Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag, 22 februari 2019

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag

22 februari 2019

Förändringar sker överallt och har gjort så under ganska lång tid, och om ni kan se det övergripande mönstret kan ni helt riktigt dra slutsatsen att resultatet blir en mer stadig Jord. Betoningen ligger mer på människor som kan avgöra sin egen framtid. Det utvecklas också en syn på att det lilla är vackert och människor kommer så småningom gå samman i mindre, kompakta, självförsörjande grupper. Det sker inte över en natt, men redan nu börjar ni se att stora konglomerat måste gå ner i storlek. Med de kommande teknologiska förändringarna kommer det att ses som en naturlig och nödvändig utveckling.

KRYON. 2019. STORA FÖRÄNDRINGAR ÄR PÅ VÄG TILL VÅR VÄRLD.

Ni är nu i den 4:e dimensionen och året 2019 är ett katalytiskt* år och bär med sig en energi av storslagenhet och förändring som måste ske därför att saker och ting är annorlunda. Ni har frihet att hitta ett högre medvetande i en föryngring av vad som alltid funnits där i en bättre form, och ni kommer att vara dem som måste stå inför alla och säga ”det här är bra saker, se på det på ett annat sätt”. Jag känner mig fridfull därför att vi kommer att få en förändring som vi länge varit i behov av. Det kommer att förändra hur historien fungerar, vårt sätt att tänka, det kommer att förändra vår affärsvärld, vår politik, det kommer att förändra allt, och så småningom är vi på väg mot en planet som aldrig kommer att vara i krig eller skada andra Mänskliga Varelser omedvetet, tack vare en högre energi av medvetande – det är dit ni är på väg.

Gud känner till era namn som besjungs i Ljus på andra sidan slöjan, för detta är hemmet och det är där ni saknas då ni kommer och går från denna planet. Er själ är omåttligt älskad, den är del av Galaxens och Universums gudomlighet. Ni spenderar en liten tid på Jorden och gör ert jobb, ni är kända av Gud, uppskattade av Gud och kommer alltid att vara det, slutet är en återkomst till storslagenhet, det har aldrig varit dömande.

*katalytisk – förändring

SLUT PÅ UTDRAG

 

Kryon avslutade hela meddelandet med att säga ”Tala med mig om kanske 10 år, oavsett om det är rätt eller inte” – och det är mycket intressant därför att han med andra ord antyder att Uppstigning kommer att ha skett före 2029, och det stämmer mycket väl med Corey Goodes förutsägelse om 2028. Det är i alla fall en användbar vägledning att ha i minne.

KRYON: JANUARI 2019. HUR MAN STOPPAR ÅLDRANDET.

Gnistor är sådana saker som får er att be om information, och det kommer med intuitionen – att vakna upp till saker ni inte visste. Akash kommer fram och börjar driva er att leta efter något ni inte haft förut. Kom ihåg att det är ni som bestämmer om alla de saker ni behöver.

Släpp ert karma helt då det inte existerar i det nya paradigm som påbörjades 2012. Säg ”Härmed släpper jag mitt karma” eftersom det är ni som styr er egen verklighet. Gud är Kärlek och ni sattes inte på Jorden för att lida. Det kom från en gammal energi som är slut. Ni kommer nu närmare en källa som är och alltid har varit ren kärlek.

Ert Högre Själv ger er Gnistan och ger er tillåtelse och medvetenhet att börja förändra er verklighet. Den Andliga Familjen är ren och evig och kanske inte ens finns i er biologiska familj.

Kom ihåg att upprepa ”Inom mig finns en bit av Skaparen som är evig och det är vad jag följer”.

SLUT PÅ UTDRAG.

 

Det är förståeligt att människor tröttnar på den röra som uppstår i försöken att etablera en fridfull plats för sig själva, i ett samhälle som saknar stabilitet och som formats för att göra de rika rikare och de fattiga fattigare. Det kommer inte att tolereras så mycket längre då Moder/Fader Gud har påbjudit att de som inte kan ta sin plats i de nya vibrationerna kommer att bli mer isolerade på grund av deras egna själviska intressen på andras bekostnad. Ni måste ofta ha hört uttrycket som antyder att ni är er broders vårdare, men ändå inte förstår att det hänvisar till alla folks Enhet. Ni kan inte gå framåt så långt om ni inte agerar tillsammans i allas intresse. Sant framåtskridande åstadkoms när människor går samman i en gemensam önskan om allas bästa, och då ni börjar formera mindre grupper kommer det att bli uppenbart att framsteg, som ett resultat av detta, går mycket snabbare och blir mer hållbara.

Språk, politik och religion har i århundraden hållit människor åtskilda, och det gjordes avsiktligt för att tillåta individuellt uttryck och utveckling. Den tiden passerades med starten av New Age och att människor kom samman genom direkt kommunikation såsom ert internet, telefon, radio och TV. Människor behöver inte längre sitta isolerade och om fördelarna med nya uppfinningar delades skulle levnadsstandarden stiga dramatiskt. Det finns ingen orsak till att det inte görs annat än att världens välstånd ligger i händerna på en mycket liten procent av befolkningen, men det dröjer inte länge innan det förändras. Hela systemet ligger för en stor omskakning och i ett slag kommer det att reducera gapet mellan de rika och de fattiga. Var tålmodiga då förändringarna inte kommer att ske över en natt utan kommer att filtreras in när det är lämpligt.

De gamla sätten har gjort sitt och det är tydligt att om mänskligheten ska gå framåt och verkligen ta sin plats i den Nya Åldern, måste de som är ödesbestämda att etablera den vara beredda att kliva fram och använda sin kunskap och förmåga till att få igång de nödvändiga förändringarna. Var så säkra på att i förväntan på denna tid har många, många utvecklade själar inkarnerat på Jorden och bara väntar på att bli väckta. I verkligheten står ingenting still och förändringar sker hela tiden, och när de byggs upp till en viss punkt blir det en explosion av nya idéer som kommer att bära Mänskligheten framåt in i den Nya Åldern. Som ni väl vet vid det här laget, så har ni förnekats många förbättringar som skulle ha höjt er levnadsstandard avsevärt, men de kommer att bli era att njuta av och ta igen förlorad tid.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...