord Merlin, bjuder in er till att besöka min Kammare av Frihet och Befrielse under meditation över detta ämne, och Jag kommer att finnas där för att stödja er. Ni kan börja med att föreställa er hur er upplevelse av uppstigning skulle bli, om ni upplevde den med befrielse och frihet. Ni kanske upptäckte att det fanns många potentialer och möjligheter för uppstigningen att kunna utvecklas dagligen, på inspirerande och tillåtande sätt.

Tänk sedan på vad ni vill och önskar med era uppstigningsmål, föreställ er själva som ett uttryck för Skaparen, vad som då skulle vara möjligt för er. Observera de dömanden ni skapar om er själva, gränserna ni sätter upp för er potential och hur ni dagligen skapar en ogenomtränglig gräns för era framsteg i uppstigningen. Att bara inse och erkänna detta, tillåter öppningar inom era varelser och uppfattningar, så att ni varsamt och lätt kan ta bort hindren och begränsningarna ni placerar ut för er uppstigning, och kan då uppleva frihet och befrielse, i alla områden av er verklighet och andliga tillväxt.

Med en vision om frihet och befrielse för er,

Lord Merlin

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...