Maria Magdalena via Lea Chapin, 12 juli, 2017

Maria Magdalena

via Lea Chapin

12 juli, 2017

Hälsningar, mina Älskade, ja det är jag, Maria Magdalena. När jag stiger in i ert energifält på denna dag, kan jag också se en del av det som vi kallar fruktan och bävan, men det finns inget att frukta, för ni förstår, Kära Ni, ni är alla multi-dimensionella och ni existerar samtidigt inom olika sfärer. Detta kan låta märkligt för er, när vi börjar tala om sannolika verkligheter, inte bara gällande era framtida själv, utan när vi talar om de sannolikheter som ni har skapat på er egen livsväg. För ni förstår, Kära Ni, när ni till en början kom in på detta Jordiska plan och påbörjade er inkarnation, så gjorde ni en överenskommelse inför er fysiska inkarnation, om alla de ”sannolika verkligheter” som ni skulle få uppleva medan ni befinner er här på Jorden. Ni förstår, er underbara själ steg fram och ingick en överenskommelse och arrangemang gällande sannolika resultat i ert liv. Och ni förstår då att detta är varför ni tidvis märker att ni är frustrerade och känner er ensamma och isolerade, helt enkelt för att er själ och er ande inte befinner sig i linje med er personlighet. Som ni vet, så har ni en fri vilja och er personlighet, er själ, er ande och er översjäl har ett behov av att befinna sig i linje med verkligheten och sannolikheterna för de resultat som ni kommit överens om att få manifestera in i er inkarnation. Detta är verkligen en munfull, som man säger, för jag önskar att ni ska förstå att detta kan vara rätt förvirrande för personligheten, och det liv som ni lever inom er tredje-dimensionella verklighet kan vara rätt bistert och det är svårt att urskilja vad er själ och er ande kallar er att göra.

Så idag ber jag er att låta oss om-kalibrera, att om-magnetisera er energi och er fysiska kropp med er ande, er översjäl samt att få föra in er i linje med er livsväg. Det betyder helt enkelt att ni förmår framkalla de sannolika verkligheter som ni har skapat. Ni förstår, Käraste ni, det är som ett spel. Ert liv är på många sätt som ett skådespel; steg 1, steg 2 eller första akten, andra akten, tredje akten, som framförs på scenen. För tillfället befinner ni er nu på steg 3 av ert liv av sannolikheter, ni alla inom detta samtal befinner sig i en viss tid av ert liv och idag befinner sig därtill sannolikheterna om det som ni håller på att skapa i ert liv inom Skapar-energins form. Det är av stor vikt att förstå att i och med att ni harmoniserar er med den Store Skaparen, med den Största Enda, så förmår ni i sanning harmonisera er med dessa resultat på er livsväg. Därför, Kära Ni, ber vi er att andas djupt in och Käre Kryon är här och han är här för att hjälpa er att om-kalibrera era frekvenser och att få er elektromagnetiska energi tillbaka i linje, för vissa av er har befunnit sig ur funktion, i och med livsomständigheter och livsutmaningar, som har lett till att ni råkat i desperation. Och därför är Kryon här för att om-kalibrera era frekvenser. Sedan, ta denna energi till ett förverkligande när ni kan se er själva harmoniseras, och precis som en snurra som har snurrat utom kontroll blir ni nu åter balanserade och om-kalibrerade, så att ni kommer i linje med er ande och er översjäl. Idag när ni framkallar de många sannolika verkligheter som ni har skapat inför er reinkarnation, ber vi er därför att harmonisera dessa frekvenser till verkligheten, som om ni kallade på dem till en manifesterad form. Ni är inte ens medvetna om eller förstår allt som ni har kallat fram, men det är ok. Bara kalla på vibrationen, kalla på frekvensen, för den är till för ert högsta goda. Ni har gjort en överenskommelse för dessa resultat, för er livsväg, för att de ska ge er glädje och därför ber vi er idag att ni ska föreställa er, om ni kan göra det, en föreställd vibration om dessa sannolika energier, som om det var en våg av energi, likt vinden som blåser genom håret, varsamt, och för in denna varsamma vibration, som en stilla bris och som får er i linje med dess väg.

Det är här som ert medvetande kommer i linje med denna sannolika verklighet, eller dessa sannolika verkligheter. Det är som om denna vibration nu dyker upp i ert eteriska fält, in i ert medvetna sinne och ni börjar genom era egna intuitiva sinnen förnimma och känna den verklighet som är för ert Högsta Goda, och som vid det här laget ska manifesteras. Detta är var drömmar uppstår, passioner bildas, stora idéer blir manifesterade ur dessa sannolika verkligheter. Detta är samma frekvens, som då Einstein framkallade sin underbara essens och sina skapelser på detta Jordiska plan. Det är var inspirationen för nya idéer och uppfinningar och musik och skulpturer och målade konstverk och vetenskapliga upptäckter härstammar från. Det är där inom dessa frekvenser av det som omger er i er sannolika verklighet, som allt som ni har kommit hit för att göra, blir manifesterat, vilket kan liknas vid att få en idé som dyker upp i skallen. Många har sagt detta tidigare, ’men varför tänkte jag inte på det’. Någon annan hade skapat en uppfinning och patenterat sin idé. Det låg i deras sannolika verklighet och på deras livsväg för att detta skulle bli manifesterat. Därför ber vi er att ni ska kalla in allting som ni är ägnade att göra, som ni hade skapat innan ni föddes. Och därför, Kära Ni, är det aldrig för sent, ni blir aldrig för gamla, och ni behöver aldrig vara rädda att ta in Högste Skaparens kreativa energi till er medvetna uppmärksamhet, för att låta dessa frekvenser manifesteras för alla.

När ni får dessa idéer och inspirerande tankar, vänligen förminska dem inte, vänligen låt inte det mentala sinnet eller er rädsla säga ’jag kan inte förverkliga detta, för detta är ingen sanning’. Ni förmår skapa det som ligger på er livsväg genom er egen fria viljas val och genom er egen önskan. Var därför inte återigen rädda för er egen kraft, för er egen livsväg – och ändå väljer så många att handla utifrån rädsla eller brist, så vi ber er att stå raka och stolta och förbereda er själva att vara i linje med dessa frekvenser. Andas därför djupt in och börja andas in livskraftsenergin. Börja andas in livskraftsenergin, eftersom ert eget andliga team och era mästarguider finns här och harmoniserar er till dessa frekvenser. Det är tidvis svårt för människor att förstå detta koncept, när de av en intuitiv läsare får höra de sannolika verkligheter som visas inom deras egen Akasha-bibliotek, och det inte blir manifesterat. Människor förstår inte att de är Skapare och kanske på grund av att det inte blev manifesterat, eller inte har manifesterats, så måste den individen ha fel. Kära Ni, såsom det visas inom ert Akasha-bibliotek som ni har framkallat, så det är upp till er att avgöra om ni kommer att skapa detta, om ni kommer att kalla in det, om ni kommer att ta in detta till er verklighet. Är detta för ert Högsta Goda? Bara för att ni inte förstår, betyder det inte att det inte är den Storslagna Planen för er livsväg.

Som ni känner till, när Jeshua och jag förberedde oss för hans korsfästelse och hans återuppståndelse, kände han inte till det förrän det var väldigt nära, för han egen säkerhet och hans eget skydd, gällande hans korsfästelse och den Storslagna Planen. Han kunde ha valt en annan utgång, men ändå var detta det resultat han valde, att överleva och leva vidare. Och ni, Käraste Barn, har kraften i era händer att skapa och att manifestera sannolika framtida verkligheter in i era liv. Vad finns inom ert hjärta? Vad kallar ni fram? Vilken är er Högsta Önskan? Kalla in den och låt den bli manifesterad. Framkalla den och låt den manifestera sig. Ni, Kära Barn, har gått igenom cykler av liv, genom många inkarnationer och detta är den livstid för det som vi kallar er kumulativa livsväg. Vi menar att ni är summan av allt som ni någonsin har varit, ni manifesteras som er underbara översjäl, Guds underbara uttryck inom ert liv. Och därför är ni kraftfulla Skapar-Gudar och -Gudinnor. Och vi vill att ni ska kalla in era sannolika verkligheter, vänligen förverkliga er väg och låt hjärtat öppna sig när ni centrerar energin in i er frekvens. Vänligen förverkliga denna väg när ni centrerar hjärtat till denna frekvens. Jag upprepar på nytt: Vänligen ta denna energi till ett manifesterande när ni kallar den till hjärtat för att bli manifesterad. Varenda en av er, Kära Ni, har en livsväg, och den ska inte överges. Och därför, när jag upprepar mina egna ord, oberoende av om ni förstår vad vi ber er om, att fullfölja ert uppdrag, vänligen kalla in det, och vi finns här för att förankra det in i er frekvens. Detta är av högsta vikt, för ljusarbetarna behövs mer än någonsin för att komma samman, för att arbeta i nätverk, samt att införa frid och kärlek och healing till denna planet. Varje person är av mycket stor betydelse. Varje själ behövs för att föra sin pusselbit samman för att det hela ska kunna fullbordas. Och ni är lika viktiga som någon annan. Ert arbete, ert uppdrag är precis lika viktigt som någon annan varelses på detta Jordiska plan. Så förminska inte er livsväg.

Ja. Käraste Barn, ni har valet att förvägra all verklighet som ni har skapat. Ni kan välja att vända ryggen till alla de resultat som ni har satt i rörelse innan ni inkarnerade. Men ni har också makten att säga ja. Ni har också makten att upprätthålla ert ljus och att känna till sanningen, att ni är en magnifik varelse som bär en stor kraft. Ni förstår, era egna andliga rådgivare och ert team väntar på er att hålla med, väntar på att ni ska säga: ’Ja, jag väljer att stiga in på min rättmätiga plats här på denna Jord. Jag väljer att stiga fram och att få ta emot’. Därför kommer de till er med ert andliga team, återigen gåvan av vad vi kallar den sannolika verklighet som är för ert Högsta Goda och för att nu bli manifesterad in i ert liv. Likt en gåva som ni får vid jul, vad ni har väntat på, vad ni har drömt om, vad ni hoppades på, vänligen kalla in detta. Kalla in det till verkligheten. Jag kan inte tala om för er hur viktigt detta är, jag vet att jag återupprepar mig, men vi räknar med er alla, att ni ska stiga in på er livsväg. Er Jord är skör och hon behöver er hjälp och hon behöver er vägledning och hon behöver er styrka och hon behöver er kärlek.

Och som ni vet så är världen i högsta grad svår, och många människor är förvirrade och rädslan har vuxit hejdlöst. När ni kan kalla in det som är er underbara gåva och det uppdrag som ni är här för att förverkliga, så överskuggar er frekvens rädslan. När ni väl stiger in i er kraft och ni befinner er i full kärlek och fullt ljus och stiger in i er kraftfulla frekvens och briljans och storslagenhet, så förmår ni förändra världen, ni förmår hela världen, ni förmår göra skillnad i världen. Och därför ska ni vid denna tid veta att det är av högsta vikt att ni förstår betydelsen av vad vi ber av er idag. Detta är synnerligen viktigt, att ni börjar upprätthålla frekvensen av Guds levande ljus inom er. Och att ni bär vittnesmål och börjar stiga in i den verklighet som ni har skapat. Och därför, Kära Ni, vänligen upptäck vilka ni är. Jag vet att vi tidvis refererar till det Stora Sammanträdet, ni var ivriga att få tjäna. Och er passion och er ande såg verkligen fram emot att få möjligheten att tjäna Guds levande ljus på det Jordiska planet. Därför, Kära Ni, vänligen håll fast vid denna frekvens, upphetsningen och glädjen samt er förväntan att få tjäna Guds levande ljus på Jorden. Låt inte era levnadsomständigheter dämpa ert ljus eller några omständigheter kontrollera er. Ni är alla klara ljus och ni har kommit hit för att tjänstgöra. Låt inga omständigheter kontrollera er eller dämpa ert ljus.

Alla utmaningar som ni kan stå inför, om de så är ekonomiska, fysiska, emotionella eller mentala, låt inte några av era utmaningar påverka er. Ni är starkare och mer kraftfulla än någonting ni får uppleva på detta Jordiska plan. Det gäller samtliga livsupplevelser, ni är starkare. Precis som ni kan se modet hos många som går igenom negativa tragedier, och de går vidare och de önskar ge hjälp och underlätta för andra genom deras egna tragedier, de för in ljuset och kärleken för att hjälpa andra. Så idag ber vi er att kalla in dessa frekvenser. Det finns många sannolikheter som ni har gått med på, och ni säger: ’Vilken ska jag välja?’ Vi ber er att förstå att de befinner sig i Gudomlig linje med var ni just nu befinner er inom ert medvetande. Så, vänligen be ert medvetande att vara i linje med sanningen om vilka ni i själva verket är. Att ert medvetande ska återgå till enhet och förenande, och att ni ska hållas i linje med er livsväg. Låt er inte bli nedslagna och känna: ’Åh, nej, detta kan inte ske’. Det är helt enkelt ert mentala sinne som tricksar med er. Därför ber vi er att ha tillit till er själva. Och att ha tillit till Guds Levande Ljus. Känn tilliten inombords och Guds Levande Ljus. Ha tillit till er själva och Guds Levande Ljus.

Dessa dagar är mäktiga och när ni alla kommer samman, och tar fram era kollektiva verkligheter, kommer ni att göra skillnad i världen. Ni ska förändra världen. Ni ska alla tjänstgöra och bli tjänade. Lägg åt sidan all falsk uppfattning som säger att ni inte har någon makt. Att ert liv är över, eller andra sådana tankar som att ni har otur, eller att ni inte har någon kontroll över ert liv. Att ge efter för egot, och för det mentala sinnet, sänker er vibration och dämpar ert ljus. Därför ska ni kalla segheten i den Levande Gudens energi, som bor inom er att föra in passionen till er, så att ni återigen ska bli upphetsade och känna er levande. Ni kan återigen känna upphetsning, ni kan känna er värdefulla. Därför ber jag er, Käraste Barn, att hålla era huvuden högt och att inte frukta. Detta är en kraftfull tid i Jordens historia, som ni vet, det finns många som är vakna, fler och fler vaknar upp till sin egen gudomlighet och sin egen sanning. Och ni är alla instrumentella i att hjälpa andra uppnå sina sannolika verkligheter och sin framtid. Var och en av er har rört vid så många liv och kommer att fortsätta röra vid fler. Var och en lär någon, var och en leder någon. Ni är inte helt medvetna om alla de liv som ni har rört vid och hur ni har förändrat dem. Så nu, när ni kallar in era sannolika livsvägar och säger ’Ja, jag är magnifik och jag kan skapa min livsvägs storhet och jag stiger in i denna min storslagenhets frekvens och står i min fulla strålglans’, kan ni känna det? Kan ni förnimma det? Kan ni känna uppvaknandet inom varenda cell, varenda fiber, varenda por i er gestalt?

Era fysiska själv svarar på upphetsningen att ni nu håller på att skapa en ny verklighet, en ny livsväg. I varje stund har ni en möjlighet att förändra resultaten av ert liv, och i varje ögonblick har ni möjligheten att skifta er verklighet i linje med er ande och er översjäl. Kan ni känna energin harmoniseras, nu när vi talar? Och samtliga dominobrickor faller på plats när ni puttar på den första brickan, en efter en efter en. Låt detta ske och var inte rädda för att förändra ert liv och skapa er egen nya sannolika verklighet. Om ni känner att er själ kallar på er, och ni kan känna en känsla av missnöje eller brådska, att det finns ett behov att göra någonting annorlunda och ni känner otillfredsställelse, då är det er själ och er översjäl som kallar på att ni ska göra en förändring. Käraste Barn, därför är det av yttersta vikt att ni lyssnar, lyssnar och harmoniserar er.

Det är svårt att minnas er egen inneboende visdom och hur kraftfulla ni är. Men er ande har manifesterat sig i ett levande uttryck av er fysiska kropp, er ande. Det är mycket starkt, det är mycket kraftfullare än vad ni någonsin kan förstå. Min ande skapade och manifesterade min fysiska kropp. Om jag kan skapa min fysiska kropp, vad annat kan jag skapa? Varje dag skapar jag. Varje dag är ni i kontroll. Så kalla fram ett uttryck för Guds levande Ljus. Kalla in uttrycket för Guds Levande Ljus. Varje dag, på alla sätt, växer ni er starkare och starkare, varje dag, på alla sätt, blir ni starkare och starkare. Varenda dag, på alla sätt, blir ni allt starkare. Ni är ett levande uttryck för Guds Ljus och Kärlek. Vi ber er att vara den förändring som ni önskar få se. Känn kraften när ni kallar in denna mäktiga frekvens till er gestalt. Ni alla befinner er i Gudomlig harmoni. Kryon har fullbordat om-kalibreringen och om-integreringen, så Kära Ni, ni alla befinner er i direkt linje med era sannolika verkligheter och med er översjäl. Arbetet har nu blivit fullbordat. Det är upp till er att säga ja. Och att kalla in det som är för ert högsta goda vid denna tid som kan tjäna er, den levande Guden och Moder Gaia. Detta är ert åtagande för att tjäna er själva, att tjäna Gud, att tjäna moder Gaia. Hur kan jag vara ett levande uttryck för Gud i min fysiska inkarnation? Därför, förstår ni, Käraste Ni, så har ni planerat de sannolika verkligheterna, för att ni ska kunna upprätthålla ljuset.

Detta kan verka något alarmerande, men ofta har de som har gjort det yttersta uppoffrandet, som har blivit mördade eller dödade i vad vi kallar dessa mass-skjutningar, med sina översjälar gått med på att vara det levande ljuset för att lysa med sin medvetenhet och förståelse som behövs för att en förändring ska äga rum på denna planet. De har gått med på ett yttersta offrande av sina kroppar. Detta kanske inte låter vettigt för vissa, men de har tjänat ljuset och har kommit för att tjänstgöra och för att få en förändring till stånd. Det är som med barnen i Newtown, de små barnen som blev dödade och alla hjärtan som berördes av förlusten av små barn, och därför, förstå att till och med i all tragedi så finns det ett syfte och någonting gott. Själen, översjälen, vet exakt vad de har kommit överens om och ni, Kära Ni, vet exakt vad ni har gått med på, så kalla därför fram er sannolika verklighet, kalla in den till ett förverkligande. Varje själ har ett syfte, det kan förefalla rätt komplext och en aning förvirrande, men när ni väl gör er övergång och ni gör er livsöverblick, så kommer ni att förstå varför ni kom hit, varför ni tjänstgjorde och varför hinder eller utmaningar placerades framför er, eller alla storslagna möjligheter och välsignelser som förlänades er själ. Allting, Kära Ni, är en möjlighet för tillväxt och när ni kallar fram detta levande uttryck från ert Akasha-bibliotek, så kallar jag fram det levande uttrycket från mitt Akasha-bibliotek, skönheten i vem jag är, ni är ett levande uttryck för denna skönhet och hur det blir manifesterat är upp till er. Jag hoppas att jag inte har förvirrat er, för jag vill att ni ska förstå, Käraste Barn, att allting ligger för era fingertoppar, om ni förstår. Det är varför Jeshua och jag brukade gå in i skapelsens grotta och vi gick in i tystnaden, och vi fick ta emot vår vägledning från de Utan Namn och de Heligaste av de Heliga, så att vi skulle kunna få klarhet. Detta var nödvändigt, inte bara för vår överlevnad, utan för den Stora Planen och vår framtid och våra barns framtid och vårt heliga kontrakt, som vi kom samman för att utföra.

Därför, Kära Ni, har ni ett heligt kontrakt med er själv och er översjäl. Därför ber vi varsamt att ni ska kalla in det, kalla fram det. Ni är ett uttryck för Guds Levande Ljus och det är av yttersta vikt att ni faktiskt respekterar detta. Vi tackar er, Käraste Barn, för er tid och er uppmärksamhet, vi säger det till er på många sätt, detta är vad vi kallar en dyster dag, men det är också en dag full av storslagen upphetsning. Jag säger dyster bara föra att så många har gått förlorade, genom att inte inse att de har makten att skapa sina liv och att kalla fram sina sannolika verkligheter som de hade skapat inför sin inkarnation. De känner sig desperata och utan hopp. Idag ger jag uppmuntran och det är min önskan att inge hopp, att hjälpa vårt folk att utvecklas. Hopp till världen. Inspirera dem, uppmuntra dem att de är i kontroll, de är i linje med sin ande och sin översjäl, att allting kommer att komma fram, såsom de har planerat innan de föddes. Därför, Käraste Barn, vänligen ta emot detta som min gåva till er idag, för ni är underbara, underbara barn av ljuset. Jag finns här för att tjäna er, jag finns här för att tjäna den levande Guden, jag finns här för att tjäna Moder Gaia. Jag har kommit med hjälp av Käre Kryon för att få er i linje med sanningen om vilka ni verkligen är. Gå nu i frid och var stilla och var medvetna om att ni är Gud.

 

 

 

 

Mary Magdalene via Lea Chapin, July 12th, 2017

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...