Mästare El Morya-Frihet genom Coronavaccinering, 16 augusti 2021

 

Mästare El Morya-Frihet genom Coronavaccinering, 16 augusti 2021

 

FRIHET GENOM CORONA -VACCINATION?

MEDDELANDE FRÅN MASTER EL MORYA

Skriv inte kontrakt med systemet – RNA vaccinationen är ett kontrakt. Du ger ditt samtycke till att systemet får styra över din kropp och själ.

Fotokredit: Andreas Percht

Kanaliserat av Jahn J Kassl
Engelska upplagan genom crystalflow –översättningar.

 

FRIHET GENOM CORONA -VACCINATION?

VAD ÄR LÖSNINGEN?

Gud i HANS ära och en människa i SIN kärlek till Gud representerar perfektion – och ni kommer allt närmare denna insikt!

Älskade människor,

Allt som oroar er idag och leder till rädsla kommer att lösa sig själv i ett slag och på en dag. Det finns ingen anledning att misstro det som händer eller tappa modet på grund av den långa väntan på frälsning.

Snart kommer det inte att finnas mer död och inte fler som dör. Så snart du återföds faller allt bort och du ser vem du verkligen är och vilken härlig framtid som ligger framför dig.

Aktuella händelser ger dig ibland nästan olösliga utmaningar. Hur kan man undvika 3D -systemets allt hårdare band, och hur kan man förbli oskadad andligt, psykiskt och fysiskt?

Även om du inte kan eller kommer att höra det längre – kommer det Gudomliga inom dig med lösningen!

Det är därför jag uppriktigt rekommenderar dig: Använd alla möjligheter du har att återvända till din inre kärna. Ditt inre tempel är din fristad. Därifrån har du en överblick över dagens händelser och du kan hitta en mening med dem.

Hur kan du behålla en överblick om du outtröttligt fortsätter att jaga efter ditt rastlösa sinne?

Så länge du dras med av vardagen och av de låga frekvenserna i nyheterna är du som ett löv i vinden. Detta måste undvikas nu, för vinden kommer snart att bli en storm som sveper över hela jorden.

De individer som går vilse i systemet eller skulle vilja ändra systemet inom systemet får nu den enorma lektionen att yttre skifte alltid föregås av inre transformation.

De individer som tar sig ur systemet energetiskt, mentalt och känslomässigt när det är möjligt i deras dagliga liv och arbetar med att höja sin egen frekvens registreras inte längre av systemet och de är fria.

Det är därför härskarna över kallt ljus gör allt de kan för att fånga så många människor som möjligt i systemet. Detta görs med hjälp av skicklig manipulation och kontinuerlig spridning och stimulering av rädslor.

FRIHET GENOM VACCINATIONSINTYG?

Frihet endast genom vaccinationsintyg!?

Fall inte för detta bedrägeri, för människans andes frihet slutar med mRNA-vaccinationen. Den raka motsatsen är sann – så snälla förstå: sanning är lögn och lögn är sanning.

FRIHET GENOM ERT GODA UPPFÖRANDE!

Detta är också ett bedrägeri!

För ditt goda beteende kommer att testas tills den uthålliga gränsen har uppnåtts – tills du inte kan och inte kommer att fortsätta! Då blir det för sent, ofta för sent för omedelbar healing!

Att lämna systemet är den enda och mest effektiva lösningen!

Skriv inte kontrakt med systemet. RNA-vaccinationen är ett kontrakt. Du ger ditt samtycke till att systemet får styra över din kropp och själ.

Detta kan ha en effekt på flera jordiska liv och leda till betydande förseningar i din uppstigningsprocess. Var säker: I slutändan kommer det också att finnas en lösning för det! Men vill du verkligen gå den omvägen?

Ge dig inte in i det här spelet och låt dig inte luras av trycket som byggs upp. Detta korthus av bedrägeri och lögner är på väg att implodera! Eftersom fler och fler människor förlorar sin tro på den, distanserar frigörelsen dem från denna matris! Detta är nyckeln som inom en snar framtid öppnar dörren till evig mänsklig frihet.

TRO PÅ GUD ÄR NYCKELN

Håll dig modigt till ditt NEJ, även om det är obekvämt och innebär problem! Lita på att ditt mod och ditt transformationsarbete kommer att bära rik frukt. Kalla på Gud för hjälp, be din andliga familj om deras vägledning och stöd – vi rusar in och gör mirakel verkliga.

Ha tro på Gud, HANS ära och DIN kärlek. Lita på DIG själv och börja tänka bortom DITT sinne. Detta är frihet!

Jag älskar er oändligt

MÄSTARE EL MORYA

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

 

Du gillar kanske också...