St Germain via Susan Leland, 23 maj 2017

St Germain via Susan Leland, 23 maj 2017

St Germain:Jag Är Ansvarig för att Distribuera Överflöd till Er!!! ”
Ashtar On The Road Telekonferens

23 maj 2017

”Jag är St. Germain. Och låt mig först säga hur glad jag är för att vara i det här Sällskapet! Ni är så älskade, verkligen bortom allt uttryck. Men mer än det, ni är i hedrade och uppskattade och tackade för allt ni gör i varje ögonblick, för att vara de Strålande Människor som ni kom hit för att vara. Som Ashtar skulle säga, absolut! Och att också vara visionärerna, att förenas för att undersöka och utbilda er själva och nå slutsatserna om Enhet – den Heliga Enheten av allt Liv på Planeten Jorden och bortom – med längtan att ansluta er till alla Ljusvarelser överallt! Börja inom era egna Heliga Varelser – era energifält, om ni vill, lys upp er med Kärleken som Ni Är och Kärleken som ni kan ta in, eftersom den är tillgänglig för er. Och nå ut till alla andra – och börja få några meddelanden, meddelanden om Glädje, om Fred på Jorden !!!

”När ni går in i meditativt tillstånd eller/och under sömnen – även om ni kanske inte alltid är medvetna om det – ja, i båda fallen har du möjlighet att vara i Högre nivåer av varande, där det bara finns ljus, där det bara finns kärlek. Men det är en resa att komma dit, en resa som har många platser längs vägen där ni kan stanna och dröja kvar – eller inte – många platser som kan distrahera er från era vägar – eller inte. Men jag är här för att tacka er för så långt ni har kommit och för att försäkra er att, om det är er önskan, så kommer ni verkligen att nå era ultimata destinationer, som naturligtvis är era Uppstigningar till permanent hemvist – var och en, där en del av er redan finns i permanent vistelse, och det är de Högre Dimensionerna!

Men under tiden har vi detta Uppdrag att utföra. Så jag ska berätta för er just nu att allt som är viktigt har att göra med att ert överflöd är väl i hamn !!! Jag har sett till att alla – hela den mänskliga befolkningen på Planeten Jorden – kommer att få dollar eller yen eller vad valutan än är. Alla valutor kommer att backas med guld och ädla metaller, och för det ändamålet har jag gjort det skyddat. Så det blir inga värdelösa papperspengar. Allt papper kommer att backas och har substans och jämlikhet! Priset på guld kommer att vara detsamma globalt, till exempel. Och dollarn blir densamma som vilka som helst valutor i andra länder. Så det blir ingen mer skillnad. Det kommer inte bli mer spekulation. Det kommer inte vara mer handel eller arbitrage eller vad du vill kalla det!
”Wall Street, som det existerat, kommer inte att styra Världens ekonomier, för det är verkligen de som bär de mörka hattarna och som har kontrollerat Wall Street och bankerna och alla monetära institutioner och system över hela världen. Detta tar slut! NESARA kommer att avsluta detta!

”Fördelningen av överflöd är till för att få er till en plats där ni inte längre behöver pengar av något slag !!! Det är rätt. Det här är en tillfällig lösning för att alla ska ha tillräckligt med överflöd, så att de kan vara öppna för andra sätt att se till vad de behöver. Människor kommer att vara fria, fria att driva vad de väljer att driva. Många av er kommer verkligen att resa bortom Planeten Jorden och ha möjlighet att interagera med andra civilisationer. Och det kommer att finnas nya sätt att njuta av överflöd annat än hur många dollar ni än har i er ägo.

”Replikatorer” – att skapa från energi, för att allt är energi, vi är alla energi – replikatorer kommer att kunna utföra en hel del av vad det än är som ni vill förvärva, och jag pratar om saker som har en viss densitet, det är vad ni skulle kalla materiella varor – mat, kläder, vad som helst. Det finns exklusiva exempel på detta som ges i Star Trek-programmen. Ni kan ställa in och se exakt hur de används. Era datorer kommer att vara så pass interaktiva att ni kan gå runt i rummet och ha en konversation fram och tillbaka. Ni kommer att ha robotar eftersom ingen kommer att göra någon form av vad ni kallar ”slavarbete” någonstans i världen!

”Ni kommer att ha möjligheter att vara kreativa, att njuta av andras skapelser och att skapa till er själva vad ni än väljer. Ni får fri energi. Det kommer inte att finnas något som elräkningar eller oljeräkningar eller att sätta in ett kort i bensinpumpen eller något av det. Era hem, era fordon, världen kommer att drivas på fri, icke-förorenande energi!

”Ni kommer att ha vackra trädgårdar och parker överallt. Ja, självklart måste Mänskligheten ta ansvar för den förödelse som har gjorts, den förstörelse som har ägt rum på planeten jorden. Människan måste förlåta alla som har deltagit !!! Och vilka kan det vara? Kanske måste Mänskligheten förlåta 100% av sig själva och arbeta med moder Gaia och med de av oss som kommer för att hjälpa till, genom att acceptera vår närvaro – och självklart talar jag inte om er, mina älskade, Jag talar om de som för tillfället inte är medvetna om att vi är här för att jobba med er. Men det skall bli ett annat Partnerskap, städningen av Planeten Jorden, stoppandet av förstörelsen, engagemanget för all den teknik som redan finns!

”Alla dessa saker kommer att göras. Och detta kommer att vara en annan nivå av Frihet – för alla på planeten, alla kungariken på moder Gaia – att trivas på en planet som är helt läkt! Att fullbordas med dessa så kallade humanitära projekt, eftersom hela Mänskligheten kommer att vara i fred och njuta av överflöd för alla – inte bara den mycket lilla procenten. Och alla kommer att ha en känsla av Enhet, där människor kommer att komma ihop och uttrycka sina idéer, där människor kommer att ha friheten att leva var som helst som de väljer – med hela jorden som en Eden-Trädgård, ett Paradis, där alla kan få, absolut utan kostnad, vilken utbildning som helst om de så önskar!

”Jag gratulerar er, Mina Älskade, och jag hedrar er för att ni är så modiga, för att ni är så tappra att ni har kommit hit för att vara här! Och för att vara här i denna livstid, där ni fortfarande har tid som rullas ut framför er, för att vara bland dem som leder vägen in i den här Guldåldern, som är medvetna om allt som den har, och som nu är villiga att känna glädjen av detta och förnya era passioner för att ta itu med det, för det är här vi går tillsammans! Detta är vår väg och det är så ljust. Känn det! Öppna era vackra Hjärtan ännu mer, och låt denna Kärlekens energi komma in i era varelser, så att ni kan er in ännu mer i denna Guldålder som jag talar om.

”Nu kan det finnas några ytterligare utmaningar på vägen till den ”officiella stora öppningen ”, som du kanske säger. Men för oss i detta ögonblick är vi redan där !!! Känn det! Kom tillbaka till den här känslan och gå med mig och alla dem som är här med er nu. Det finns bokstavligen miljoner Ashtar-kommando medlemmar och Uppstigna mästare, Änglar och representanter från alla Moder Gaia-riken, inklusive de högre dimensionella! Bara nå ut och var i Enhet med oss! Och låt oss stödja alla medlemmarna av Fraktion 3, som de kallas. De är på Vägen med oss ​​och vi med dem. Låt oss komma tillsammans i vår Enhet och välkomna alla dem som ännu inte är medvetna om det. Och låt oss välkomna de som är eller har varit i motstånd mot detta och fortfarande håller fast vid motståndet !!!

”Vi är verkligen alla Ett i Kärlek, och även om det finns några som kommer att få svara för sina gärningar, låt dem veta att de är lika älskade som vi själva, och att vi välkomnar dem! Det kan ta dem längre tid, men vi välkomnar dem hem, lika mycket som vi välkomnar varandra. För det är vägen till Gudomlig Ledning, och det börjar inom var och en av oss för att nå ut, att nå upp och vara de Kärleksljus som vi alla är! Tack så mycket, Älskade Ni, för att ni är här i det här Sällskapet. Det är verkligen stort. Det är ett företag av Kärlek. Förbli uppkopplade. Minns mina ord till dig. Jag pratar med var och en av er och jag ser var och en av er som de Gudomliga Varelser ni är!

”Ja, vi har alla kommit långt för att nå denna speciella plats på Planeten Jordens tidslinjer. Och även om jag ser allt som ett enda skenande ögonblick, vet jag att ni har minnen – liksom jag, när jag var förkroppsligad. Och må Sanningen bli känd, jag har en närvaro på Planeten Jorden även nu, för jag måste vara bland er för att kunna ta del min del, mitt Uppdrag av fördelning av överflöd för alla! Det är min stora roll att välkomna hela Mänskligheten till Guldåldern !!!

”Men jag har mycket att göra förutom detta! Jag är ju en allkemimästare och sålunda tar jag med den Violetta Strålen till er alla – för att ni ska kunna använda den som ytterligare ett verktyg längs vägen – för att hjälpa er att skapa era egna alkemiska omvandlings-transmutationer för att få er högre och högre upp för att höja era egna vibrationer, och därmed ta er upp och ut ur den tredje dimensionen, med alla dess illusioner och villfarelser och lögner och låga vibrationer. Jag hedrar er som är med mig på Vägen till Guldåldern och bortom! Och jag ser er som de stora lysande Ljusen som Ni är! Och så är det.

Namaste!”

 
http://www.ashtarontheroad.com/stgermain-abundance.html
Transkription av Marta.
Givet genom Susan Leland, 23 maj 2017. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. Alla rättigheter förbehållna; Detta är dock en gåva till oss alla och den kan distribueras fritt under förutsättning att all ackreditering är bekräftad och att ingen del ändras eller raderas.

 

Översättning: Lars-Eric Sidling               www.st-germain.se

Du gillar kanske också...