Sananda via John Smallman, 25 april

Jesus Sananda

Sananda, 25 april 2016

Via John Smallman

Mänsklighetens uppvaknande är sannerligen nära förestående

 

Den Enhet som är Gud, och det är alla Hans älskade skapelser, inkluderar allt liv och det finns inga undantag eftersom det bara finns Gud från Vilken ingenting kan separeras. Separation är en enorm illusion som Guds Son föreställde sig, och så framträdde den. Och den kvarstår som en pågående dröm eller mardröm från vilken mänskligheten är i färd med att vakna upp ur.

Kärlek, som är er sanna natur, har alltid varit närvarande inom er – en gnista av det gudomliga, ett strålande Ljus inom var och en av er – men som tillfälligt är dolt för er syn och ert medvetande av mörkrets mantel som ni drog över er för att uppnå ett tillstånd av separation från Verkligheten, ett tillstånd från vilket separation är fullständigt omöjligt, till och med för ett ögonblick.

Ni är, var och en levande varelser, Ett i Kärleken till Skaparen i all evighet, och när ni bekräftar den sanningen istället för att gömma er för den, kommer ni att uppleva den. De allra flesta människor, även de mest heliga bland, er hyser en djup inre känsla av ovärdighet, en känsla av att ”jag inte är tillräckligt bra. Gud är inte intresserad av mig. Jag är alltför obetydlig, för tråkig, för inkompetent, inte tillräckligt spirituell. Helt enkelt för dålig för att Gud ska älska mig”. Och alla dessa tankar, idéer eller känslor är fullständigt osanna.

Gud är allomfattande Kärlek. Det finns bara Kärlek och varenda levande varelse är Ett med den, eftersom vad Gud skapar är evigt. I ert illusoriska tillstånd av separation konstruerade ni en övertygelse om att ni var separerade från Gud, att ni var skyldiga syndare helt ovärdiga Hans eviga Kärlek för er, och ni avskärmade er med en inbillad mantel, slöja eller gardin, som till synes skilde er från Honom, eftersom ni var övertygade om att ni hade förolämpat Honom.

Det här verkade inte ge er något annat val än att tro att ni inte längre var accepterade av er Skapare och att ert enda hopp om räddning var – om ni ville återvända till Hans kärleksfulla Närvaro – att försöka blidka Honom för de oförlåtliga synder ni hade begått som hade, som ni såg det, djupt kränkt Honom.

Gud är Kärlek! Kärlek kan inte kränkas. Det finns inget ni kan göra för att kränka er Fader. Han väntar tålmodigt på att ni ska göra era val och ta era beslut att återvända Hem, för att än en gång få leva i frid i Hans Närvaro.

Vad ni slutligen inser, när ni går mot ert oundvikliga uppvaknande, är att Kärlek, Gud, vår ständigt älskande Källa inte dömer, fördömer eller klandrar, därför att det inte finns något att döma, fördöma eller klandra! Ni är alla lika perfekta som när ni skapades, och det tillståndet av perfektion kan aldrig förändras. Ni har bara dolt Gud från er själva genom att vända er bort från Honom, precis som ni har spelat ert kärlekslösa spel av konflikter och svek. De är bara spel! De är OVERKLIGA!

Guds Kärlek för er är oändlig, oföränderlig och evig. Han väntar med oändligt tålamod på att insikten ska sjunka in hos er, som Han vet att den kommer att göra. Gud är gränslös och evig Kärlek från Vilken ni har valt att gömma er för på grund av den intensiva känslan av skuld ni känner för att försöka göra det omöjliga – att separera er från Honom.

Slappna av! Släpp dömandet – det konstanta självfördömande som ni projicerar på andra i värdelösa försök att dölja era egna känslor av skuld – och låt den Kärlek som omger och omsluter er komma in i era hjärtan och läka den intensivt smärtsamma brytning som ni har byggt upp mellan er själva och Guds totala acceptans av er.

Det finns ingenting att frukta! Guds Kärlek för Sina barn är ett obrytbart band, en relation mellan Honom och var och en av er som för evigt binder er till er Källa där ni lever i fullständig frihet, säkerhet och fred. Det ni upplever på Jorden, som människor – konflikter, svek, förvirring, misstro, smärta och lidande – är enbart hägringar, overkliga situationer som framstår som verkliga.

Se dem som större problem och frågor er hjärna, ert intellekt och er resonemangsförmåga, frenetiskt försöker att hitta lösningar på, men som i verkligheten är olösliga – det illusoriska tillstånd ni har byggt upp som ger er ett oändligt urval av olösliga problem som genom rättfärdigande, fördömande och tvivel orsakar er enorm smärta, lidande och rädsla.

Ni är Ett med Gud, alltid, där det bara finns ovillkorlig Kärlek och fullständig acceptans eftersom, som ni har fått höra gång på gång, ni är perfekta! Allt som Gud skapar blir alltid perfekt, så att tvivla på er fulländning är att tvivla på Gud. Det är galet, och ändå tvivlar de flesta av er på er egen perfektion och andras, när ni alla är Guds perfekta skapelser.

Overkligheten i Världen i form av smärta och lidande, som ni alla har erfarenhet av, bryter igenom i ert kollektiva medvetande. Det kollektiva medvetandet som mänskligheten delar, som allt liv delar, kan inte längre förneka att Gud finns och heller inte förneka att alla är Ett med Honom.

Naturligtvis har många människor valt att förbli ovetande, eftersom de tror att de genom att fortsätta att spela de spel som illusionen presenterar för dem, kan de besegra allt motstånd och vinna alla priserna. Men så många har till synes vunnit alla priserna och slutat som besegrade, oälskade, föraktade och avvisade, att även de tillåter Kärlek i sina hjärtan.

Kärlek är svaret på alla frågor, problem, konflikter, oenigheter och dömanden. Och slutligen kommer mänskligheten att inse det. Mänskligheten håller på att vakna upp. Att vakna upp innebär att inse att de uppenbara skillnaden mellan er är de kreativa energier som kan och kommer att förena er. Över hela världen börjar människor att förstå det. Mänsklighetens uppvaknande är sannerligen nära förestående.

Er kärleksfulla broder, Jesus

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...