Maria Magdalena via Mercedes Kirkel, 14 augusti

 

m_magdalena

MARIA MAGDALENA: Den Kommande Förändringsvågen

Mottaget av Mercedes Kirkel

Den 14 augusti 2015

Frågeställaren: Jag har hört att vi kommer att få uppleva en stor våg av förändring med början i slutet av september och som fortsätter under de kommande sex månaderna. Förändringarna kommer att vara dramatiska, inklusive förändringar i Jorden, upplösning av regeringssystem och många andra förändringar på planeten, tillsammans med en höjning av medvetandet med alla dessa förändringar. Stämmer det?

 

Maria Magdalena: Det är mycket naturligt för människor att vilja veta vad som ska hända. Förändringar som du beskriver har verkligen förutsagts under ganska lång tid nu.

Faktum är att ingen kan förutsäga vad som ska hända. Det är inte skrivet. Det är inte skapat. Ni skapar det nu. Inte ni själva, utan ni, i en konsert med alla varelser som är involverade. Men i den tredje dimensionen är de flesta människor inte medvetna om detta. Det är väldigt många faktorer och krafter i arbete här.

Det är sant att mönstren som satts i rörelse just nu pekar på vad ni talar om. Det vill säga om inget förändras, om allt skulle gå framåt exakt på samma sätt som de gör just i denna stund, det är väldigt sannolikt att något som liknar det ni talar om kommer att hända.

Det kommer nödvändigtvis inte att hända i den tidsordning som förutsagts. Tidsramar är extremt svårt att förutsäga. Ibland förutsäger människor tidsramar rätt, men det är slumpen som gör att det händer.(Hon skrattar). I termer av statistik och odds har människor en viss chans att få något rätt, men det är mycket större chans att de inte får rätt. Inte desto mindre, det ni pekar på är mycket sannolikt, givet vad som är i rörelse vid denna tid.

Det är stora krafter som spelar i er värld just nu som kallar på en enorm förändring. I sista hand är det en förändring i medvetande. Detta är en tid när människor har möjligheten att mycket snabbt gå framåt och göra framsteg. Sådana tider kan vara oroliga. De framstår ofta som katastrofer.

Katastrofer är ofta det som öppnar upp medvetandet, väven av verklighet, och tillåter dem som är förberedda att gå genom på ett mycket direkt sätt, vilket annars kanske sker mycket saktare, steg för steg. De som inte är förberedda brukar inte se detta som en öppning. Vad de ser är vad man skulle kalla en katastrof, involverande förluster av människoliv, förlust av liv för andra varelser som djur och växter på Jorden, och en störning av era vanliga värdsliga processer.

Det är mycket sannolikt att något av detta slag kommer att hända. Det kan hända genom naturliga system, tsunamis eller jordbävningar. Det kan hända genom sociala system som bryter samman plötsligt. Det kanske blir en enorm omvälvning, som den Stora Depressionen, eller krig, händelser av denna natur som skapas mer på en mänsklig nivå. Det kan vara ett samspel där både naturliga och sociala händelser är involverade.

Denna förändring kan också ske på ett sätt som människor inte kommer ihåg att de upplevt tidigare. Saker kan ske som skulle kunna vara mycket skrämmande för människor som inte förstår den andliga processen som är involverad och inte kommer ihåg att en sådan händelse någonsin har hänt tidigare. Detta kan inkludera förändringar i er sol, förändringar i ljuset, förändringar i energifältet eller nätet som omger och genomsyrar Jorden och inverkar på alla varelser, inklusive människor. Det är mycket troligt att dessa senast nämnda förändringar kommer vara en del av vad som kommer att hända på någon nivå. För det mesta sker dessa förändringar på ett subtilt sätt som människor inte brukar ta notis om ifall de inte är subtilt inställda. Men de som är mer känsliga kommer att lägga märke till det. Allt dessa händelser är möjliga.

Vi i de högre nivåerna arbetar alltid för att göra dessa förändringar så fridfulla och milda som möjligt, för de kan verkligen vara störande, besvärande och chockartade för många människor. Det är vår förhoppning att förändringen som frambringas kommer att vara så fridfull och milda som möjligt. I slutändan är det stora faktorer som är bortom någon individs eller grupps kontroll. Detta är en enorm process som är på gång, vilket inte bara involverar Jorden. Det involverar en stor del av ert universum. Den har fått stöd på många sätt, av många varelser, från många platser, som har arbetat med denna under en mycket lång tid.

Jag kan inte säga exakt tid till er. Jag kan inte säga er exakt vad som kommer att hända. Alla de som är involverade kommer att hjälpa till att skapa det som kommer att hända och när det kommer att hända. Vi någon tidpunkt i Jordens framtid, och troligast i en relativt nära framtid kommer något av den arten ni talar om med största sannolikhet att inträffa.

Frågeställaren: Kanske det egentliga syftet med detta är ett evolutionärt skifte i medvetande hos mänskligheten. Är det den verkliga grunden?

Maria Magdalena: Grunden involverar så mycket mer än bara människor, men det är med säkerhet en av aspekterna. Det är en enorm möjlighet. Mänskligheten är kallade till ett evolutionärt skifte. Det kommer att hända. Ändå är denna transformation mycket större än vad som bara händer människorna.

På en personlig nivå är det inte nödvändigt att vänta på detta skifte. Det är alltid möjligt att gå framåt och förändras. Ändå när det är denna typ av skifte finns det en enorm möjlighet tillgänglig. Det är en välsignad tid som förs fram. Många kommer inte att se det på det sättet. Många kommer att se på den med stor rädsla. De kommer att ha en överväldigande känsla av att Gud har övergivit dem, eller vad de nu tror på. Men så är inte fallet. Ju mer ni förstår detta, desto mer kan ni använda det.

Det finns de som försöker förbereda sig för dessa förändringar på ett fysiskt sätt, som att bygga sig ett skyddsrum eller hamstra mat eller till och med skaffa vapen och ammunition. Detta är verkligen det sista sättet att förbereda sig. Den viktigaste förberedelsen är er andliga förberedelse, att ha gjort ert arbete, att ha slutfört era grundläggande processer så att ni är redo att gå framåt. Det kommer att göra det möjligt för er att rida på denna våg som kommer. Det kommer verkligen göra det lättare. Och det kommer att ge stöd åt andra att också kunna rida på vågen.

Ni har troligen hört om separata eller parallella verkligheter. Detta händer redan och det kommer att bli förstärkt. De som är andligt medvetna, förberedda och redo kommer att ha en mycket annorlunda upplevelse än de som inte är det.

Som alltid är fallet, kommer ni att dra till er människor som är på en liknande frekvens som ni genererar. Som grupp, kommer ni att ge varandra mycket stöd. Alla grupper kommer att ge varandra stöd. Men om gruppen är i resonans med relativt låga frekvenser är det den låga frekvensen de kommer att ge stöd till. Det är perfektion i detta.

De som ser detta som en katastrof och de som kanske dör i processen kommer att få hjälp på andra sätt att göra detta skifte. De kommer att få hjälp i livet efter detta. De kommer att få hjälp genom en ny inkarnation i ett annat Jordelikt rike, eller kanske i ett högre rike, om de är redo för det. Alla får alltid hjälp

Frågeställaren: Tack.

Maria Magdalena: Var så god.

Det är inte nödvändigtvis till hjälp för dem som är andligt vakna att prata med dem som inte är förberedda för denna händelse om vad som kommer att hända. De kommer troligtvis se er som galna, ute på villovägar, i bästa fall. Om de är mottagliga kan ni verkligen prata med dem, men det är något man måste vara mycket försiktig med.

Ni kan till och med fråga dem om de är intresserade av att höra er åsikt eller vad ni tror är på väg. Att fråga är alltid en mycket viktig vana.

Sättet som ni kommer att hjälpa alla, oavsett nivå av förberedelse, medvetande, eller förmåga att medvetet förstå vad som händer, är genom att ni utstrålar frid och kärlek, i motsats till rädsla. Detta är alltid den största hjälp ni kan erbjuda.

Frågeställare: Tack så mycket.

Maria Magdalena: Var så god.

 

©2015 Mercedes Kirkel, http://www.mercedeskirkel.com, All Rights Reserved. Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety, nothing has been changed or altered in any way, and the post includes 1) the title, 2) “Received by Mercedes Kirkel” beneath the title and above the body of the post, 3) this copyright notice (full paragraph), and 4) Mercedes Kirkel’s website (http://www.mercedeskirkel.com).

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...