Maria Magdalena via Pamela Kribbe, 10 maj 2021

Maria Magdalena via Pamela Kribbe

den 10 maj 2021

”Den förbjudna Feminina Energin”

Kära vänner!

Jag är Maria Magdalena, er syster, er jämlika och er besläktade själ.

Jag är här med både glädje och vemod. Jag älskar er som mina systrar. Jag ser hur ni kämpar och jag ser flamman i era hjärtan: flamman av kärlek, passion och djup koppling till livet på Jorden och till era medmänniskor. Den djupa entusiasmen och medkänslan i era hjärtan. Jag känner detta inifrån. Ni är känsliga kvinnor, som samtidigt har mycket kraft: en inre styrka som ni har ackumulerat och byggt på under århundradenas gång, genom många liv.

I den här livstiden så har det förekommit en accelererad mognad och integration, vilket är varför ni skördar fördelarna från många liv. Fragment av er själ vill sammansmälta mer er och uppenbara sina gåvor och förmågor. I er själs historia är detta ett ögonblick för skördande. Men denna skörd är tidvis annorlunda till sin karaktär än vad ni från er mänskliga hjärna uppfattar. Vad ni får skörda från de liv som ni har levt på Jorden – smärtan, glädjen, höjderna och dalarna – är först och främst en inre skörd, ett inre fullbordande som är resultatet av er upplevda visdom som hörs igenom er såsom en jordisk människa, som en kvinna eller en man.

Ni har kommit för att få denna levande, mänskliga visdom av kött och blod. Ni har kommit för att få uppleva denna visdom i denna livstid, som är fullbordandet av en cykel av liv. Baserat på er socialt bestämda ståndpunkt, har ni emellertid en tendens till att överbetona yttre resultat. Ni ser ofta på vad ni har gjort i världen och dess inverkan på andra och detta leder er till att döma hur framgångsrika eller effektiva ni är, inklusive er själs uppdrag. Det finns alltför mycket av en tendens till att se på de yttre resultaten, till och med i den andliga världen, för det är vad ni har fått lära er. Detta är resultatet av en alltför extern och väsentligen materialistisk världssyn.

Ert väsentliga bidrag och insats i detta liv är först av allt något inre, nämligen det som är er själs plan. Ni fullbordar något som ni har bearbetat under flera liv på Jorden; något som ni gör i en mänsklig kropp med ett fullständigt själsmedvetande. Därför ska er personlighet inte transcenderas av ett högre medvetande som ni kommer att utveckla. Er personlighet är snarare ett dyrbart instrument som stegvis har blötlagts inom er egen själs kunskap som har utvecklats under loppet av många liv och nu på ett subtilt sätt vill manifesteras och bli känt i detta liv.

Detta kommer naturligtvis att påverka allt som ni gör. Det vidrör människorna runtomkring er, om det så är i era personliga relationer eller i ert arbete. När ert själsmedvetande stiger ner så djupt, så vidrör det Jorden och ert dagliga liv och sedan sprider ni ett speciellt ljus. Men det är inte ett ljus som säger ”Jag vet bättre, så jag ska tala om för dig vad som pågår”. Nej, det är ett ljus av kärlek, av en delad mänsklighet och den ordlösa förståelsen för varandra.

Denna energi som ni bär med er innehåller en storslagen non-verbal komponent. Ni skulle kunna tänka på den som auran hos en gammal själ, en som har levt ett rikt liv, en vis själ som förstår sig på konsten att förmedla energi på ett enkelt sätt. Ju mer ni förkroppsligar er själs vetande, desto mer avlägsnar ni också er själv från de befintliga sätten att tänka och agera, från de många vanemässiga tankarna och bekymren som ni har fått lära er. Ni är mer ”i flödet” som det har kallats. Denna ström av varande är i själva verket en mycket jordisk ström. Den har att göra med att på djupet sjunka ner i er buk och ta kontakt med er kropp och inte med blott ett materiellt skal, utan med ett heligt instrument vars levande flödande energi bevarar sin koppling med Jorden.

Jag vill be er att först ta kontakt med er kropp och att närma er den som om den var en levande flod, ett strömmande dynamiskt energifält fyllt med färger, rörelse, energier och att känna den såsom den är just nu. Föreställ kroppen som en flod och känn strömmen av dess vatten från huvudet till tårna och tillbaka, från tårna till huvudet. Se om där finns ett ställe i strömmen där vattnet virvlar och är turbulent; en plats i ditt energifält där vattnet – din energi – rör sig ojämnt eller rastlöst. Sänd sedan energi till denna plats, ljuset för klar syn och klar vetskap.

Fråga dig själv: ”Vad behöver denna plats energimässigt för att komma i balans och bli fridfull?” Du kan se det i formen av en färg, en känsla, eller en symbol, för att ge till detta ställe. Fråga dig själv: ”Finns det något jag kan göra för att föra in frid dit – lugn och sans?” Låt svaret komma i formen av ett intuitivt vetande – det behöver inte vara i ord. Ta kontakt med detta inre vetande som står dig så nära, för att du faktiskt vet.

Kan du förnimma din kropps medvetande? Du kommer att få svar där snabbare än genom din tankeverksamhet. Ju mer du är i detta flöde desto mer vet du bara. Och det är en mycket bra känsla, för oljudet av många tankar och även från rastlösa emotioner försvinner då. Så känn denna punkt i dig själv där du bara vet – där tystnad och vetskap ligger förenade. I ditt kroppsfält finns en stilla, inre visshet som är kopplad till Jorden, vilket är varför den är mycket väl-jordad och inte skakig eller impulsiv – den har en solid grund att stå på.

Det är mycket viktigt att visdom och visshet är jordade. I flera andliga cirklar eller teorier kan det finnas visdom, men vad som verkligen behövs är människor som utstrålar förkroppsligad visdom för att kunna förmedla denna visdom. De kan förmå diskutera andliga teorier eller kunskap från huvudet, men denna visdom har inte den avsedda effekten, eller någon effekt överhuvudtaget och kan även skapa förvirring. Det handlar alltid om kvaliteten i den underliggande strömmen, flödet, som står att finna i djupet under det mentala.

Först begav du dig till ett ställe i det strömmande vattnet i ditt energifält där vattnet var turbulent och oroligt och du förde frid dit. Nu ber jag dig att bege dig till en plats i ditt energifält där energin bara är död, uppdämd, så att vattnet har stagnerat och där det behövs mer rörelse. Se ifall du någonstans i ditt energifält kan känna ett rätt så dött ställe där det finns för lite rörelse. Ta dig tid. Sjunk in i din mage och ta ett djupt andetag. Se om denna plats kallar på dig: en plats i skuggorna som faller lite utanför ditt dagliga synfält. Kanske där också finns vemod, för det är en åsidosatt plats, en del av dig som inte har blivit sedd och uppmärksammad. Vem eller vad finns där? Du kan föreställa dig en kvinna där, en del av dig som inte har kunnat visa sig själv, en del som har varit dold eller förbjuden – en förbjuden kvinna inom dig. Vem är hon? Kan du se henne? Hennes ögon, hennes kropp, hennes hållning?

Ni alla lever under pressen av ett förbud för den ursprungliga, äkta feminina energin. Det är en energi av ett fördjupande, av en koppling, av intuition och den är förenad med tredje ögat, av att förmå genomskåda saker. Tredje ögats energi hör till den förbjudna kvinnan. Det är energin hos en genomträngande visdom som exponerar saker och ting. Det är också energin i ett djupt förenande, av ens känsla för någon annans känsla. Och det är energin av ledarskap genom ett samband. Denna energi har att göra med egenskaperna av att vara en visionär, av att ha samband via intuition med framtiden och de möjliga verkligheter som vill komma till Jorden och inte genom tankar, utan genom ett inre föreställande. Dessa är alla feminina egenskaper som har slagits ut.

Ni alla längtar efter ert eget djup. Både män och kvinnor längtar efter ett större inre djup och det har att göra med den förbjudna feminina energin. Detta är det djup som ni eftersöker, både i ert arbete och i era relationer. Ni letar efter det inte bara i intimitet, i ett sexuellt möte, utan även i ert arbete, i er kreativitet. De är inte åtskilda från varandra. Vad du väsentligen letar efter är dig själv, så att du ska kunna uppleva och uppvisa detta ”själv” på Jorden i samtliga aspekter av ditt liv.

Det finns också ett djupt sår där, för denna energi och förmågan att uppleva och uppvisa dig själv på Jorden är förbjudet. Men i stället för att du tänker på det, ber jag dig att göra en energikoppling med denna förbjudna kvinna inuti dig, att känna henne på vissa platser i din kropp samt att uppmärksamma henne och välkomna henne. För kom ihåg: det är ditt inre uppdrag att välkomna henne in i ditt liv; att förlika dig med henne, att uppliva henne i ditt liv. Du behöver inte förändra världen, det handlar om dig. Det handlar om din kallelse, som är att friköpa dig själv och att göra dig själv hel.

Vad behöver hon av dig? Hur kan livet, vattnet, strömma genom henne? Se vilken färg, energi, känsla, eller egenskap som behövs på detta ställe. Ofta har det att göra med att våga och modet att integrera, att helt och hållet uppleva denna del av dig själv, att stå upp i livet utifrån denna egenskap. Det här är en tid för förändringar, så i den bemärkelsen har du ”vinden i ryggen” i detta liv. Känn kraften hos Moder Jord. I slutändan är hennes kraft mycket större och mer motståndskraftig än kraften hos mänskligheten som helhet. Var medvetna om att naturen står på er sida – känn er trygga på Jorden.

Jag hälsar er alla och jag är sammankopplad med er – ni är aldrig ensamma.

Ni är förenade med besläktade själar och ni är väldigt mycket älskade.

Tack så väldigt mycket.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...