Maria Magdalena via Natalie Glasson, 11 september

Maria Magdalena

Kärlekens Enkelhet

September 11

Kanal: Natalie Glasson

 

Då kärleken blir huvudfokus under denna uppstigningsperiod på Jorden är det underbart att ta en stund och en följd av andetag för att undersöka och bekanta oss med kärlekens energi.

Den kärlek ni upplever, tar emot och delar med nära och kära, familjemedlemmar, vänner, djur och så vidare är bara en liten del av Skaparens omfattande kärlek.

Kärleken till Skaparen behöver på många sätt inte ett fysiskt uttryck eftersom det helt enkelt är närvarande, kraftfullt och evigt, men som människor uppmuntras ni att uttrycka kärlek till Skaparen för att till fullo erfara och förkroppsliga energin.

Föreställ er för ett ögonblick att den kärlek ni delar med er själva och era nära och kära, bara är en liten del av den kärlek, lätt tillgänglig inom er, och ni börjar tillåta er själva att begrunda hur kraftfull, värdefull och expansiv kärlek är. Er förmåga att uttrycka och ta emot kärlek är hundra gånger större än ni för närvarande upplever och även då skulle ni inte riktigt kunna förkroppsliga den enorma kärleken av Skaparen, på en fysisk nivå.

Kärleken till sig själv och andra, liknar Skaparens energi och ändå är den också helt olik vibrationen av Skaparen.

Föreställ er för ett ögonblick den kärlek ni har till er själva eller en nära anhörig. Tänk er att ni skalar bort alla tankar, känslor, för denna relation eller vänskap såväl som de energier av att vilja ha eller behöva, oavsett om de till synes är dåliga eller bra, och låt dem försvinna tills ni i sanning tar bort alla mänskliga aspekterna som orsakar, skapar, motiverar eller kontrollerar energin av kärleken ni upplever.

När ni fortsätter att uppleva energin av kärlek utan de mänskliga aspekterna,så tillåt er själva att föreställa er att den kärleksenergi ni känner, inte är till den person eller själen, och låta dem falla bort också. Inom er finns en energi av kärlek som inte är kopplad till något eller någon utan är helt enkelt närvarande och dess närvaro kommer att finnas kvar så länge ni accepterar den.

Jag önskar nu att ni föreställer er hur ni släpper beteckningen och titeln som ni har gett till denna kärleksfulla energi, släpp ordet “kärlek,” så att det är nästan som om energin inte har en identitet, Den bara finns. När ni försiktigt låter detta inträffa kan ni konstatera att energin inom er förändras, och den en gång märkta kärleks energin inom er tar en ny och kanske mer sanningsenlig form. Ni kommer att observera Skaparens energi inom er.

Då ni ber denna energi att växa, expandera och bli dess sanning kan ni fortsätta att observera med acceptans och utan dömande, erkänna med er själ hur de magnifika energier från Skaparen utvecklas.

Kärlek är en port till att uppleva och erkänna Skaparen mer fullständigt inom ert varande och era omgivningar, ändå är kärleken som upplevts på jorden inte sanningen om Skaparen, utan det är att likna vid ett avtryck av en större energikälla.

När vi på de inre planen inbjuder er att uppleva och skapa Kärlekens Tidsålder bjuder vi naturligtvis in er att bli, att förkroppsliga och uppleva kärlek , dock bjuder vi in er att göra det med tanken att gå bortom kärlek till Skaparens källa .

Kärlek är bara en titel för en energi som inte kan märkas eller definieras och ändå kan upplevas helt när ni ger er själva friheten att göra det. Denna frihet är att se, känna eller erkänna kärleken som en energi som är större än något mänskligt fysiskt uttryck eller förståelse och kan ändå vara närvarande i fysisk form.

Genom övningen att skala bort idéer och koncept av kärlek för att kunna uppleva essensen av energin som även är bortom sin egen beteckning av kärlek så börjar ni att komma ihåg och förändra er direktlänk och anpassning till Skaparen. När ni vant er till kärnan av Skaparen kan ni börja märka hur er egen energi ändras då det påverkas på olika sätt av Skaparens väsen.

Sanningen är att allt går mot harmoni inom ert varande, detta är glädjen av uppstigningen som för fram upplevelser såsom hälsa, överflöd, glädje, uppfyllelse, fred, visdom och synkroniseringar. Genom att erkänna de helande förändringar som sker inom er kommer detta att börja uppmuntra er att inse att samma essens från Skaparen finns inom varje människa, själ, växter, djur och närvaro omkring er.

Med en mer sanningsenlig observation av Skaparen inom er så tillåter ni er själva att uppleva samma i allt omkring er som löser separation och gör att ni kan känna samhörighet i enhet med allt, och erkänner allt som Skaparen.

Ni börjar känna det som finns inom er, inom allt och alla och därmed förbinder er med det stora universum av Skaparen. Allt som ni känner, förnimmer och erkänner inom er kan alltid erkännas och avkännas inom allt och alla omkring er, och så har varit fallet under hela er livstid.

Ibland är det som ni upplever utanför det som ni validerar som er sanning och andra gånger verifierar det de illusioner som ni håller som sanning.

När ni börjar erkänna Skaparens väsen genom kärlekens port så stiger ett nytt perspektiv som är fritt från dömande, missförstånd, illusioner och falska identiteter, upp inifrån er och reflekteras tillbaka på er från andra. Så ni uppmuntrar er själva att ha en djupare relation med Skaparen inom er mänskliga form och er omgivning. Detta är vad ni kan kalla uppstigning och upplysningsprocessen.

Kärlekens enkelhet har förmågan och ger er möjlighet att bära er själva till sanningen och kärnan i Skaparens väsen då ni existerar i fysisk form. Föreställ er alla de sätt som kärlek kan skapas på och aktiveras inom ert väsen genom handlingar av vänlighet, omsorg, generositet och så vidare.

Kärlek är inte sanningen om Skaparen men det är en värdefull resa till källan av sanningen om Skaparen. Sannerligen är detta mitt budskap till er. Det är dags att se upplevelsen av kärlek, inte som den ultimata energin av Skaparen utan mer som nyckeln till att låsa upp Skaparens väsen.

Med detta perspektiv och kunskap kommer ni att uppmuntra er själva att driva gränserna i er anpassning med Skaparen och på en fysisk nivå uppmuntra fler resor till Skaparens kärna och sanning. Kärleken till er kommer att bli mer sanningsenlig, likt vid en upplevelse på inre plan på jorden, vilket därmed för fram de inre planen / himmelen till jorden, och skapar en bro av ljus.

Denna resa till minne av Skaparen är inte en lång och mödosam upplevelse som ni kan uppfatta den, om ni önskar kan det vara så enkelt som kärlek i sin största form och expansion. Det är dags att inse och uppfatta att livet, uppstigning och upplysning är lätt, eftersom mästerskap redan har uppnåtts inom er.

Det kan kännas som om ni alltid strävar efter att vara er sanning och ändå är er sanning bara vilka ni är i er mest expansiva form, det finns helt enkelt ett behov av att återbekanta er med er sanna form. Er sanna form är Skaparen och har därför inte någon identitet, tecken, vishet eller form, det helt enkelt bara existerar, och inom dess existens finns allt.

På många sätt erbjuder Jag er en enkel och sanningsenlig väg till Skaparen och ändå krävs det att ni släpper taget om behovet av att tänka för mycket och analysera er själva och uppstigning, att läkas och släppa känslor som hör och inte hör till er som samt lösa upp värderingaroch egoistiska handlingar. Allt detta kommer att ske med lätthet och perfektion, med enkelhet av kärlek.

“Genom kärleken tillträder Jag den omfattande beskaffenheten om min sanning och Skaparen. Jag befriar mig från energin av strävan och kämpande för att uppnå min uppstigning eftersom jag påminner alla aspekter av mitt varande att med utvecklingen av kärlek i mitt väsen skapa en ingång som jag lätt kan gå in i och förkroppsliga. Genom denna ingång finns allt som jag vill uppleva och förkroppsliga i min uppstigning.

Jag känner igen kärleken som en resa till min medvetna förening med Skaparen, en resa som är lätt och uppfyllande på alla sätt. Med kärlek tillåter Jag mig att vara, erfara och expandera min sanning. Jag uppmuntrar nu mig själv att känna igen essensen av Skaparen inom mig och runt omkring mig, erkänner att denna essens påverkar mitt varande positivt och är en energi jag känner mig mest bekväm med. Jag tillåter mig själv att vara och uppleva min sanning i nuet. Jag är uppfylld. ”

Ni är så mycket mer än kärlek som är Skaparen och detta är viktigt att erkänna ödmjukt eftersom det kommer att transportera er på ett mycket äkta sätt till nya höjder på er uppstigning med perfektion.

Misstolka inte mitt budskap till er som oviktigt tack vare sin enkelhet, utan tillåt er själva att begrunda processerna för förkroppsliga och utforska det som jag talar om.

Med kraften och enkelheten i kärlek,

Maria Magdalena

 

Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

You may also like...