Maria Magdalena via Fran Zepeda, 8 augusti

 

Maria Magdalena

Via Fran Zepeda

8 augusti, 2015

JAG ÄR Magdalena

JAG ÄR det Gudomliga Feminina Personifierat

JAG ÄR öppen för Alla

JAG ser Skönheten i Alla

JAG ÄR Ren Kärleksessens

JAG ÄR Magdalena, närvarande framför er och bland er inför hela Mänsklighetens Kollektiva Upplysning och Uppstigning. I enlighet med mitt innersta väsen uppmuntrar jag er ständigt att vara sanna med ert innersta väsen, att uppskatta och dela era Gåvor när ni utvecklar och bringar dem i dagen i ert Gudomliga Uppvaknande på den vackra Jorden.

Jag är sann med mitt innersta väsen och jag delar det med er alla. För er är det är inte längre endast en dröm att VARA och förkroppsliga den Sanna Gudomliga Kärleken, som finns för alla att ta del av och vara en del av allt som den möter och av allt som existerar. Det är inte bara en dröm…. Det ÄR Verklighet nu, det är allas sanna existens.

När ni fortsätter vandra genom Lejonporten, låt det bli er nya verklighet att vandra med Änglarna och Ärkeänglarna och de Uppstigna Mästarna och Gudinnorna och Alla Varelser, i ren Gudomlig Förbindelse och Jämlikhet. När ni alla kommer i Balans och Harmoni med era alla aspekter och för samman Himlen med Jorden, Det Maskulina med det Feminina, Själen med Skaparen, Allt med Ett, så är ni inte längre separerade, ni är inte längre utan mål; ni har kommit Hem till er Skapares ursprung och väcker upp denna Essens och Källa inom er själva.

I Ren Gudomlig Harmoni, Kärlek och Balans hälsar jag er och jag lockar fram detsamma inom er. Tillsammans förkroppsligar vi Frihet och Nåd för hela Mänsklighetens fortsatta Uppvaknande. Detta är ert syfte och ert privilegium och jag hedrar er för att ni har åtagit er detta uppdrag.

Jag står NU framför er i fullständig vördnad och igenkännande av era gåvor och era prestationer i att sprida Ljuset av Ren Kärleks Essens till alla. Det är inget litet uppdrag, mina älskade, men varje stund som ni samlar Ljuset av den (de) Stora Centralsolen (solarna) i era mänskliga kroppar, förändrar ni era fysiska kroppar och omfamnar er potential att föra Gudomlig Styrka till ert VARAnde och till alla när ni vaknar.

Uppvaknandet inom er är ett sådant djupt, djupt bemäktigande av Kärleks Manifestet. Det är er sanna identitet. Varje ögonblick av er långa existens i Jordiska Frekvenser genom tidernas lopp har förberett er för detta ögonblick. Likt en djup, strömmande flod, har ni samlat kraft trots möten med ’stenar och grus’ i denna ’livets flod’, där de har visat sig som hinder och lärdomar i er utveckling på denna Jord.

Förskräckelserna har en efter en övervunnits när ni har röjt er väg och renat det djupa blå vattnet i er livsflod, när ni beblandar er med oceanen som hör till Skaparens Enhet och är utrustad med alla era egenskaper och gåvor ni haft under åren och som nu presenterar sig som era unika egenskaper, som ni har tillägnat er genom uthållighet och engagemang inför ert mål och syfte.

Även om det är ett överförenklande av era många strävanden genom eoner för att sätta er prägel på världen, så har ni kommit fram till er destination med så mycket Visdom och Ljus och Behag som ni inte skulle ha kunnat uppnå utan era skenbara ansträngningar, vilka endast är hederstecken för er sanna äkthet – men som är nödvändiga och praktfulla som bevis för alla de bedrifter som er Själ nu avslöjar i sin fullaste glans.

Detta blomstrande av er glänsande Själ fortgår i evighet när ni samlar ihop alla de upplevelser som ni har genomgått under alla år och som är unika för er själs uttryck, samt låter dem ge sann form och mening till er unikhet. Endast ni känner till djupen på er resa. Endast ni vet vilka de unika erfarenheterna är inom er Själ, på väg mot Perfektion och Helhet.

När ni gör detta ger ni styrka och mod till alla att göra likadant, och så vidare och så vidare, för att samla ihop en sådan stor samling Själar som glänser i sitt unika uppvaknande. Ni ger Skaparen den fullständighet som är medfödd i er allas evolution.

Ni marscherar framåt in till Ljuset, i Harmoni och Behag, genom Porten, ni samlar era krafter, ni samlar ert mod, och ni visar det genom ett enastående uttryck av Kärlek, som ni alla måste uttrycka när ni tappar ur ert Gudomliga Feminina och blandar det med det Gudomliga Maskulina och sätter er unika prägel på världen genom att Skapa och Manifestera Himlen på Jorden.

Under Tidernas lopp har också jag, i mina inkarnationer, byggt upp erfarenheter och sålunda förkroppsligat och förverkligat min sanna existens, min sanna kraftfulla natur som är mild Kärlek Inkarnerad och uppbackad av min älskade Yeshuas styrka och kärlek, och tillsammans sammanblandar vi oss i yttersta balans och harmoni för att vara ett exempel på Kärlek, Harmoni, Balans, Mod och Frihet, orädda för att visa vår sanna natur så att ni skall kunna visa er.

Jag har vandrat på denna Jord, liksom Yeshua har gjort, för att tjäna alla, och i och med det har vi, liksom också ni har genomlidit många upplevelser för att ytterst personifiera Skaparens essens, dyrköpt och surt förvärvat, precis som ni. Och i och med det, inget olikt er. Vi förstår de tappra uppvaknandena till Kristusmedvetandet som ni är engagerade i.

Vi förstår engagemanget i ert unika mod och er tapperhet för att hålla ut och sätta er prägel på världen genom att sprida ut era unika Kärleksgåvor, ett framåtskridande förkroppsligande av er Gudomliga Essens och unika Gåvor till världen för att den skall lyfta sig själv till högre dimensioner, för att väva Enhetens väv som besitter inneboende gyllene tillfällen att fullkomligt fullfölja ert Varandes fulla blomstring.

Var och en av er behövs, var och en av er är en del av helheten, och vi hedrar er i er inneboende Renhet och Glans då ni modigt stiger framåt in till det klara Ljuset av Oändlig potential för Gudomligt Förverkligande och Nåd av den högsta graden.

Så erbjuder jag er nu denna vackra ’bukett’ av himlablommor i många färger, var och en med gudomliga egenskaper, Skaparens och Kristusmedvetandets Gudomliga Aspekter, när jag en i taget ger er blommorna för Gudomlig Vilja, Gudomlig Visdom, Gudomlig Kärlek, Gudomlig Renhet, Gudomlig Sanning, Gudomlig Nåd, Gudomlig Frihet, Gudomlig Klarhet, Gudomlig Harmoni, Gudomlig Enhet och Fred och Gudomlig Transformation och Transcendens och gör en vacker bukett för er och er potentiella Helhet.

Jag förstår era prövningar och insikter medan ni har arbetat för att ta fram er sanna natur och era gåvor, var och en unik för er själva. Jag erbjuder er denna ordspråksmässiga bukett för att den för er ska representera alla dessa Gudomliga Aspekters förening och för er avslöja er sanna och fullständiga gudomliga prakt. Ni håller på att förverkligas, blomstrande i den Rena Källans Ljusmedvetande och Enhet.

Ni upptäcker den Gudomliga Friheten i era gåvor av Kärlek, Nåd och Skapande, tillsammans i Harmoni och Balans i Manifesterandet av den maskulina styrkan, när ni i Harmoni och Enhet förenar er med andra för att manifestera Den Nya Jorden.

Jag, med min älskade Yeshua, ger er och ger er åter igen det framåtsträvande förkroppsligandet av era gåvor till världen för att den skall kunna lyfta sig Högt upp. Vi kombinerar kärleksfullt våra magenta- och gyllene flammor, mina energier förenar sig med min älskades, det strålande Kristusmedvetandet med ert sammanblandande av era Maskulina och Feminina och alla Gudomliga Aspekter när ni förenar er med er JAG ÄR- närvaro och slår ihop er med era Multidimensionella Jag och med ALLA i Enhet med Allt Som Är!

JAG ÄR Magdalena, i ren Kärleksessens och Harmoni.

Namaste.

Mottagen 8.8.15.

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...