Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 17 juni

et-contact

Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 17 juni 2016

Jorden är levande med hemlig aktivitet men bara lite av det når era öron, eftersom de mörka Tjänarna fortfarande kontrollerar Pressen trots att deras makt snabbt försvagas. Men önskvärda förändringar pågår fortfarande och nästa stora kommer att vara när den nya Republiken av Amerikas Förenta Stater kan tillkännages officiellt. En ny president har redan utsetts som tillsammans med dramatiska förändringar kommer att ge makten tillbaka till folket. Det har varit en lång svår väg för de inblandade men väl värt ansträngningen. Det kommer att ge frihet från dem som ville hålla er alla i träldom. Det ”tysta kriget” om vem som kontrollerar Jorden och dess folk kommer till ett slut mycket snart, och ni kommer att bli lättad över att veta att hotet ni haft hängande över huvudet har tagits bort. Att vara fångar på er egen planet skulle ha varit illa nog, men planer hade gjorts för att drastiskt minska populationen. En del av er har fått veta vem som är ansvarig och med tiden kommer allt att avslöjas för alla, så att ni förstår vad som hade planerats för er framtid.

Utan tvekan kommer många att undra hur och varför sådana omständigheter kan uppstå, och var säker på att med tiden kommer ni att bli informerad om er sanna historia. Tänk på att genom sina många inkarnationer har alla själar gemensamt ansvar för de ultimata förhållanden som ni har upplevt. Eftersom valfrihet gäller för er, och som en civilisation har ni projicerat er egen framtid på tidens väv och har skapat era egna erfarenheter. Naturligtvis har de mörka Tjänarna utnyttjat den krigiska Människorasen för att skapa situationer till sin egen belåtenhet, vilket har vidmakthållit förhållandena av brist och oordning.

Under en lång tid har varje själ haft många inkarnationer och nu när den gamla cykeln har tjänat sitt syfte ser ni den förändringsprocess som kommer att resultera i att den nya cykeln blir verklighet. Det har varit en där fri vilja har hedrats. Men de mörka Tjänarna använde möjligheten att fängsla er på er egen planet. Deras slutmål var att kontrollera den Mänskliga Rasen, ta bort deras frihet och minska populationen till en hanterbar storlek. Genom att i många år lömskt arbeta för att hålla er i ett tillstånd av ”brist” och dölja sanningen från er, har de placerat er i en tidsförskjutning där framsteg i stort sett har upphört. Emellertid har Hierarkin av Ljus vakat konstant över er alla, och sett till att saker inte kommit ur kontroll. Er framtid hade redan beslutats om och genom deras ansträngningar och lojaliteten hos Ljusvarelser på Jorden, som har övervunnit de utmaningar de fått, har de stigit över negativitet och anträtt en väg till Uppstigning, som varje själ som har lyft till dess vibrationer kan ansluta sig till.

Att vara på Jorden är en kraftfull utmaning men ändå har många, många själar bett om en möjlighet att uppleva livet på den. De har insett att om man kan övervinna de utmaningar som väntar, är man på en snabb väg till att utvecklas bortom den 3:e dimensionen och kan lämna cykeln bakom sig. Oavsett vad ni gör finns det alltid Ljusvarelser som är till er tjänst om ni behöver dem. Annars ingriper de inte i ert liv och ni har möjlighet att uppleva det ni önskar. Men om ni tar fel beslut är ni ansvarig inför dem. Genom dem växer ni andligt och anpassar ert tänkande till insikten att Alla äro En.

För närvarande är Jorden i ett oroligt tillstånd och Moder Jord önskar skapa förändringar så att hon kan börja rena den och gradvis återställa den till dess ursprungliga skick. Hon har gett av sig själv många gånger genom att tillåta människan absolut yttrandefrihet, och har lidit i händerna på hjärtlösa själar som har missbrukat henne. Detta kan inte längre fortsätta och om Människan inte ändrar sig måste hon ta saken i egna händer. Ändå tas hänsyn för att undvika skador på livet men i vissa fall är det oundvikligt. Det finns också karmiska situationer att ta hänsyn till och de kan vara en naturlig del av förändringarna, då ingenting av konsekvens händer av en slump.

Varje själ bidrar till att skapa framtiden, medan er kollektiva energi leder vägen. Naturligtvis kan individers handlingar ha en uttalad effekt på ett eller annat sätt. Era sinnen blir ständigt överfallna av tankeformer som ni lockar till er själv eftersom ”lika attraherar lika”. Få människor förstår att det ni fokuserar på, vare sig ni tycker det är ”bra eller dåligt”, länkar ihop er med mer av samma sak. Så det är bäst att inte engagera sig i frågor som är av en negativ karaktär. Ni kan läsa om dem, men undvik att ge dem energi som skulle locka mer av detsamma. Livet kan låta mycket komplicerat men de flesta själar följer helt enkelt sina begär, med liten tanke på konsekvenserna.

Tänk på att ni föddes med en livsplan, för att låta möjligheter komma i er väg så att de kunde spelas ut. Varje själ har i större eller mindre grad mål att uppnå, som ifall ni lyckas, gör att ni går framåt riktigt snabbt. De flesta erfarenheter kommer att involvera andra själar som också kommer att vinna på dem. Karma kan ibland väva en tilltrasslad väg, men till slut bör alla inblandade gynnas. Naturligtvis vet ni inte vilka lärdomar som lärs av var och en. Ni har ett talesätt ”att en god handling förtjänar att återgäldas med en annan god handling” och i huvudsak är det sant och ju mer ni ger av er själv desto mer kommer tillbaka till er genom Lagen om Attraktion.

I vissa avseenden är det lika bra att ni är omedveten om vad som händer i den verkliga världen. Ni har nog med att mäkta med det ni har, medan världsmakterna slåss om världskontroll, och Styrkorna av Ljuset utövar de befogenheter de har för att se till att ingenting får gå ur styr eller störa den högre planen för er Uppstigning. Många människor kan inte förstå hur de mörka Tjänarna har fått så mycket kontroll över ert liv. Det har skett mycket långsamt och under många, många år och som ett resultat har ni inte insett hur er frihet har urholkats. I själva verket har ni hållits tillbaka allvarligt, och utsatts för förhållanden som införts medvetet, för att ni ska kunna styras av de mörka Tjänarna.

Men var inte alltför bekymrad eftersom, i verkligheten har Styrkorna av Ljuset total kontroll och tillämpar egna begränsningar för att förhindra att de mörka Tjänarna tar full kontroll. Deras plan för er befrielse från deras grepp och kontroll är på plats, och allt går bra trots de förhållanden som för närvarande finns på Jorden. Vid rätt tidpunkt är många förmåner redo att ges till er som omedelbart kommer att lyfta upp er. Ni har redan hört talas om många anordningar som väntar er, som helt kommer att förändra ert sätt att leva för alltid – framtiden är Gyllene.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...