Mahatma via Natalie Glasson, 28 augusti 2020

Mahatma via Natalie Glasson

den 28 augusti 2020

’Skaparens mång-facetterade former’

Hälsningar gudomliga varelser av ljus, jag är Mahatma. Jag är medvetandet och källan för Mahatma, ett uttryck för Skaparen som existerar i de 352 dimensionerna i Skaparens Universum och som existerar inom er egen varelse. Jag uttrycker min energi från den kosmiska nivån. Jag är övervakaren för Skaparens kosmiska nivå. Jag framför höga vibrationer, ren kommunikation och förbindelse, såväl som klarhet till er varelse och ert medvetande. Den kosmiska nivåns vibrationer och frekvenser existerar inom er varelse, dessa kan aktiveras och nås genom er avsikt, genom att ni helt enkelt ber om att era kosmiska vibrationer, frekvenser och förbindelser ska bli aktiverade inifrån er varelse, för att jordas, förkroppsligas och bli uttryckta genom er. När ni gör det, så uppmärksammar ni en ren energi som vecklar ut sig. Jag, Mahatma, bjuder in er till att begrunda och ta er tid för att vara med denna energi, samt på nytt ta kontakt med ert kosmiska själv.

Jag existerar såsom övervakaren på den kosmiska nivån; detta innebär att jag kan uppmärksamma och lägga märke till Skaparens multifacetterade former. För mig betyder detta att en energi eller ett uttryck eller en intention, som har manifesterats, inte bara har en form; i själva verket har den flera former. Skaparen kan inte bara vara en form, aspekt eller sak. Skaparen är multi-dimensionell, multi-facetterad och uppträder i oändliga och eviga former och ändå är dessa ändlösa och eviga former En. De är förenade och förbundna utifrån samma källa. På en fysisk nivå kan detta översättas till flera aspekter av mästerskap. Det första skulle vara att uppmärksamma att saker och ting ofta inte är så som ni tror att de borde vara, i själva verket när energi manifesteras såsom situationer, former, upplevelser och till och med varelser, så kan den ta sig flera former, så det kan inte finnas några begränsningar, gränser eller restriktioner. Jag Mahatma, delar med mig att ni i den jordiska existensen ofta skapar förväntningar om hur saker och ting borde vara, denna tankegång skapar begränsningar. Om ni låter er observera hur ni reagerar i er verklighet, varje del av er morgonrutin eller er dagliga verklighet, så får ni tillgång till de förväntningar som ni har skapat. En förväntning kan bildas för att ni har uppnått dem flera gånger eller för att de alltid förefaller vara desamma.

Inse att era förväntningar har skapats av er, är de en övertygelse om hur saker och ting borde vara eller hur saker och ting är för hela er verklighet? Detta inbegriper allting omkring er, från stolen ni sitter på till koppen ni håller i. Ni har en förutfattad uppfattning om allting. Ni har förutfattade meningar om hur ni borde reagera och agera i vissa situationer, hur andra agerar och reagerar runtomkring er och ni lever i en verklighet som är fylld av era förväntningar och förutfattade meningar.

Naturens mång-facetterade Former

För att släppa era förväntningar och förutfattade uppfattningar, bjuder jag Lord Mahatma, in er till att uppmärksamma att allting har multipla former. Allt i er verklighet, om det så är energi, ljus, fysiskt, emotionellt eller en tanke, är mång-facetterat. Den enklaste platsen att börja observera Skaparens mång-facetterade aspekter, är att tillbringa tid i naturen. Observera och reflektera över ett träd eller en växt.

Ta kontakt djupt inom din varelse, med din själ och medvetenhet, aktivera din kosmiska vibration och förbindelse.

Låt dig själv reflektera över trädet, växten eller någon av naturens aspekter. Ett träd är inte enbart fysiskt, det finns så mycket som pågår inuti dess stam, under jorden i rötterna, i löven och grenarna. Träden har aurafält, en själ såväl som en förbindelse med Skaparen, Elementalernas Rike och Moder Jords alla energilinjer och nätverk. Ett träd är ett underbart exempel på att uppmärksamma saker såsom hur de uppträder, snarare än att öppna ditt sinne och din uppmärksamhet för att iaktta att allting är mång-facetterat och har multipla former.

Mång-facetterade former hos Objekt

När du märker att du förmår uppmärksamma naturens mång-facetterade aspekter, så uppmuntrar jag Mahatma, dig till att fortsätta med något mer fysiskt och vardagligt såsom en kopp, en pappersbit, en kudde, en serviett eller ett klädesplagg.

Kontemplera och sitt med objektet.

Ta din fokus inåt för att ta kontakt med din egen energi, stråla sedan ut ditt ljus utåt. Håll intentionen av att förena dig med de kosmiska vibrationerna inom din varelse.

Håll intentionen att ta kontakt med din själ och själsgrupp.

Be om att du ska iaktta objektets mång-facetterade aspekter.

Den här övningen kan ta tid och övande, på grund av att din hjärna och ditt sinne skiftar och omkopplar i och med att du kontemplerar.

En persons Mång-facetterade former

När du väl har bemästrat denna övning, låt dig själv gå vidare till att uppmärksamma de mång-facetterade formerna hos människor, en vän, en anhörig eller ett djur.

Kontemplera och sitt med personen

Ta din fokus inåt för att förena dig med din egen energi, stråla sedan ut ditt ljus utåt. Håll intentionen av att ta kontakt med de kosmiska vibrationerna inom din varelse.

Håll intentionen av att stå i förbindelse med din själ och själsgrupp.

Be om att du ska iaktta personens mång-facetterade aspekter.

De Mång-facetterade formerna i en Situation

Kontemplera och sitt med situationen

Ta din fokus inåt för att ta kontakt med din egen energi, stråla sedan ut ditt ljus utåt.

Håll intentionen av att stå i förbindelse med de kosmiska vibrationerna inom din varelse.

Håll intentionen av att stå i kontakt med din själ och själsgrupp.

Be om att du ska få överblicka situationens mång-facetterade aspekter.

Du kommer att börja uppmärksamma bortom en dimension, du kommer att uppmärksamma multipla dimensioner och former. Gradvis med övning, så kommer du att lägga märke till hur det blir lättare att uppmärksamma de mång-facetterade aspekterna i alla former, i och med att hela din varelse får nya kopplingar. Med situationer och upplevelser, kan du uppmärksamma situationen, sedan sanningen och situationens flera möjligheter. Sålunda iakttar du genom Skaparens ögon, du ser Skaparens expansion och mång-facetterade aspekter. Detta är din naturliga existens och förmåga.

Varför är detta nu viktigt i er värld? Att uppmärksamma de mång-facetterade formerna i Skaparens samtliga aspekter är ett uppstigningsskifte som rör sig genom dimensionerna i Skaparens Universum. Detta är varför jag, Mahatma, ville förklara hur uppstigningsskiftet kommer att påverka er fysiska verklighet och kommer att hjälpa till med ert eget bemästrande av uppstigningen. Det är viktigt vid denna tid att uppmärksamma att saker och ting inte endast är svart-vita, de är inte bara en enda sak, de kan vara många, med flera möjligheter. Sålunda uppmuntrar jag er att skapa sanningen på Jorden, expandera er hjärna till att uppmärksamma mer än vad som är närvarande, vilket innebär mer än era övertygelser, förväntningar och förutfattade meningar. Detta är väsentligt för den här tiden på Jorden. Jag önskar också nämna att med den Nya Jordens Uppstignings-Blåkopia som nu håller på att förankras, innebär det att skapa multipla möjligheter som aldrig tidigare har varit tillgängliga för er. Möjligheter som är magnifika och liknar drömmar som går i uppfyllelse. För att arbeta i harmoni med den Nya Jordens Uppstignings-Blåkopia och för att uppmärksamma dessa möjligheter, föreligger ett behov att omprogrammera er hjärna, era perspektiv och er varelse till att uppmärksamma Skaparens mång-facetterade former.

Allting jag delar med er är väsentligt för denna pågående uppstigningsfas. Jag hoppas att ni tar emot det i hjärtat. Ta er tid att kontemplera över mina ord, låt er själva uppleva allt som är ändamålsenligt och som blivit väglett för er.

Jag, Mahatma, önskar tacka er för er service på Jorden och uppstigningen. Vänligen var medvetna om att jag ständigt är närvarande för att stötta er, vänligen bara ropa mitt namn eller upprepa det som ett mantra, så kommer ni i linje med min energi.

Tack.

Jag är Mahatma

 

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...