Ärkeängel Gabriel, via Marlene Swetlishoff 19 November

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel, via Marlene Swetlishoff

19 November 2015

 

 

Mina Kära,

Låt oss ha ett samtal om kvaliteten på kärlek som kallas mästerskap. När en individ väljer att identifiera sig med friden som finns inom dem genom bön och meditation, tar de kontakt med de djupaste nivåer av sin själ, sin Gudomliga essens. De kommer att känna sig själv och kan utnyttja sin fulla potential, den del av dem som har stor visdom och kreativitet. Detta öppnar dem för upplevelsen av större nivåer av glädje, frid och kärlek. Det ger dem en större känsla av frihet, när de håller på med sina dagliga aktiviteter från detta tillstånd av harmoniskt välbefinnande. De blir ett levande exempel på ett lugnt och balanserat sinne, som manifesterar en avslappnad kropp, optimal hälsa och ett lyckligt liv. Mästerskap fordrar självbestämmande och karaktärsstyrka. Det krävs bemästrande av ens personlighet, personliga övertygelser och dess respons till världen omkring dem. Man slutar att slösa sin dyrbara livsenergi med att oroa sig om framtiden och att återuppleva det förflutna. De uppnår ett tillstånd av frihet, där deras individuella ego är integrerat med deras sanna jag, deras spirituella jag. De upplever ett tillstånd av lugn medvetenhet och medkänsla för sig själv och andra.

När en person blir en mästare på varje omständighet i sitt liv, skapar de ett liv som är bortom begränsad mänsklig varseblivning. De vet att de har makten att skapa vad de än tror om sig själva, och deras liv manifesterar deras egna skapelser. Detta förbättrar deras egna gåvor och talanger på ett anmärkningsvärt sätt, och de åstadkommer stora välsignelser av personlig och spirituell tillfredsställelse. De känner sina högre förmågor utvecklas och den sublima upplevelsen av gudomlig sanning inom dem expanderar deras själ. Deras är medvetandet om seger över sina mänskliga jag, och av gemenskap med det gudomliga. De har lärt sig att kanalisera sina känslor, vetande om att deras känslor är den drivande kraften som sätter deras beslut och val i handling. De har förtroendet att lägga allt de har, för att åstadkomma sina livsval, och är villiga att göra vad som än behövs, för så långt som det tar dem. Själv-mästerskap leder till självkompetens och är ett val av hög intention, fokuserad ansträngning, konsekvent agerande och kontinuerliga ansträngningar för att förbättra sig själv och hålla hög personlig standard och integritet.

Mästerskap är förverkligandet av ens dröm för att uppnå en universell kunskap om livet. När man övar klokt och använder självkontroll över sina känslor och sina tankar, blir det ett viktigt verktyg för självförbättring och uppnåendet av framgång och lycka. Det bringar balans i ens liv och stärker ens självaktning, självförtroende, viljestyrka och sinnesfrid. Det gör det möjligt att ta ansvar för sitt liv och att få en känsla av mästerskap över det. Det gör dem till trovärdiga och ansvarsfulla människor som andra ser upp till. De vinner självförtroende genom möjligheten att arbeta igenom sina rädslor, med att bemästra vad som pågår inuti dem. De blir medvetna om sina tankar, känslor och handlingar vilket kan vara mycket upplysande och stärkande. När en individ är medveten om detta, tillåter de dem att vara sann mot vem de verkligen är. Deras mål och önskningar är det ultimata uttrycket av deras liv, och detta ger dem stora föresatser att ändra kursen i sina liv, genom att välja tankar och känslor som gagnar dem. De utnyttjar sin vilja att styra riktningen på sina egna liv, och att vara till nytta för hela mänskligheten i världen.

När de integrerar med sitt sanna jag, vet de att de är i enhet med det gudomliga inom dem. De inser att deras sanna jag är den verkliga existensen i universum och det överglänser deras kropp, hjärta, sinne, känslor och medvetande. De kommer att förstå världen som den verkligen är och kan stå kvar, fristående från alla sina händelser då de lever sina dagliga liv. De vet att deras sanna jag är kosmisk energi, och är det sanna medvetandetillstånd som utstrålar från deras eviga varelse. De upplever sin väsentliga natur, vilken manifesterar inom dem som ren salighet, och det hjälper dem att uppleva ett  hopp framåt i deras livskvalitet. De förstår att som människa har de fått denna livets gåva, vilket ger dem tillträde till obegränsad tillgång av ren, positiv, universell livskraft energi, som ständigt strömmar till dem från universum. De lär sig att utnyttja denna kraftfulla energi och blir herrar över sina liv.

De kommer att förstå att varje ögonblick i deras liv kan vara ett ögonblick av ny skapelse och ny början, fyllda med otroliga tankar och känslor. Det är konsten att bemästra sitt liv. De fokuserar på kvaliteterna av livet som de vill uppleva varje dag och välja att fyllas av underbar glädje, frid och kärlek. De har åstadkommit enhet i sin personlighet, och har möjlighet att leva sina dagliga liv på ett upplyftande och positivt sätt. De kan fatta kloka beslut och fullgöra dem i lämpliga och ansvarsfulla handlingar. De blir medvetna om sin inneboende gudomlighet, intellektuellt, filosofiskt, och spirituellt. Deras odödliga väsen är i fullständig harmoni med deras inneboende ande, och de upplever en kärlek som flödar inifrån dem. Denna överflödande kärlek inspirerar dem att följa den gudomliga viljan, genom att välja att stå till tjänst för andra omkring dem.

Må ni bli inspirerade att ta en balanserad, harmonisk och fridfull hållning i alla områden av era liv, som kommer att leda er säkert till mästerskapet av livet.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel

 

 

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

 

 

Du gillar kanske också...