Mahatma via Natalie Glasson, juni 17

___1010293

Stöd Fortsatt Transformation med den Kosmiska Nivån från Mahatma, den Kosmiska Logos

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson 17 juni, 2016. Originalkälla: Sacred School of Omna

 

Hälsningar. Jag är den kosmiska Logos, Mahatma, även känd som Avatar av Synthesis. Det är min avsikt att leverera ljus och medvetenheten av Skaparen till alla, från min position av den Kosmiska Nivån. Ljuset som den Kosmiska Nivån levererar, är den renaste och snabbaste vibrationen av ljus som kan upplevas, innan den fullständiga integrationen med Skaparen äger rum. Det är en mycket kraftfull nivå att komma till, oavsett var ni befinner er i Skaparens universum, eftersom det kommer att visa och avslöja ert sanna jag. Det sanna jaget som ni kommer att känna igen, är bortom era fysiska och individuella perspektiv; Det kan även bli en förståelse, som just nu är otänkbar för er, men ändå kommer att leverera en djup känsla av trygghet, sanning och ren kärlek. Många människor som vill ansluta på ett djupare plan med sin själ, själsgrupper, inre sanningar eller till och med få kontakt med Skaparen i den Kosmiska Nivån, som ger en enorm nedladdning av inspiration och möjliggör kraftfulla övergångar från utrymmen av förvirring, rädsla eller låsta känslor. Energin från den Kosmiska Nivån, tillför en kraftfull ökning av ljus som skapar ett uppsving i er andliga utveckling.

Ni behöver vara beredda på, att den plötsliga ökningen av uppvaknanden genom kontakten med den Kosmiska Nivån, kan påbörja en kraftfull resa i förverkligandet av er sanning. Ofta när ni inte förstår att nästa nivå av sanning finns tillgänglig, tänk då att det kan finnas en blockering, begränsning eller en negativ tro som pockar på er uppmärksamhet, som nästan förblindar er från att se sanningen som Skaparen är redo att avslöja, för att guida er vidare. Ni behöver förstå, att när den Kosmiska Nivån för den rena sanningen om ert väsen och Skaparen uppenbaras för er, behöver ni frigöra er anknytning till det som hindrar er, så att ni kan uppleva frigörelseprocessen. Den här processversionen kan vara en mental, känslomässig, fysisk eller spirituell upplevelse. Healing uppstår, men det är främst era kopplingar till motstånden, blockeringarna eller begränsningarna som frigörs. Negativ erfarenhet, minnen eller smärta kan skapa en kraftfull energi som fastnat inom er. Detta beror på, oavsett vad som begränsar er, kan det upplevas som en del av er identitet, eller så kan orsaken vara rädsla för att förverkliga er sanning, som gjort att ni fastnat. Det finns ett antal skäl till varför obehövliga eller oönskade energier fastnat. Det underbara är att förstå, att det som fastnat inom er är nyckeln till att föra fram upplysningen. När detta frigörs, oavsett om ni förstår meningen och anledningen, eller inte, avslöjas den för er för att skapa upplysning, som också kan upplevas som healing.

Inse att upplevelsen av en blockering, begränsning, motstånd, negativ tro eller känslan av att vara fast, är helt enkelt er koppling till en energi. Detta innebär att en energi har uppstått inom er för att frigöras. Genom frisläppandet av energin, kommer ni att få tillgång till helande och upplysning; ljuset från Skaparen. Då energin ursprungligen bildades, skapade ni en anknytning till den, ett band, och det blev en del av er varelse. Ni kanske har glömt er anknytning till energin. Det kan ha varit så att situationen som skapade energin, var alltför smärtsam för att släppas, så en anknytning bildades så att ni kunde hålla kvar energin, och ta itu med det när ni var redo för det. När en negativ energi stiger inom er, kan ni bekräfta att ni har en anknytning till den. Ni behöll den inom er för healing vid ett senare tillfälle. När energin stiger, är det dags att släppa taget om er koppling till den, det är i sanning läkningsprocessen, att släppa er anknytning till energin. Ja, ni kan återuppleva situationen, också under de stunder ni bara återupplever er anknytning. Ibland när ni släpper taget kan det bli en smärtsam upplevelse, men ni känner befrielse, eftersom det tillåter er att kontakta er sanning, och uppleva fler aspekter av era egna Skapare.

Jag delar detta med er nu eftersom jag vill hjälpa er att känna igen era läkningsprocesser, på detta nya sätt. Det gör att ni kan gå igenom era transformeringsprocesser lättare, snabbare, perfekt och med ett sanningsenligt perspektiv. Jag vill också göra er medvetna om, att den Kosmiska Nivån i Skaparens universum stödjer er, när ni frisläpper det som fastnat och får tillgång till upplysningen som finns för er, genom att helt enkelt ansluta och hämta det Kosmiska Ljuset.

”Kosmiska Logos Mahatma, det är min djupaste önskan och inre vägledning, att ansluta med era energier och den Kosmiska Nivån av Skaparen. Låt det genomskinliga ljuset från den Kosmiska Nivån, spridas över och genom min varelse. Jag ber om, och har för avsikt, att ta emot stöd från den Kosmiska Nivåns ljus, vilket gör det möjligt för mig att bli healad och frigöra processen för att släppa energier jag inte behöver inom mig, med lätthet och perfektion, på grund av min förmåga att känna igen det som fastnat. Hjälp mig så jag lätt känner igen det som fastnat, och kunna släppa det utan ansträngning. Avsikten är att identifiera och släppa min anslutning till negativa eller begränsande energier som uppstår, för att få tillgång till, och förkroppsliga, mitt nästa steg av upplysning.

”Jag åberopar den Kosmiska Nivåns ljus, för att visa mig sanningen om min varelse, själ och Skaparaspekt. Jag vet att det är genom min acceptans av det mest tillämpbara Kosmiska ljuset, som jag kommer att påbörja processen av att erkänna min sanning, vilket kommer eller kommer inte att ta energierna till ytan för att erkännas, för att mitt fasthållande av dem ska kunna släppas, antingen före, under eller efter. Jag stöder den Kosmiska Nivån av Ljus och Mahatma, ofantligt och fullständigt, så att denna process av uppvaknande kommer att ske med känslor av glädje, inspiration och befrielse. Tack. Jag vet att jag är välsignad för evigt, med och som den Gudomliga Skaparen.”

Det finns en enorm renhet i den Kosmiska Ljusnivån av Skaparens Universum, vilket innebär att ni kan bjuda in den Kosmiska Ljusnivån för att stödja er, vid alla frågor som rör sanningen, och det är till fördel för er att identifiera er egen inre Skapare. Tänk på att ni alltid bara kommer att uppleva den Kosmiska Ljusnivån och vibrationerna på den nivå som är lämpligast för er. Om den Kosmiska Nivån av ljus ges till er med sina renaste vibrationer, kan det vara skadligt för er hälsa och ert välbefinnande, på många nivåer i ert väsen, på grund av era Jordiska vibrationer. Detta heliga och kraftfullt ljus, kommer alltid att filtreras av era själar och guider, så att ni får den med en effektiv styrka, som underlättar omvandlingen inom er varelse och samtidigt skyddar er från kraften av det rena ljuset. Kom ihåg att, om energin blir alltför intensiv och outhärdlig, kan ni helt enkelt göra en begäran om att effekterna av energin och vibrationerna av ljuset dämpas, så att ni kan känna er bekväma då den transformerande processen sker.

Det finns andra önskemål ni kan ställa till den Kosmiska Energinivån:

”Mahatma och det Kosmiska Ljuset, vänligen hjälp mig med en lämplig nedladdning av mina högre chakran till mitt väsen, och deras balansering av mina nuvarande chakrasystem, för att stödja ett högre tillstånd av upplysning inom mitt väsen. Eftersom jag vet att jag vägleds av min själ, själsgrupp och mina guider, finns det ingen anledning för mig att förstå mina högre chakran eller nedladdningen. Jag litar helt enkelt på att allt som behöver göras kommer att äga rum. Tack.”

”Mahatma och det Kosmiska Ljuset, vänligen hjälp mig med integrationen av min energi med en lämplig Dimension från Skaparens Universum, för att få större balans, illumination, helande och upplysning i min varelse. Jag vet att jag inte behöver förstå Dimensionen från Skaparens Universum, utan jag accepterar, om det är fördelaktigt för mig att göra det. Jag litar helt enkelt på att allt som behöver göras, kommer att äga rum. Tack.”

”Mahatma och det Kosmiska Ljuset, vänligen hjälp mig att få större upplysning i mitt sinne och anslutning till mitt sinne med lämpliga vibrationer från Skaparens Universum, för att hjälpa mig att erkänna sanningen om min varelse, med lätthet och perfektion dagligen. Jag litar helt enkelt på att allt som behöver göras, kommer att äga rum. Tack.”

”Mahatma och det Kosmiska Ljuset, vänligen hjälp mig att erkänna sanningen om mitt väsen, med stöd från er och genom min integration med den Kosmiska Nivån av Ljus. Hjälp mig att se, känna igen och erkänna mitt sanna jag, på ett lämpligt sätt i min verklighet och andliga utveckling. Jag är redo att erkänna min sanning, bortom det som jag för närvarande väljer att känna igen. Jag litar helt enkelt på att allt som behöver göras, kommer att äga rum. Tack.”

”Mahatma och det Kosmiska Ljuset vänligen hjälp till med läkningen av min varelse, även de aspekter som jag inte har eller har känt igen, så jag kan bli en ledstjärna för helande ljus. Jag litar helt enkelt på att allt som behöver göras, kommer att äga rum. Tack.”

Vet att den Kosmiska Nivån är tillgänglig för er just nu, för att stödja er andliga utveckling. Att använda ordet ”lämpligt” är mycket viktigt när ni gör en begäran till den Kosmiska Nivån, så att övergången blir bekväm för er.

Utforska den Kosmiska Nivån och upplev den Gudomliga närvaron av Skaparen,
Mahatma,

 

Kosmisk Logos och Avatar av Synthesis

More from Mahatma

 

Översättning: Margareta Jonåker

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.
You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...