Lord Sananda och Lady Nada via Fran Zepeda, 18 april, 2016

 

Jesus Sananda

Er nya nivå för ert Uttryck av Ren Gudomlig Kärleks Essens

Var hälsade älskade, Alla som Ni är i denna vackra värld som ni är i färd med att skapa. Skåda den värld ni skapar. Håll den i era händer och hjärtan som är av ren essens, ren Gudomlig KÄRLEKS essens och begrunda vad ni har skapat.

Det är en ny värld, den utvidgar sig och blir vackrare allteftersom vi talar.

Den omfattar alla och den renar alla, för ni har uppnått en ny nivå av förträfflighet, av utvidgad ren Gudomlig Kärleks essens som genomtränger allt inom och omkring er.

Ni börjar ta det för givet, kära ni, precis som ni ska. Världen som andra projicerar den, inom illusion och dualitet, är inte längre er värld. Den är blott ett minne för er nu när ni omfamnar er renhet och er gudomlighet och harmoniserar alla era aspekter med rent Kristusmedvetande, med det rena förkroppsligande som er fysiska kropp härbärgerar, men ni är nu så mycket mer än er fysiska kropp.

Ni håller på att lära er gå och tala i detta utvidgade tillstånd av rent Ljus och ren Kärlek, av rent Medvetande från Källan, som nu genomsyrar och genomtränger varje del av er.

Vänj er vid detta utvidgade tillstånd.

Börja välkomna hågkomsten av er sanna natur, av er Sanna Gudomliga natur och välkomna den som ert nya normala tillstånd.

Vi, Lady Nada och Sananda, kommer tillsammans till er som ett exempel på den vackra essensen i er potentiella harmoni och visdom som ni nu innehar och nu upprätthåller som er sanning. Ni upprätthåller de högre frekvenserna från vilka vi talar till er, så ni är också av denna högre frekvens från vilken vi talar. Ni känner till de sanningar som vi talar om och ni bär dem nu inom er och sprider dem vidare till andra i era dagliga aktiviteter, bara genom att stråla ut er sanna natur av villkorslös kärlek och förståelse och medkänsla för hela mänskligheten.

Ni håller samman mänskligheten med det ständiga ’lim’ som håller samman universum: . . . KÄRLEK . . . Gudomlig Kärlek . . . Villkorslös Kärlek. Den har skapat en lätthet i ert varande och gör det möjligt för alla att få visa samma sak. Detta är nu er sanning; detta är ert syfte. Ni håller samman världen med Kärlek, ni håller samman Universum med Kärlek, ni håller Multiversum samman med Kärlek, och från det höjer ni er själva till högre höjder i ert medvetande som ni tidigare inte har skådat.

Så älskade, lyssna till våra ord. Ni har kommit så långt på er väg. Ni har höjt de frekvenser som ni en gång bara kunde drömma om och ni befinner er mitt ibland oss, alla Uppstigna Mästare, alla Himmelska Varelser, alla Galaktiska Varelser, och ni gör er andel för att upprätthålla Kärlekens frekvenser på ett så sammanhängande sätt att ni inte längre ser världen i illusion, i separation, utan i Enhet och helt och hållet i ett Uttryck av Gudomlig Kärlek överallt.

Vi säger detta till er med fullständig övertygelse om att ni kan inse detta och att ni kommer att använda denna sanning för att nu skapa allting utav Kärlek. Ni lever i Kärlek, ni arbetar i Kärlek, ni vandrar i Kärlek, för alltid. Känn hoppfullheten i detta, känn mjukheten i det, känn verkligheten i det – Gudomlig Kärlek i kärnan av allt som ni gör, tänker och säger.

Ni är magnifika när ni uttrycker er Kärlek. Allting annat är illusion. Vänligen kom ihåg det, alltid, kära ni.

Vi omfamnar er inom vår sanning i Uttrycket av Ren Gudomlig Kärleks essens och vi stöttar er i er sanning, alltid. Det betyder att ert rena gudomliga uttryck av kärlek härstammar från er rena gudomliga essens och ert tilltagande förkroppsligande av er gudomlighet, er gudomliga innersta natur uttrycker sig inifrån ut, och sålunda uttrycker den på ett naturligt och dynamiskt sätt er Rena Gudomliga Kärleks Essens i allt som ni är, gör, tänker och säger. Hur vackert är inte det?

Vi är Lady Nada och Sananda, i ren Kärlek och Stöd för att ni ska kunna uppnå denna nya, djupare nivå av ert Uttryck för Ren Gudomlig Kärleks Essens. Omfamna den, våra älskade.

Namaste.

 

Message Received April 18, 2016 ~ Copyright © 2011-2016 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message on your blogs and websites, provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. Any other use of this material is prohibited without written permission. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com   www.ouremergingdivinity.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...