Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 15 september

 

11 Etznab, 11 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Våra allierade förenar sig för att besegra den mörka kabalen. Denna operation tar synbarligen längre tid än först förväntat. Världen som bildades av Anunnaki är fylld av gömda mentala fällor. Vad som behövs är en nyare konstruktion. Med Himlens godkännande har vi lagt fram en ny verklighet modellerad på den ni alla känner till och älskar! Denna verklighet manifesteras nu utav de många dekreten från Himlen. Det är en som Ljuset ibland kan finna svårt att fullt förstå. I vilket fall som helst så fortsätter dessa modiga själar av Ljuset att föra sig framåt. Mörkret kontrollerade den gamla grymma verkligheten med en idoghet som tvingade er att kraftigt ge efter för deras hemska önskningar. Denna mörka tysta kontroll håller fortfarande ett visst grepp på er, men detta håller på att ge vika inför de inre önskningarna av Ljusets ledarskap. Det byts ut mot ett djupt behov av att fullfölja Ljusets dekret för en ny och mer rättvis verklighet. Dessa önskningar driver för närvarande de urgamla familjerna att fullborda konstruktionen av en ny verklighet som helt isolerar den mörka kabalen från deras tidigare undersåtar. På så sätt går mörkret slutgiltigt förlorat då denna nya verklighet börjar sätta sig på plats.

Framförallt så behöver denna verklighetsförskjutning ert hjärtliga stöd. Ett av de större slutresultaten av denna förändring är bildandet av nya uppfattningar om hur denna värld borde fungera. När ni växer upp så påverkas ni konstant av er omgivning, och era föräldrar och vänner för att agera eller reagera på ett visst sätt. Denna kulturella anpassningsprocess är lätt för er. Ni behöver nu lära er en ny uppsättning av parametrar, designade att expandera er uppfattning om världen. Detta är nödvändigt för att verkligen ändra på denna nuvarande värld. Dessa kraftfulla nya uppfattningar är de huvudsakliga nycklarna på vägen mot fullt medvetande. Fram till nu har Himlen använt ert stigande medvetande för att tillåta en subtil grad av förändring att krypa in i er verklighet. Denna process kommer att påskyndas då olika fonder blir tillgängliga. Således kommer nya bankregleringar, en global valutaomstöpning och införandet av pengar backade av ädelmetaller att storslaget ändra er vardagliga verklighet. Denna verklighet kommer att bli centrerad på personlig tillväxt, yttre frid och början på en slutlig väg mot fullt medvetande.

Då ni växer i medvetande och börjar ta på er nya chakra så kom ihåg den farliga resan som började då Anunnaki ändrade spelet och tvingade er att uthärda nästa tretton tusen år av begränsat medvetande. Detta terroriserade er och ledde till att ni fick ett antal edikt från Anunnaki. De mörka isolerade er från era fränder i den Inre Jorden (Agarta) och predikade ett maktkoncept som fick er att ifråga sätta hur Himlen skulle kunna besegra den mörka kabalen och dess många undersåtar. Denna grupp av undersåtar fick först en stor makt som Anunnaki sakta definierade om under årtusendena. Till sist kände undersåtarna sig maktfullkomliga och motsatte sig deras tidigare överherrars edikt att ge efter inför Ljuset och tillåta Himlen att avsluta mörkrets långa dominans. Istället bildade dessa mörka ett scenario som förlängde deras ondskefulla skurkstreck med ytterligare tjugo år. Deras ogärningar kommer dock nu att isolera dem från er. Ni står mycket nära till frihet och nytt regeringsskick, och en otrolig era av fred och frihet.

Den kommande åldern har krävt en förlängd tid att uppnå. För länge sedan fick de mörka en mycket specifik ”carte blanche”. Denna speciella uppsättning av undantag skulle vara under en ganska kort period. Himlen skulle återfå dess Kärleksfyllda grepp om er och på ett mycket detaljerat sätt avgöra medlen för att återföra er till fullt medvetande. Detta är för att återställa de färdigheter Atlanterna hade tagit ifrån er. Denna process skulle vara fokuserad på en speciell levande kristallkammare. I själva verket så skall Agarterna och vi välkomna er hem. Denna process kommer att låta er komma ihåg era tidigare roller som rebeller i Atlantis. I detta läge kan ni använda era färdigheter för att förena er med Agarterna och bilda ett unikt samhälle vars öde är att sprida sig självt över till de tre andra vattenplaneterna. Dessa planeter kommer att återgå till deras tidigare tillstånd inom detta speciella solsystem. Detta solsystem kommer att bli en av de större samlingspunkterna för den Galaktiska Federationen, likväl som många ”galaktiska unioner” som nu består av upp till mer än 20,000 närliggande galaxer.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! För tusentals års sedan fick den mörka kabalen en tidsdispens utav Himlen. Detta beslut var för att bättre förbereda var och en av oss för denna tid. Under tiden sa Himlen till sina himmelska väktare att sätta upp en speciell grupp som nådigt skulle hjälpa dessa välsignade värdar. Vi valdes ut under åren för att fylla dessa högst heliga poster. Då vi alla på jordeplanet går mot en ny dag så behöver vi alltid vara medvetna om vad som nu förväntas av oss. Vi Mästare har kommit samman för att fritt guida er på den slutliga delen av vägen som började då Anunnaki avgick och den plötsliga accentueringen av deras undersåtars, den mörka kabalen, makt vid mitten av 1990 talet. Sedan dess har de många typerna av spirituella, känslomässiga, mentala och fysiska förändringar verkligen tagit tag i er. Vår heliga uppgift är att stöda, hjälpa och barmhärtigt guida er igenom denna högst sagolika väg mot fullt medvetande. Då denna gudomliga väg utvecklar sig så kommer ni mer och mer känna vårt speciella övervakande av era heliga själar. Denna uppgift kräver att ni förblir positiva och sätter åtsidan alla potentiella frustreringar. Ni behöver också känna av de inre förändringarna som sker dagligen. Vi kommer att assistera er i detta magnifika vetande.

Den kommande tiden kommer att bli en i vilken många nästa mirakulösa händelser plötsligt manifesteras. Se dessa som tecken på att detta tidigare mörka rike förändras till det bättre. Skuldjubileumet, det plötsliga välståndet och framkommandet av världsfred är himmelska tecken på detta. Var alltid tacksamma och gå inom er. Använda dessa händelser för att avgöra era drömmar och upptäcka vad dessa händelser verkligen betyder för er. I detta tillstånd så ge tack till Himlen och sök förtydligande av vad detta betyder för er. Detta blir en tid för inre arbete och att göra rätt sak. Förena er i harmoni med er familj och vänner. Hjälp varandra och bli en del av harmonin som utvecklas. Låt denna energi växa! Ni kommer att se hur storslagna ting ändrar era uppfattningar om denna värld. Assistera i ansträngningarna att hjälpa mänskligheten och låt Gaia se hur underbar denna del av mänskligheten verkligen är! Detta är en tid för glädje och för att uppnå positiva resultat.

Framförallt, släpp era överspända förväntningar. För er istället in i en positiv och stödjande energi. Tiden av frustreringar har tagit slut. De flesta av er har väntat igenom nästan ett årtionde av obesvarade önskningar för vad som nu bildas och formas runt omkring er. Var älskvärda och stöd vad som händer. Var kapabla att se allt i ett högst nådigt Ljus. Använd er förmåga att samarbeta med varandra för att globalt signalera att en ny tid till slut har anlänt. De mörkas borttynande hände tack vare de osjälviska ansträngningarna av många. Erkänn dem genom att visa er inre uppskattning av dessa högst tappra handlingar. Ni är nu färdiga med detta storslagna arbete för att kunna skapa en ny verklighet. Tänk på detta ansvar på de mest positiva och nådiga sätten. Var tillgängliga för att frivilligt erbjuda er tid och se med sann intention på vad som händer globalt. Var en vars intention är att hjälpa och fullborda era mest storslagna drömmar i glädje! Halleluja!

Idag har vi såsom tidigare gett er en allmän uppdatering om vad som händer på denna glob. Var redo att ta emot nyheter och händelser, som inledningsvis kan slå er med häpnad. När väl kabalen är borta kommer vissa händelser som aldrig tidigare sågs som möjliga att ske. Vi står redo att informera och förklara för er vad allt detta betyder! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...