Maria Magdalena via Lea Chapin, 11 juni, 2017

Maria Magdalena

via Lea Chapin

11 juni, 2017

Hälsningar Kära Ni, ja det är jag, Maria Magdalena. Idag önskar jag tala om det som vi kallar själsessens, eller kanske vad ni kan förstå som ’översjälen’. Idag, när var och en av er står i ert ljus, önskar jag att ni ska överväga och fundera på er själsessens: den aspekt av er som strålar ut och skiner ert ljus så starkt, så kraftfullt, så potent, att er själsessens aldrig kan slockna. Käraste Ni, förstå att inom er inkarnation, som era personligheter, blir ni alltmer kraftfullt, mera direkt, påverkade av er själsessens, av er översjäl, än vad ni kan föreställa er. Därför ber jag idag var och en av er att ta ett djupt andetag, och andas in energin av er själsessens, och kalla inom denna kraftfulla frekvens på allt som ni någonsin har varit, allt som ni någonsin ska bli, allt som ni är. Kära Ni, kom ihåg att detta är essensen av energin i den Enda, energin av Enhet, den kollektiva energin av essensen i er mäktiga, skapande livskraftsenergi. Detta är essensen av dig. Din underbara själsessens. Så vänligen andas djupt in och börja ära din själ, börja ära alla aspekter av allt som du är, allt som du har varit, allt som du ska bli. Det är enbart inom din linjära tid som du kan se eller förnimma ditt förflutna, din nutid, eller din framtid. För allting finns inom nuet, inom ögonblicket, allting existerar samtidigt. Därför, Kära Du, inträffar nu samtliga aspekter av vad du förstår som varande tidigare inkarnationer. Alla hågkomster om dina samtliga livstider, om alla dina upplevelser sker fortfarande nu.

Därför, Käraste Ni, kan ni få tillgång till alla gåvor från samtliga livstider och kalla fram dem. Ni kan även få tillgång till några egenskaper som ni önskar framkalla, någon energi som ni önskar framkalla. Till exempel, om du var en författare i en annan livstid, så kan du kalla fram denna essens och kalla in denna energi i din själsessens och så är den med dig nu. Du får tillgång till denna energi, det är vad som sker med de nya underbarnen som kommer till denna planet. De underbara barnen som är musiker, sångare, dansare, vetenskapsmän, entreprenörer, genier. De kommer in med hela sin medvetenhet om sin själsessens. Har du någonsin undrat över hur denna unga person kan vara så begåvad? Hur kan de vara så intelligenta? Precis som den lilla flickan som var 5 år gammal och var en mästare på att stava. Fem år gammal, kan du föreställa dig det? Hur kan hon veta hur man ska stava alla dessa ord? Hur kan hon veta vad de betyder? Hon och de andra underbarnen har tillgång till sin själsessens. De har tillgång till sin hågkomst om allting som de någonsin har varit. Och detsamma kan du göra. Så om du vill ha tillgång till det som vi kallar din ’själsbank’, eller vi kallar den ett förråd, där du kan ha tillgång till allt som du någonsin har varit, allting som du är – om du önskar kalla fram en viss gåva, en talang – gör det, kalla fram den. En viss aspekt som du åter en gång önskar ta fram, en nivå av medkänsla, eller en större frekvens av Gudomlig Kärlek, kanske har du upprätthållit ett fattigdomsmedvetande inom ditt medvetna tillstånd och du kan då få tillgång till en livstid då du ägde stora rikedomar. Vi för idag in detta till din uppmärksamhet, så att du ska kunna förstå att det i hög grad är verkligt och att du kan framkalla det till ditt nu, så att du ska kunna förändra ditt liv och skapa det liv som du vill ha. Detta kan låta befängt, men det är sant och det är meningen att du ska inse det, för det är mycket verkligt. Bli inte rädd, kalla in det, få tillgång till det, tro på det.

Vi önskar att ni också ska kalla in den sprudlande hälsa som tillhör er. Utstrålningen i vitalitetsenergin, att få ta in denna energi till er kropp. Det är nödvändigt för er alla att kalla in denna vitalitet, att kalla in livskraften, styrkan inom er fysiska kropp och inom varenda cell, varje fiber, varje por i er gestalt. Kalla in denna kraftfulla frekvens av healing-perfektion, och få bokstavligen se samtliga celler i kroppen glöda med ett flödande, rent vitt kärleksljus. Kalla fram denna energi till er kropp med Guds rena flödande vita ljus. Kalla in det och andas in denna frekvens och andas in essensen av frid, ro och kärlek inom hjärtat. Var medvetna om att idag, när ni kallar in denna frekvens till ert nu, så börjar ni skifta vibrationen i alla begränsningar som ni kanske upprätthåller, och ni rensar ut de frekvenser som inte längre tjänar er. Så, andas in kärleksenergin, andas in energin av frid, andas in möjligheten att förmå skapa och manifestera och kalla fram er underbara själsessens till nuet. Kan ni föreställa er den vitalitet och den energi som strömmar genom er kropp? Sinnesrörelsen och upprymdheten av att veta att ni har obegränsad tillgång till energi, oändlig tillgång till er fulla potential. Att ni framkallar er Gudomliga potential. Det är vad det innebär, att kalla fram er Gudomliga potential, och så, Kära Ni, föreställ er denna energi som kommer in genom ert kronchakra i denna stund, när ni kallar in den livstid som ni önskar få tillgång till. En livstid där ni levde med perfekt hälsa, hade stora rikedomar. Kalla fram er speciella talang, kanske som musiker, mäktigt orakel, kraftfull healer, som en storslagen affärsman. Och så, Käraste Barn, det är av stor betydelse att ni förstår att det är av stor vikt att ni kallar in själsessensen av det som ni önskar få ta emot.

Ni förstår, Käraste Ni, att ni är multi-facetterade, ni är multi-dimensionella. Ni förmår kalla in dessa strängar i er själ, precis som ni idag lyssnar till min röst, jag finns här, där, och överallt. Min energi används inom så många strängar, precis som er energi används i så många dimensionella frekvenser. Det är svårt att förstå detta när ni befinner er i den fysiska kroppen och ni känner att den är allt som ni är.

Käraste Du, förstå då att du är multi-dimensionell. Att du upprätthåller en storslagen kraft och att du har obegränsade förmågor. Du är sannerligen inte begränsad, bara inom din hjärna. Jag tar idag fram detta till din uppmärksamhet, för det är mycket viktigt att var och en av er får ta emot och förstår detta, så att du ska kunna gå framåt i livet med större lätthet, mer bekvämlighet och med en större förståelse. Jag vet hur svårt det är att vistas i en tredje-dimensionell begränsad kropp, som man säger. För som vi flera gånger tidigare har sagt, så var det svårt för Jeshua och mig och Modern att stå upp i vår sanning och inse vår fulla potential. Och vi ber att du ska kalla fram kraften i den oändliga Guds-källan, den stora skapar-energin, den storslagna anden, dagligen till ditt liv, samt att förnimma en styrka och ett engagemang att du idag ska fatta beslutet att leva utifrån din oändliga potential, din sanna själsessens.

Käraste Barn, vi ber er att kalla fram detta, för det behövs, varje själ på er planet behöver få leva i sin fulla potential. Detta är hur healing kommer att äga rum på er planet. Detta är hur frid kommer att råda, när individer kan känna sin kraft inombords. Det är olyckligt att er nuvarande civilisation på många sätt känner sig maktlös, och många lever fångna inom sina egna sinnen, i sina egna liv, de känner sig oförmögna att komma loss från sina begränsade liv så som de känner det. Kalla därför idag fram energin och vitaliteten i er kraftfulla själsessens. Kanhända ni aldrig har tänkt på detta tidigare, men jag ber er att tänka på det idag. Det är varför vi, den Heliga Familjen, fortsätter komma till er, för att hjälpa er, vecka efter vecka, för att vägleda er och hjälpa er att framskrida till sanningen om vilka ni är. Vilken vacker själ var och en av er är. Vi ser skönheten i er själ, kraften i er oändliga potential, vi ber er att upptäcka detta inom er själva. Begränsa er inte, förringa er inte, kritisera inte er själva och i synnerhet, låt inte andra kritisera er eller hålla er tillbaka.

Kalla in din själsessens, fråga efter ditt support-team, essensen av dig. När du känner dig ensam, när du känner att du inte förmår göra det ena eller det anda på grund av vad du tror är vissa begränsningar, kalla in din själsessens. Käraste Du, du förstår, detta är din styrka, du är inte ensam. Återigen, om du kunde se vad vi ser, om du kunde se din fulla potential, så skulle du aldrig mer känna dig ensam. Så, Kära ni Alla, var medvetna om betydelsen av vilka ni är. Var medvetna om kraften inombords, som ni är. Känn energin strömma genom era självaste blodkärl. Idag, när ni upprätthåller denna kraftiga kärleksfrekvens, till en början för er själva, och sedan för andra, så förmår ni hjälpa andra att stiga in i sin fulla potential, de magnifika som är ni, den magnifika skönheten i er mäktiga själsessens. När ni vakar över er själva, är det mycket viktigt att ni vänder er inombords och älskar er själva; älska er själva tillräckligt så att ni kan vaka över er själva. Kom ihåg att när Jeshua och jag gick till Skapelsens Grotta, så satt vi i tystnad och lät oss själva förnimma energin och essensen i vår ’spirit’. Jag ber er att kalla in den idag, att ge akt på er själva, kalla in er själsessens, er varelses storslagenhet. Och upprepa för er själv: JAG ÄR vad JAG ÄR, JAG ÄR vad JAG ÄR, JAG ÄR vad JAG ÄR. Kan ni känna kraften i denna energi när ni kallar fram det stora JAG ÄR? JAG ÄR vad JAG ÄR. JAG ÄR vad JAG ÄR. JAG ÄR vad JAG ÄR. Kan ni känna denna vibration? Kan ni känna den inom hjärtat? Den är bemäktigande. Vi ber er att ni ska använda den till att kalla in er själsessens, att kalla in vad ni behöver för er hälsa och vitalitet, ert självförtroende och mod, finansiellt överflöd och finansiella tillgångar. Och jag upprepar: Känn den, förkroppsliga den, omfamna den, kalla fram den.

Det krävs stort mod att komma till detta Jordiska plan och jag vet att vi flera, flera gånger tidigare har sagt det. Vi applåderar er, och vi tackar er och vi ärar er faktiskt. Kära Ni, vet att ni aldrig är ensamma, ni är aldrig ensamma, ni är aldrig ensamma. Ni har så många varelser som ser efter er och vakar över er, att det är svårt att förstå, men det är sant. Ni är aldrig ensamma. Vi har förut bett er att förbli vad vi kallar självständiga. Att hålla era energier samlade vid denna tid. Och det är en del av varför vi ber er kalla in er själsessens. Ni håller på att bygga upp er livskraftsenergi och ert merkaba-fält och ert kraftfält, för var och en av er blir ombedd att bli strålande orakler och budbärare. Och ni sänder ut er frekvens till världen. Precis som stjärnorna på himlarna som ni kan se på kvällen, så är ni en strålande stjärna på detta Jordiska plan och er energi sänder ut kraftfulla frekvenser av kärlek och frid, mod, åtagande och hängivelse. Och så, när ni kallar fram er själsessens, så kallar ni på alla de aspekter som ni någonsin har varit. Allt som ni har skapat, allt som ni har uppnått. Kom ihåg, Käraste Barn, när ni kom som rena andar och gick igenom inkarnationscyklerna, så fanns det en lärdom i varenda livstid, kanske flera lärdomar. Och ni utvecklade och bemästrade egenskaperna hos frukterna i Guds heliga nåd. Vilket innebär att ni i och med varje livstid har valt att återvända tillbaka till Enhet. Kanske genom lidande, kanske genom tålamod, kanske genom kärlek, kanske genom hängivelse, tålamod, passion, frid, beslutsamhet. Vad jag försöker säga är att i och med varje livstid så har er själ stigit framåt till fullt mästerskap, närmare Gud. Och idag kallar vi fram detta förråd av energi. Återigen står det till ert förfogande. Allting står till ert förfogande. Det är energi. Det har alltid funnits här för er. Kalla in det. Kalla in den livstid av vad ni önskar. Ha tillit så ska ni få ta emot, men kalla fram det. Stig in i ert själv-mästerskap, er fulla potential. Lev ert liv i den rikedom som det var menat att levas, i den fullständighet som det var menat att levas.

Så. Älskade Ni, upprätthåll denna energi och håll tag i denna kraft och håll kvar denna frekvens av den Gudomliga Moderns Kärlek. Den Heliga Modern, den Välsignade Modern, finns här och upprätthåller denna energi fram till denna dag, så kalla fram den för er själva. Lev inte ytterligare en dag av ert liv utan att ha tillgång till er fulla potential, er Gudomliga potential. Ni har så mycket som ni har fått i gåva, så mycket som erbjuds er och under alla dessa år som jag har arbetat med er, kom ihåg betydelsen av engagemang, tålamod, uthållighet. Vi har tålmodigt väntat på att ni alla ska stiga in i er fulla Gudomliga potential. Kalla fram den idag. Kalla fram den idag. Lev i er storslagenhet, lev i er ståtlighet. Ta emot denna underbara gåva som vi erbjuder er idag. Så som vi flera gånger tidigare har sagt, var i världen, lev i världen, men var inte av den. Håll ert ljus så strålande att ni förändrar frekvenserna som blir utsända till detta Jordiska plan. Som ni mycket väl vet, så eskalerar en stor del av de mörka energierna på denna planet, men ljuset kommer att segra och det är varför vi har bett er att stiga in i er fulla potential, så att ni ska kunna upprätthålla er hela potential, ni kommer att få tillgång till er fulla potential, ni kommer att kunna ta emot er fulla potential. I och med varje person som stiger in i sin fulla potential, sin Gudomliga själsessens, rensar det ut mörkret, negativiteten, precis som ett starkt ljus; ni skiner ert ljus på mörkret så att andra kan finna vägen. I och med varje person som stiger framåt och säger ja, hjälper ni den kollektiva energin, så att friden må få övertaget på denna planet.

Kärleken kommer att segra och balansen blir återställd på denna planet, precis som under Lemuriens och Atlantis dagar, då varje själ under de högsta av civilisationer levde i ett tillstånd av ren kärlek och nåd. Det förekom så mycket kärlek och lugn, att det var svårt att förstå hur saker och ting kunde falla från sin nåd. Och dessa underbara civilisationer föll ner på knäna, de försvann helt enkelt över en natt ner i havet. Ni befinner er vid en vändpunkt, som man säger, med er nuvarande civilisation, och ändå Käraste Barn, upprätthåller ni starkt ljuset, ni sammanbinder de två världarna, himlen och jorden. Ni har varit hängivna, ni kommer att förbli hängivna, och det är av stor vikt att ni förstår varför ni har kommit till detta Jordiska plan, ni behövs. Ni är älskade och ni är i sanning en gåva för världen. När ni idag står i glansen av vilka ni är, var medvetna om att ni är kärlek, ni är ljuset och att er magnifika själsessens kommer att fortsätta vägleda er. Kan ni känna styrkan i detta ögonblick? Kan ni få tillgång till sanningsessensen gällande vilka ni i själva verket är? Kan ni förnimma styrkan i ert underbara ljus? Kan ni förnimma storheten av er själ? Om det är svårt, ber vi er att fortsätta kalla in er själsessens, så att ni ska känna av er kraft och känna sanningen om vilka ni är. Precis som de små barnen som vi talade om, de små underbarnen som kommer in med sin fullständiga visdom, vi ber att ni ska ha samma förmåga, ni har bara glömt det och har gått vilse. Så vi ber er att återta den, att återta er storhet, att återta er strålglans och att älska de ni är.

Kan man i sanning lära sig att älska sig själv? Älska ert magnifika själv. Kan man i sanning börja vända den andra kinden till, som man säger, och låta sin själsessens, i stället för sin personlighet vägleda sig? Vänd den andra kinden till, vilket innebär att ni ska låta er tillåta essensen i er renhet, den rena kärlek som ni är, vägleda er. Det är faktiskt tråkigt att så många människor har blivit bittra och tagit till ilska och inte förstår sina magnifika själv. Vi vill inte att ni ska ramla i denna fälla och känna er ovärdiga, oälskade, föga uppskattade. Käraste Ni, så när ni ärar och respekterar er själva, så är det var ni får ta emot ära och respekt när ni älskar er själva, ni får ta emot den kärlek som ni så längtar efter.

Så, Kära Du, din själ kallar på att du ska lyssna. Vi talade om detta på er senaste samling, om att lyssna på själen, men nu ber vi dig att ta kontakt med den, att förkroppsliga den, att omfamna den, att i sanning förnimma den. Och att leva i hågkomsten av vem du i sanning är. Det är faktiskt viktigt för att denna planet ska kunna få healing, och för att du ska kunna återgå till balans inom din egen själ. Innan var och en av er bestämmer er för att lämna denna planet och övergå tillbaka till er ’spirit’, var medvetna om att det är synnerligen viktigt att balansera er energi. Att balansera er själ, till den största lätthet, efter er bästa förmåga, låt mig säga, till att återgå till kärlek. Jag ska återgå till Kärlek. Jag ska återgå till Enhet. Jag ska återgå till Frid. Låt detta bli ert vägledande ljus, när ni återgår till frid. Återgå till kärlek, återgå till enhet. Det är varför ni är här, det är varför ni kom till denna planet. Det är anledningen varför ni steg framåt som en underbar ande den dagen vid det Stora Sammanträdet, sade ja, jag ska komma för att tjäna Moder Gaia. Jag ska komma och tjäna Moder Gaia.

Det är inom essensen av er energi som ni blir det fulländade, underbara ljus som ni kom hit för att vara. Och så, Kära Ni, när ni stiger in i denna kraft, när ni stiger in i denna frekvens, var medvetna om att renheten och rikedomen i er vackra själ tackar er för att ni idag välkomnar den. Kanske ni aldrig har tänkt mycket på er själ eller er själsessens, men ära den och tacka den och kalla idag fram ert vakande, att få leva av den rena essens av den som ni är. Var medvetna om sanningen i det magnifika självet och kalla fram friden till ert liv. Idag, när ni framskrider, var medvetna om att ni vistas inom Gudomlig Nåd. Guds kärlek omger er, Guds kraft skyddar er, Guds närvaro vakar över er. Varhelst ni befinner er så finns Gud där och allt är väl. Och Käraste Barn, ni är de utvalda. Ni har valt att vakna upp igen, ni har valt att leva i frid och ni har valt att leva i storheten av er sanna andes essens. Ta denna dag och låt den bli den första dagen på resten av ert liv och gå framåt och förstå glädjen av att leva i er fulla strålglans. Gå nu, mina Barn, och upprätthåll ert ljus och var världens ljus. Gå nu, mina Barn, var ljuset och upprätthåll ljuset av vilka ni är och var världens ljus.

 

» Source – Channel: Reverend Lea Chapin

 

Mary Magdalene via Lea Chapin, June 11th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...