Maria Magdalena via Natalie Glasson, 15 mars 2019

Maria Magdalena via Natalie Glasson, 15 mars 2019

 

Audio: www.sananda.website

 

Väck Era Kanaler för att motta Nedladdningar för Uppstigningen av Maria Magdalena


Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Älskade varelser på Jorden, Jag, Maria Magdalena, hedrar och älskar er djupt. Jag är närvarande med er idag för att hjälpa till med er uppstigning, och jag stöds helt av Gudinnans Gemenskap från den Kosmiska Nivån. Närvaron av den Gudomliga Kvinnan och den Gudomliga Modern är intensiv, och de deltar för att föra fram och inspirera nya uppvaknanden för uppstigning, inom er. Min avsikt med att ansluta till er, är inte bara för att dela min djupaste kärlek, Jag vill inspirera och vägleda er i en process för att öppna upp kanalerna för livsstyrkan inom er, föryngra era fysiska kroppar med ljuset, väcka era kroppsmallar för uppstigning, och stärka allt i era kroppars system och nätverk. Genom att göra så, öppnar ni upp er för att ta emot de gudomliga och heliga nedladdningarna för uppstigning, som grundas med styrka och kraft i Jordens verklighet.

Nedladdning av Uppstigningens Energier

  1. Friden från Stjärnvarelserna kommer för att främja harmonin mellan Stjärnvarelsernas Gudomliga Intelligens och mänsklighetens medvetenhet. Härigenom skapas ett uppvaknande av gudomlig intelligens inom mänskligheten, vilket tillåter att många illusioner frigörs och släpps, som hindrar mänsklighetens uppstigning.
  2. Stjärnanpassningen för den fysiska kroppen, är till för att främja en uppgradering av hälsan och välbefinnandet, i varje fysisk kropp på Jorden, inte bara hos människorna. Det betyder att den fysiska kroppen blir mer motståndskraftig mot sjukdom, negativitet och Jordens skadliga toxiner. Som återkoppling på detta, kommer varje person att bli mer medveten om hur man upprätthåller den fysiska och andliga känsligheten i kroppen. Moder Jord får också denna uppgradering.
  3. De Uppstigna Mästarnas Elixir av frigörelse genom bemästrande. De Uppstigna Mästarna har tillgång till de vibrationer och frekvenser de upplevde under sina utvecklingar och uppstigningar från Jorden, stunden med frigörelsen från reinkarnationscykeln och tillgång till Skaparens upplysning. De laddar ner dessa frekvenser till många som befinner sig på Jorden nu, det kallas Frigörelsens Elixir och stöder själarna för att erkänna frigörelsen inom sig, och distribuera det i sina verkligheter för att accelerera uppstigningen.
  4. Medvetenheten hos Regnbågens Ärkeänglar och Omskrivningen med Kärlekens Kraft inom mänsklighetens sinnen. Denna nedladdning är intensiv medvetenhet, ljus och kärlek direkt från Ärkeänglarna, uttryckt som ett regnbågsljus, och det kan liknas vid att Ärkeänglarnas sinnen delas med mänsklighetens, vilket kommer att främja ett stort skifte i medvetenheten, särskilt kraften av kärlek.
  5. Omskrivningen av uppstigningsprocessen som förankrats i mänsklighetens sinnen, finns för att väcka nya möjligheter, tillfällen och vägar för mänsklighetens uppstigning på Jorden. Har ni någonsin tänkt på att er uppfattning om uppstigningen och er egen uppstigning, är i förhållande till de ljusvibrationer som hela er varelse för närvarande innehar?

 

Att Ta emot Uppstigningens Nedladdningar

Ert blod bär på meddelanden av gudomlig energi och medvetenhet, inom de genetiska koderna för varje cell i er varelse. Ert blod när er fysiska kropp, samtidigt som ni förankrar Skaparens ritningsförlaga, av gudomlig intelligens, kärlek och frid. När ni öppnar er för att ta emot Skaparens ljus, vare sig ni åberopar ett visst ljus eller inte, så fyller ni på, föryngrar och regenererar er kropp och hela er varelse. Genom att acceptera Skaparens ljus och medvetenhet i nedladdningen av uppstigningsenergierna, kan ni automatiskt väcka livskraftens kanaler för energi inom er, väcka er kroppsmall för uppstigning och aktivera hela kroppens system och nätverk. Med fokuserad avsikt på det ni vill uppleva och få till er, kommer hela processen att förstoras och auktoriseras, så att ni får tillgång till högre tillstånd av självet och Skaparens förståelse och uttryck.

Ni är ljusfyrar som kan överföra kraftfulla vibrationer av energi och medvetenhet, speciellt när ni tillåter er att stödjas av Skaparen, nedladdningarna för uppstigning och förstår hur kraftfulla ni blir då ni tar emot Skaparen i er varelse.

Uppvaknandet av Livskraftens Kanaler

Min, Maria Magdalenas, avsikt med er i den meditation jag nu vill dela med er, är att väcka kanalerna för livskraft inom er, föryngra era fysiska kroppar med ljus, väcka er kroppsmall för uppstigning och aktivera hela ert kroppssystem och nätverk. Detta kommer att skapa den mest tillämpbara öppenheten inom er, för att ni naturligt, automatiskt och enkelt ska kunna ta emot och dra nytta av, de många nedladdningarna för uppstigning som förankras nu.

Var vänliga och kupa era händer. Låt mig, Maria Magdalena, hälla ljus i era händer, ett flytande ljus som är överflödande med livskraft från Skaparens energi och koder, för en perfekt hälsa.

Flytta era kupade händer till ert hjärtchakra, föreställ er att ni häller det flytande ljuset i ert hjärtchakra. Det flytande ljuset flödar in i och genom ert hjärtchakra, fyller detta chakra helt. Det flytande ljuset flödar genom hjärtchakrat och in i blodet. Tänk er att blodflödet fylls med flytande ljus och livskraftsenergi.

Föreställ er, känn och erkänn ljuset som flyter genom ert blodomlopp, till varje cell och till de genetiska koderna i era celler.

Kupa åter igen era händer, och föreställ er den gudomliga ritningsförlagan från Skaparen som ett blått ljus, som flödar in i era kupade händer. Flytta era kupade händer till ert hjärtchakra och låt det blå ljuset fylla det. Det blå ljuset flödar in i blodet och in i era celler. Känn att alla delar i er varelse blir stärkta.

Som representant för att skapa en klar rörelse eller kanal för livskraftsenergi, uppmanar jag, Maria Magdalena er, att först andas in, sedan ut och föreställ er då att ni följer andetaget med en spiralrörelse ner till fötterna. Andas in i en spiralrörelse, från fötterna till huvudet. Andas sedan ut med en smalare spiral, som strömmar ner till mitten av er och in i ert hjärtchakra. Andas sedan in utan fokus, och börja processen igen.

Jag, Maria Magdalena, kallar för er räkning på aktiveringen av er uppstigningsmall, från er själ och från Skaparen. Må er själs uppstigningsmall och Skaparen förenas i ert hjärta, syntetiseras som en och stråla ut i alla riktningar. Jag uppmanar er att andas in genom fotsulorna och be att energin ska komma i rörelse inom er varelse och verklighet. När ni väl är förankrade, låter jag ert syntetiserade ljus från er själ och Skaparens uppstigningsmall, stiga upp genom hela kroppen och auran, för att bli en komplett del av er varelse.

Jag, Maria Magdalena, välsignar er med ännu mer ljus, känn mitt ljus som flödar genom hela er varelse och in i er verklighet. Förbli närvarande i de skiften och transformationer som händer inom er nu. När ni är redo kan ni överlämna er själva och ta emot energierna för uppstigning, som nu laddas ner till er, mänskligheten och Jorden. Känn flödet och märk hur mottagliga ni är för uppstigningsenergierna. Njut nu av förankringen och aktiveringen av uppstigningsenergierna inom er.

Med helig kärlek och stöd,

 

Maria Magdalena

 

Översättning: Maggan

You may also like...