Saint Germain via James McConnell, 24 mars 2019

Saint Germain, 24 mars 2019

Via James McConnell

Jag är Saint Germain. Jag kommer att vara med er nu i detta ögonblick för att dela med mig, för att fortsätta att vara öppen mot er alla och för att hjälpa er att förstå det som just har inträffat.

Ja, ni talade om detta under er diskussion. Många av er inser nu att det här är en individuell process. Det är inte så att en känner detsamma som de andra känner. Dessa energivågor som har kommit in och fortsätter att komma in på planeten, är olika för var och en av er.

De vågorna påverkar var och en av er på en individualiserad basis och bestäms av det vibrationstillstånd ni befinner i vid tidpunkten. Så om ni är fokuserade på vardagliga, tredimensionella aktiviteter, är det de som kommer att förstärkas av dessa energier. Men om ni befinner er i det ögonblick där dessa energier kommer i ett tillstånd av högre vibrationer, är det de som kommer att förstärkas. Och ni kommer att märka att ni blir mer öppna för det som finns bortom den tredimensionella illusionen, bortom slöjan. Ni kommer att vara öppna för de många glimtar som det har talats om.

En del av er börjar mer och mer att förstå, eftersom det är de tider nu när energierna som kommer in i er har fortsatt att förbereda er, har gjort er redo för allt som ännu ligger framför er.

Dessa energier är ganska små i jämförelse med som väntar er. Men en del av er känner inte av dessa energier eftersom ni redan har acklimatiserats till dem. Så igen, det är en individuell process som ni upplever, och kommer att fortsätta att uppleva.

Men en dag när Källan bedömer det som lämpligt, när Källan ger grönt ljus, kommer de här energierna att vara så kraftfulla att era instrument inte kommer att kunna mäta dem. Det kommer att vara bortom mätinstrumenten inom er själva, i ert centrala nervsystem. Det kommer inte att finnas några tvivel om att det här är den stora Händelsen – övergången. Och tiden efter övergången kommer att talas om som just själva övergången. Med andra ord, ni kommer att titta tillbaka från dessa framtida tider, ni kommer att se tillbaka på det förflutna, ni kommer att se tillbaka på det ögonblicket eller de ögonblicken när övergången skedde. Det kommer att bli en skiljelinje mellan det som var och det som är nu.

Jag använder orden ”är nu” eftersom det vi talar om, vad många talar om, redan har hänt. I de högre vibrationerna har det redan hänt. Men det har ännu inte manifesterats i ert kollektiva medvetande och kommer inte att göra det förrän mänsklighetens medvetande är redo för det.

Så var medvetna, var redo, var tålmodiga, men var medvetna om att ni är mycket nära ett stort antal skiften och förändringar i era liv. Ibland kommer dessa förändringar att visas som vardagliga företeelser, som normala. Ni kommer att säga till era vänner att ”ingenting har förändrats.” Men djupt inom er kommer ni att veta att allt verkligen har förändrats.

Jag är Saint Germain, och jag lämnar er nu.

Fortsätt att använda den Violetta Flamman som ett av de verktyg som ni har fått för att fortsätta rensa ut det gamla och bjuda in det nya i era liv.

aÖversättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...