Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 15 juli, 2017

Maria Magdalena

Lördag 15 juli 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Maria Magdalena och jag har kommit idag för att gratulera alla människor på Jorden. Ljuset är nu så starkt på Jorden att människors hjärtan dras dit som fjärilar till en blomma. Det är en fröjd att se ljuset sippra in i så många hjärtan idag. Det öppnar upp för deras eget ljus som lyser långt därinne. Ja, det är en vacker tid vi närmar oss. Naturen lyser också upp med sin skönhet som har fått en djupare glans. Djuren har fått ett förnyat hopp i sina hjärtan då de märker att ljusets antågande har gjort att fler människor har tagit till sig av detta ljus. Det är fler människor som har fått upp ögonen för djurens välmående och hjälper till där de kan. Fler följer sitt hjärtas mening och sin röst. Det är också många som har sett och förstått att barnens situation är väldigt svår på många håll i världen. Stora insatser görs nu för att förbättra deras situation och att de får den hjälp och den vuxenledning som de behöver.

Ja, det är många flitiga händer som arbetar på vår jord med det bästa i ögonen för det som de brinner för. Snart kommer det också att bli lättare att ge hjälp då ett visst överflöd kommer att skölja över Jorden. Fler ivriga händer har då möjlighet att arbeta med det som de brinner för och eftersom vi brinner för olika saker, så kommer det här att ge en mångfald gåvor till vår Jord och våra medvarelser. Det är en stor ära att få delta i detta stora arbete. En ära som ni ska ta till Er i kärlek och ödmjukhet.

Ni har många liv i era händer kära barn på Jorden. Liv som alla är en del av Er. Var aktsam och varsam med era gåvor och ge till dem som bäst behöver det. Det är viktigt att uppnå en balans på Jorden för att ni som ett kollektivt människosläkte ska kunna stiga upp. Ni är alla bröder och systrar ni är alla ”ett”. En för alla, alla för en, tänk på det bröder och systrar på Jorden, det ni gör för den minsta, den gör ni också för mig. Det var visa ord som Jesus talade om på Jorden. Gud finns med i oss alla och i allt levande som finns i Universum. Inget kan vara för stort eller för litet för honom. Ni är alla så älskade och värdefulla och vi är så tacksamma för allt vad ni gör idag. Den minsta lilla handling av godhet är en stor gåva och räknas som sådan i de högre regionerna av ljus.

Gå in i ert hjärta och lyssna till de visdomsord som ni finner där. Rösten kan komma som en tyst viskning, ibland kan den vara svår att höra, men ni känner igen dess ord som sanning. Sanningen kan ibland vara svår att bära, men den ger alltid större framsteg, oberoende i vilken situation den framförs.

Jag Maria Magdalena har levt med Jesus och jag delade hans mission och de budskap som han försökte ge till de som lyssnade på honom. De frö som han sådde har nu börjat gro och små plantor har börjat växa lite här och där. En del plantor har vuxit sig stora och har redan börjat blomma. Antalet har nu blivit så stort att mänskligheten äntligen kan förändra den verklighet de lever i, till en vacker och kärleksfull plats att bo och leva i. Det här gör mitt hjärta euforiskt och jag sänder Er all min glädje och kärlek. Det är en stor dag för Jorden och en stor dag för Universum.

Halleluja halleluja halleluja

Jag låter nu rosenblad regna ner över Er så att er fortsatta väg blir lätt och kärleksfull.

Jag älskar Er

Maria Magdalena

Du gillar kanske också...