Mästare El Morya via Natalie Glasson, 7 september, 2018

Mästare El Morya via Natalie Glasson

7 september 2018

Hur Ni Skapar Er Verklighet

Bärande fram gudomliga välsignelser till er, hälsar jag, Mästare Morya, er. Jag är väktaren av den gudomliga viljan och gudomliga makten hos Skaparen, det är mitt syfte att aktivera dessa heliga frekvenser inom er varelse för att stötta er upplevelse av Skaparen på Jorden. Den gudomliga viljan och makten hos Skaparen håller Skaparens större plan för allt och makten att föra skapelse till manifestation. Gudomlig vilja och makt agerar ständigt inom Skaparens Universum skapande rena upplevelser som bemyndigar, expanderar och utvecklar Skaparens sanning för alla att uppleva. Dessa heliga energier är närvarande på Jorden och inom er varelse.

Själar på Jorden kan missförstå närvaron av och syftet med gudomlig vilja och makt, tolkar den fel då universum talar om vad ni ska göra och då ni accepterar makten lär ni er att styra eller skada andra omkring er, dessa perspektiv är illusioner! När ni är villiga att släppa era negativa uppfattningar om vilja och makt och hur det manifesterats i ert liv tidigare, då kommer ni att kunna sam-skapa i harmoni med den rena viljan och makten hos Skaparen.

Vad är Skaparens Gudomliga Vilja?

Skaparens gudomliga vilja är ett uttryck av energi från Skaparens kärna, fylld med en förståelse om hur universum inklusive Jorden är syntetiserad, synkroniserad och kan förbli i harmoni och utvecklas för att tjäna allt. Skaparens gudomliga vilja har det slutliga målet att manifestera och utveckla Skaparen i varje givet ögonblick. När ni får tillgång till Skaparens gudomliga vilja frågar ni inte bara Skaparen hur er verklighet och era handlingar passar in i den gudomliga planen och Skaparens slutliga mål, ni förstår också att ni är en aspekt av en större helhet. Ni laddar ned en förståelse eller ett vetande om de otaliga uppfyllelse-alternativ som är tillgängliga i era liv och andliga tillväxt. Ni är i sanning alltid orienterade med Skaparens gudomliga vilja, men att kalla fram denna energi får er orientering att bli bemyndigad. När ni tar emot Skaparens gudomliga vilja i er varelse och för den in i er verklighet, kan ni inte göra något misstag, allt ni skapar går i hand med Skaparens sanning. Genom acceptans av den gudomliga viljan inspirerar er själ er att välja de lämpligaste vägarna för er.

Vad är Skaparens Gudomliga Makt?

Gudomlig makt har inget att göra med styrning, påverkan eller auktoritet, det är istället den kreativa kraft som bemyndigar eller för fram saker till manifestation eller fysisk upplevelse. Makt kan uttryckas genom er varelse och er sanna gudomliga makt är er förmåga att få tankar, känslor och idéer materialiserade och aktivt närvarande. Gudomlig makt är den aktiva processen av manifestation genom eller in i en av de 352 dimensionerna i Skaparens Universum. När ni för fram saker till manifestation på Jorden har de dragits fram från en annan dimension för att vibrera i er dimension och verklighet och för att kunna vara av värde och användbara för er. Gudomlig makt är förändringen i vibration och frekvens hos energi och hur den påverkar den plats där den är förankrad. Det är också drivkraften som stöttar Skaparens utveckling och expansion och alla aspekter av Skaparen.

Att Sam-Skapa med Gudomlig Vilja och Gudomlig Makt

Den medvetna nedladdningen och aktiveringen av Skaparens gudomliga vilja i er varelse skapar en potent källa som bränsle för det ni vill manifestera. Den gudomliga viljan kommer att föra fram vibrationen för harmoni och närvaron av uppfyllelse-möjligheter såväl som en känsla av att vara stöttad och inspirerad. Medan den gudomliga makten ger energi till ert fokus och förankrar de lämpliga vibrationerna till manifestation. När ni kan tillgå och uppleva syntesen av gudomlig vilja och makt inom er varelse som en energi, som ljus eller vetande, då har ni allt ni behöver för att manifestera den verklighet ni önskar er. Sedan finns det helt enkelt ett behov av att upptäcka vad ni vill manifestera för er själva, verkligheten och för att stötta andra. Det kan ibland vara mer utmanande då upptäckten av vad ni behöver i ert nuvarande stadie av uppstigning och liv är väldigt annorlunda mot att upptäcka vad ni vill, även om de kan vara samma. Jag, Mästare El Morya, vill med er dela min vägledning om hur ni skapar er verklighet. Detta är steg som uppmuntrar er att gå in i det lämpligaste tillståndet av varande och sinne för att tjäna er och bemyndiga era manifestationsförmågor. Ni kommer att se att de flesta av de övningar jag delar med er är fokuserade på att upptäcka vad ni behöver för att skapa total uppfyllelse, och insikten att det inte alltid är detsamma som vad ni vill, eller vad ni tror skapar uppfyllelse.

Steg som Stöd för Er i att Skapa Er Verklighet

  • Att erkänna Syntesen av Gudomlig Vilja och Makt

För er uppmärksamhet till er Själs Stjärnchakra ovan ert kronchakra. Säg högt, ”Jag är nu redo och villig att erkänna och uppleva den syntetiserade närvaron av gudomlig vilja och makt inom min själ och hela varelse”. Fokusera på att upptäcka och uppleva energin och sammansmältningen med hela er varelse. Gå genom varje chakra och upprepa uttalandet och erkännandet av gudomlig vilja och makts närvaro, tills ni verkligen tror på energins närvaro inom er varelse och kan känna igen den vibrerande genom och från er.

  • Vilja och Behov

Skriv ned på en sida av ett papper vad ni vill ha i ert liv, sedan på den andra sidan vad ni behöver i ert liv. Observera och begrunda dessa listor och hur de skiljer sig åt. Känner ni er mer fästade vid den ena eller den andra? Representerar dessa listor uppfyllelse för er?

  • En Uppfylld Varelse

Föreställ er själva som en uppfylld varelse, hur ni ser ut, hur er verklighet ser ut och vem som är närvarande med er? Skriv ned det ni får upp. Låt er själva ansluta till känslan av uppfyllelse som upplevs strålande från er essens in i er varelse och verklighet. Ni kan vilja öva detta några gånger och då observera huruvida ni som uppfylld varelse förändras på något sätt. Fullfölj denna process tills ni känner att ni fått en sann och ren förståelse för vem ni är som uppfylld varelse.

  • Jag Väljer att Manifestera

Låt er själva ansluta till er inre syntetiserade energi av gudomlig vilja och makt. Med denna heliga energi utgående från er varelse, föreställ er att ni låter er verklighet driva iväg och att ni bara är er själ och uttrycket för gudomlig vilja och makt. Upprepa sedan:

”Jag är källan till mina skapelser; därför väljer jag att manifestera………………….”

Låt er själva fullfölja uttalandet med vadhelst som kommer till er eller som ni vägleds till. När ni är nöjda med hela ert uttalande och det känns meningsfullt och spännande, låt er då fokusera på uttalandet så mycket som möjligt varje dag.

  • Att göra en begäran

Ni drar energi från andra dimensioner för att förankras i er verklighet och därför blir energin användbar eller värdefull för er. Manifestationen av energi flödar nedför er varelse, från huvudet till tårna, och jordas i ert Jord-Stjärn-Chakra nedanför era fötter. Jag, Mästare El Morya, råder er att skriva en begäran. Detta är en begäran om att det ni vill uppleva ska dras från den lämpligaste dimensionen av energi till jordning och manifestation i er fysiska verklighet. Skriv om att göra denna begäran till er själ, själsgrupp, universum och Skaparen. Beskriv vad ni vill manifestera, huruvida ni vill jorda den i er kropp eller verklighet och hur den kan se ut när den väl manifesterats. Förklara känslan och värdet av manifestationen. Det kan vara så kort eller så långt som ni vill, håll den fokuserad och engagerad hellre än oklar och diffus. Läs detta högt, ofta.

Föreställ er själva mottagandes energin då den går genom er varelse och förankras i ert Jord-Stjärn-Chakra.

Era tankar och känslor skapar den verklighet ni upplever, låt era tankar och känslor orienteras med er önskade manifestation. Om detta inte sker, undersök vad som blockerar eller distraherar er från att lägga ert fokus där det behövs och krävs.

Med kärlek och flödande välsignelser,

Mästare El Morya

 

https://www.omna.org/

 

 

Översättning: Markku

You may also like...