Maria Magdalena via Fran Zepeda, 15 augusti, 2017

Maria Magdalena

via Fran Zepeda

15 augusti, 2017

JAG ÄR Magdalena.

JAG ÄR Harmoni, Kärlek, Balans och Frihet.

JAG ÄR det Gudomliga Feminina Personifierat.

JAG ÄR öppen för Alla.

JAG ser Skönheten inom Alla.

JAG ÄR den Rena Kärleks-Essensen…

JAG ÄR Magdalena, närvarande inför er och bland er, för den Kollektiva Upplysningen och hela Mänsklighetens Uppstigning. Sann till min natur, uppmuntrar jag er ständigt att vara sanna till er natur, att uppskatta och dela med er av era Gåvor när ni utvecklar och tar fram dem, under ert Gudomliga Uppvaknande på den underbara Jorden.

JAG ÄR sann till min natur och jag delar den med er alla. Det är inte längre blott en dröm att VARA och förkroppsliga Sann Ren Gudomlig Kärlek för oss alla, att ta del av och dela med oss av med alla som vi får möta och med allt som existerar. Detta är inte bara en dröm … Detta ÄR nu Verkligheten; detta är den sanna existensen för alla.

När ni fortsätter att vandra igenom Lejonportalen, låt det bli er nya Verklighet att vandra tillsammans med Änglarna och Ärkeänglarna och de Uppstigna Mästarna och Gudinnorna och Alla Varelser, i ren Gudomlig Harmoni och Jämlikhet. I och med att ni alla kommer i Balans och Harmoni med era samtliga aspekter och förenar Himlen med Jorden, Maskulint med Feminint, Själen med Skaparen, Allting med Ett, så är ni inte längre separerade, ni är inte längre utan syfte; ni har kommit Hem till era Skapar-begynnelser och väcker upp denna Essens och Källa inom er själva.

I Ren Gudomlig Harmoni, Kärlek och Balans, hälsar jag er och lockar fram detsamma inom er. Tillsammans förkroppsligar vi Frihet och Nåd för hela Mänsklighetens fortsatta Uppvaknande. Detta är ert syfte och ert privilegium och jag hyllar er när ni åtar er detta uppdrag.

Jag står inför er Nu, med fullständig ve och ett igenkännande av era gåvor och era bedrifter med att sprida Ljuset av Ren Kärleks-Essens till alla. Det är ingen liten uppgift, men varje ögonblick som ni samlar Ljuset från den Stora Central-Solen/de Stora Central-Solarna in till era mänskliga kroppar, så transformerar ni era fysiska kroppar och förkroppsligar er potential att införa Gudomligt Bemäktigande till er Varelse och till alla i er närhet.

Uppvaknandet inom er är nu ett sådant djupt, djupt bemäktigande av Kärlek som blir Manifesterad. Detta är er sanna identitet. Varje stund av er långa existens inom Jordens Frekvenser alltigenom tidsåldrarna har förberett er för detta ögonblick. Likt en djup strömmande flod, har ni vunnit styrka trots möten med ’stenar och gyttja’ i denna ’ert livs flod’, vilka har uppenbarat sig som hinder och lärdomar under er utveckling på denna Jord.

Era farhågor har en efter en övervunnits när ni har banat er väg och klarnat upp de djupa blå vattnen i er livsflod, när ni har förenat er med havet av Skaparens Enhet, utrustad med alla era förmågor och gåvor genom tiderna, vilka har visat sig själva som era unika egenskaper vilka ni har förvärvat genom uthållighet och hängivelse för ert syfte och ert mål.

Fastän detta är ett överförenklande av era många ansträngningar alltigenom eonerna, för att lämna era spår i världen; nu har ni kommit fram till ert mål med så mycket Visdom och Ljus och Nåd, vilket inte hade kunnat uppnås utan era skenbara ansträngningar. Era hederstecken för er sanna äkthet – nödvändiga och skimrande praktfulla, härstammar från er Själs alla bedrifter, och de uppenbarar sig nu i sin fulla glans.

Detta blomstrande av er skimrande praktfulla Själ fortgår till Oändligheten när ni samlar ihop alla de upplevelser från tidsåldrarna vilka är unika för er själs uttryck, samt låter dem ge er unikhet sann form och innebörd. Bara ni känner till djupen på er resa. Bara ni känner till de unika sammankomster som er Själ har fört fram till Perfektion och Helhet.

Inom detta ger ni styrka och mod för alla att göra likadant, och så vidare och så vidare, att samla ihop en så stor samling av Själar som strålar inom sina unika uppvaknanden. Ni ger Skaparen den fullständighet som finns inneboende inom samtligas evolution.

I Harmoni och Nåd, marscherar ni framåt mot Ljuset, genom Porten, ni samlar er styrka, ni samlar ert mod och det visar ni genom det unika uttryck av Kärlek som ni alla har att ge, medan ni tar kraft ur ert Gudomliga Feminina och förenar det med det Gudomliga Maskulina och gör ert unika fotspår på världen genom Skapande och genom att Manifestera Himlen på Jorden.

Alltigenom tiderna, har även jag inom mina inkarnationer, byggt upp upplevelser och sålunda förkroppsligat och förverkligat min sanna natur, min sanna kraftfulla natur av att utgöra en mild Kärlek Inkarnerad, uppbackad av min älskade Jeshuas styrka och kraft. Tillsammans förenade vi en ultimat balans och harmoni, för att utgöra ett exempel på Kärlek, Harmoni, Balans, Mod och Frihet, orädda för att visa upp vår sanna natur, så att även ni ska kunna uppvisa er sanna natur.

Jag har vandrat på denna Jord, vilket även Jeshua har gjort, till allas tjänst och i och med det så har jag, i likhet med er, genomlevt många upplevelser för att till det yttersta personifiera Skaparens essens, hårt förvärvad i likhet med er. På det sättet är det inget annorlunda än er upplevelse. Vi förstår alla tappra, modiga uppvaknanden till Kristus-Medvetandet som ni är engagerade i.

Vi förstår hängivelsen för er unika tapperhet och ert mod för att uthärda och lämna ert fotspår i världen i formen av att sprida era unika Kärleks-Gåvor, ett ökande förkroppsligande av er Gudomliga Essens och era unika Gåvor för världen för att den ska kunna lyfta sig själv till de högre dimensionerna, för att få väva Enhetens väv som naturligt äger gyllene möjligheter att helt och hållet kunna förverkliga ert Varandes fulla blomstrande.

Var och en av er behövs, var och en av er är en del av helheten och vi hyllar er i er inneboende Renhet och Nåd, när ni stiger fram till det klara Ljuset i den Oändliga potentialen för ett Gudomligt Förverkligande och Gudomlig Nåd av den högsta graden.

Därför erbjuder jag er nu denna underbara ’bukett’ av himmelska blommor i många färger. Var och en har gudomliga egenskaper, Gudomliga Aspekter av Skaparen och Kristus-Medvetandet, i och med att jag en efter en erbjuder er blommorna av Gudomlig Vilja, Gudomlig Visdom, Gudomlig Kärlek, Gudomlig Renhet, Gudomlig Sanning, Gudomlig Nåd, Gudomlig Frihet, Gudomlig Klarhet, Gudomlig Harmoni, Gudomlig Enhet och Frid, Gudomligt Syfte och Gudomlig Transformation och Transcendens, medan jag gör en vacker bukett för er och er potentiella Helhet.

Jag förstår era prövningar och era uppenbarelser, eftersom ni har arbetat för att uppenbara er sanna natur och era sanna gåvor, var och en unik för er själva. Jag erbjuder er denna ordspråksmässiga bukett som för er representerar det kommande förenandet av alla dessa Gudomliga aspekter, för att kunna uppenbara er sanna och fullständiga gudomliga glans. Ni är på väg att slå ut i blom, att få blomstra till Källans Rena Ljus-Medvetande och Enhet.

Ni är i färd med att upptäcka er Gudomliga Frihet i era gåvor av Kärlek, Nåd och Skapelsen, förenade i Harmoni och Balans med maskulin styrka av Manifesterande, när ni förenar er i Harmoni och Enhet med andra för att manifestera den Nya Jorden.

Jag, tillsammans med min älskade Jeshua, närvarar och representerar för er ett ökande förkroppsligande av era gåvor till världen, för att bli upplyfta Högt upp. Vi kombinerar kärleksfullt våra magenta-färgade och gyllene flammor, mina energier förenar sig med min älskades energier, med det gnistrande Kristus-Medvetandet i vår förening av era Maskulina och Feminina samt alla Gudomliga Aspekter, när ni sammansmälter med er JAG ÄR – närvaro och förenar er med era Multi-dimensionella Själv och med ALLA i Enhet med Allt Som Är!

JAG ÄR Magdalena, i ren Kärleks-Essens och Harmoni.

Namaste.

 

Source – Channel: Fran Zepeda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...