Maria Magdalena via Pamela Kribbe, 26 november

 

m_magdalena

Maria Magdalena via Pamela Kribbe, 26 november 2015

 

Kära vänner, kära systrar och bröder. Jag är Maria Magdalena, er syster-vän. Jag är överförtjust att vara med här i dag.

Ni är vackra varelser, var och en av er. Jag önskar ni kunde se er egen skönhet genom mina ögon. Ni skulle bry er mindre om vad andra människor tycker om er, och ni skulle känna er friare. Ni är så oroliga för er själva hela tiden. Ni undrar om ni gör rätt, om ni har rätt kunskap, men allt ni verkligen behöver för att finna er väg i livet finns inom er. Ni har en radar inom er varelse och denna radar, denna inre guide, finns i er buk.

Jag skulle idag vilja tala om vikten av att sänka er ned i er buk och bli fullt närvarande på den nivån. Det är ett tragiskt fakta att många kvinnor inte känner sig hemma inom sin egen buk, vilken, kroppsligt uttryckt, är sätet för era känslor. Buken är också sätet för intimitet och sexualitet, och det är där som bebisar befruktas och utvecklas. Så området runt om buken är djupt relaterat och sammanflätat med livet på Jorden.

Som en kvinna blir ni tillsagd att det är viktigt att ge och öppna sitt hjärta till andra människors behov. I själva verket så är mycket spiritualitet centrerat på uppvaknandet av hjärtat. Men jag ser hur många av er, särskilt kvinnor, lider av ett alltför öppet hjärta, snarare än ett alltför stängt hjärta.

Ert hjärta är mycket öppet och når lätt ut till varelser och energier runt omkring er, men er buk är relativt stängd. I er buk finns en stor kraft: Det är förmågan att föda, kraften att i sanning och djupt förbinda sig med Moder Jord och livets stora rytmer.

Folk i allmänhet, och ni som en kultur, har blivit rädda för dessa stora livskrafter, för de går bortom kontrollen av sinnet och viljan. Kvinnor vet instinktivt hur man skall rida vågorna av dessa krafter, men ni har gjort er främmande från förmågan att ställa in er själva till dem. Kvinnor är absolut mycket starka varelser, och jag önskar ni kunde förbinda er djupare till er egen styrka.

Jag ber er alla, både män och kvinnor, att nu förbinda er djupare med centrat av er buk. Bli helt enkelt medveten om detta område och ert andetag som går ned där varje gång ni andas. Er buk är ert ankar, energimässigt talat, det ger er rötter in till er själva. Sänk er ned i er buk och så kanske ni känner hur era ben blir mer jordade och tunga.

Tänk er nu att i er buk så finns det ett stort ”öga”. Detta ”öga” ser sig runt omkring mycket lugnt och klart. Jämfört med energierna från ert hjärta och ert sinne så är energierna från detta ”öga” i centrat av er buk mycket lugna och tysta, mycket stadiga och stabila. Tänk på naturen och hur naturens rytmer sker mycket lätt och stadigt. Säsongerna kommer och går och det hela flyter naturligt av sig självt. Ni är en del av denna naturens rytm, så förbind er med det kvinnliga medvetandet i er buk.

Vänd nu detta ”öga” i er buk uppåt och se mot området för hjärtat. Hur känner sig ert hjärta? Kan vi verkligen älska er själva och ta hand om er själva? Ni vet att det inne i er buk så behöver det finnas en balans mellan att ge och ta emot, för det är naturens lag. Er buk vet att det är meningslöst att ge allt för mycket, och att göra så ärar inte den naturliga energibalansen.

Tänk er att ni är i en situation i ert dagliga liv i vilket ni känner hur era energier blir uttömda och tar slut. Tänk er att ni är där och nu ser på det från bukens öga, medan ni är närvarande i buken. Från buken kan ni se på det på ett mycket personligt och lugnt sätt.

Det är lustigt på sätt och vis för de nedre delarna av er kropp, de lägre energicentrana, är vanligtvis förknippade med egot. I själva verket så har er buk en vishet som går långt bortom egot. Den kan lära er att verkligen vara där för er själva och att skydda er själva då ni så behöver. Känn hur er buk vill stöda upp er.

Kvinnor är inte bra på att stöda upp sig själva. De lägger stora krav på sig själva och finner det svårt för att stå upp för vad de verkligen känner. Och men som har en stark feminin sida, en känslig sida, kan ha samma svårighet.

För att klargöra och hjälpa er med denna fråga av känslighet och förlust av energi till utomstående krafter så skulle jag vilja framkalla en bild som är bekant för er kultur och det är bilden eller energin av Buddha. Buddhas energier är mycket stilla och lugna, mycket jordade och förbundna med Jorden, likaså.

Buddhas vishet kan lätt bli tillgänglig från buken. Tänk er helt enkelt hur det skulle vara att vara Buddha, hur det skulle vara att ha den sortens närvaro, detta lugn, trankilitet. Känner ni hur frid väller fram från inom er buk?

Buddha har ett öppet hjärta; hans hjärta var fullt av medkänsla för andra levande varelser. Trots att ha brydde sig om deras lidande och ville hjälpa att lindra det så förblev han centrerad inom sin varelse. Låt denna kraft, denna energi flöda igenom er; det är en del av er kultur. Om ni förbinder ert hjärta med er buk så blir hela frågan om känslighet annorlunda för er.

Ofta då ni når ut till andra föra att hjälpa och assistera dem, och ni absorberar deras energier, så tror ni att ni kan ge en lösning på deras problem. Har det någonsin slagit er att det är ganska så förmätet av er att anta ni har lösningen? Det kan så vara att ni i själva verket inte vet vad den korrekta lösningen är för dem.

Kanske att ni bara är angelägna att återställa harmoni, att se ett leende i deras ansikten, eller att få deras godkännande. Släpp denna angelägenhet, denna önskan. Lös inte andra personers problem. När ni förbinder er med ”ögat” i er buken så ser ni ting och ni känner medkänsla, men ni känner er inte så hågade att lösa andra personers problem.

En nyckel till sann medkänsla till en annan person är att, även om ni har empati för dem, så litar ni på att de har lösningen på deras problem. Ni är övertygade om deras styrka och detta ger er frid i sinnet. Ni inser, från bukens nivå att tillväxtprocesser tar tid och ni är själva i en tillväxtprocess.

Ofta så är behovet att hjälpa, att ge, att vara till assistans åt andra, relaterat till en osäkerhet inom er själva. Ni är rädda att ni inte är tillräckligt goda och därför måste ni uppnå något, eller vara någon för en annan person. I själva verket så är ni som mest hjälpsamma till andra människor om ni förbinder er med denna Buddha natur inom er. Lugnet, trankiliteten som ni då utstrålar kommer att lugna dem.

Det betyder också något för er själva; det betyder att ni är tillräckligt goda även då ni inte gör något, eller hjälper någon, eller betyder något för någon för någon annan. Ni är bra som ni är, för ni är en del av naturen. Som ett träd eller en blomma, eller ett berg, ni har rätten att vara, helt enkelt därför ni är en del av helheten. Ni behöver inte bevisa er själva. Ett djur eller en blomma känner inget behov att försvara sig för själv för att de finns, de är bara där – ni är bara där. Ni är ett uttryck av spirit, av enhet, och det är tillräckligt!

Lustigt, även om det bör vara betryggande för er, så är det något av ett slag mot ert ego. Egot inom er vill att ni är någon, vill vara till nytta, att göra en skillnad. Men är det vad er själ verkligen önskar från er? Det är det inte, därför att er själ är i fred med sig självt. Ja, den söker inte ett uttryck i den yttre världen, den vill dela av sig själ som en blomma delar sin skönhet, men den behöver inte bevisa sig själv eller berättiga sin existens. Ta bara in insikten att det inte finns så mycket att uppnå i era liv som ni tror. Ni kan i sanning slappna av lite mer. Ni är en del av helheten, inget kan ändra på det.

Luta er tillbaka in denna naturliga känsla som genomsyrar all natur. I ert dagliga liv, då ni oroar er angående frågor eller problem som behövs lösas, sätt för att hantera andra människor, ta ett djupt andetag då och då och förbind er med er buk. Er kropp är en portal till sådan vishet. När ni känner er utkörd eller spänd, finn sätt för att slappna av er kropp, för det kommer att lättare föra er tillbaka till ert ankare, er bas.

Jag vill avsluta detta meddelande genom helt enkelt sig att jag dyrkar er. Jag älskar er skönhet och jag önskar att ni skulle leka lite mer i era liv, vara mer som barn som inte än är medvetna om att de måste uppnå något eller att vara någon. Detta är i själva verket det lättaste sättet att förbinda er med er själ och vara er själva utan skam eller skuld.

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

“Mary Magdalene: Experiencing the Buddha Energy,” Channeled by Pamela Kribbe, November 25, 2015, at www.jeshua.net

 

Du gillar kanske också...