Mästare Hilarion via Natalie Glasson, 5:e maj 2017

Mästare Hilarion via Natalie Glasson, 5:e maj 2017

 

Själens Ursprungliga Intention – Älvornas/Feernas Dimension av Master Hilarion

Kanaliserad genom Natalie Glasson 5:e maj 2017. Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Jag, mästare Hilarion vill dela med er en helt nyligen upplevd erfarenhet, från mina resor i de inre planen av Skaparens Universum. Jag är Chohan och övervakare av den 5:e strålen av ljus, vilket är ett uttryck för Skaparens egenskaper, som representeras av ett orange ljus. Den 5:e Strålen av Ljus stöder själsliga upptäckter och förstärker samt väver den gudomliga vetenskapen, både på Jorden och i de inre planen. Tillsammans med min passion för att vägleda själar som kommer från Jorden och Skaparens Universum till mitt ashram, tycker jag också om att resa i Skaparens Universum för att upptäcka mer om denna Skaparenergi, som är kärnan i varje varelse; Kallad själen. Jag upptäcker hur själen kan förstärkas, och hur jag kan vägleda andra till att ansluta på en djupare nivå med sina själar. Jag dras till områden av Skaparens Universum där ljusets teknologi skapas och upplevs. Jag är alltid intresserad av hur vi kan integrera ljusets teknologi i nya utvecklingar inom vetenskapen, experimenten och uppfinningarna på Jorden. Jag blir särskilt intresserad när varelser dras till Skaparens gudomliga inspiration beträffande vetenskapen, eftersom det alltid skapar nya och unika möjligheter för alla. Allt jag upptäcker och ansluter till kanaliserar Jag genom den 5:e Strålen av Ljus, så att andra som ansluter till, eller besöker den 5:e Strålen av Ljus, kan dra nytta av energin och inspirationen.

De Elementala Dimensionerna

En av mina senaste resor genom Skaparens Universum, gjorde det möjligt för mig att upptäcka mer om själen. När jag talar om själen talar jag i allmänna ordalag, inklusive er själ, min själ och varje själ som existerar. Min intuition vägledde mig till de Elementala Dimensionerna, som jag tycker om att kalla det magiska riket, eftersom Elementalerna oftast finns inom de andliga dimensionerna, som gränslösa uttryck för Skaparen.

Elementalerna är oerhört unika och skiftande, och de som finns inom de Elementala Dimensionerna är de som får oss att uppfatta Skaparen på ett helt nytt, spännande och mångsidigt sätt. Det är väldigt spännande att känna en sådan frihet, som när man går in i de Elementala Dimensionerna. Friheten finns alltid närvarande inombords; De Elementala Dimensionerna stöder er för att utforska Skaparen djupare, för friheten och expansionen. Det kan vara helt överväldigande. Det finns en anledning till att många har glömt de Elementala Dimensionerna och försökt skapa en illusion av att Elementaler har en låg vibration. Att ta kontakt och ansluta till de Elementala Dimensionerna, blir ofta för mycket för många, för de klarar inte av att se Skaparens sanning så levande, förstorad och detaljrik. Vissa upptäcker att allt de trott kan ödeläggas, på grund av den expansiva naturen hos de Elementala Dimensionerna, och på grund av bristande förståelse och jordning, skulle de kunna gå vilse i de Elementala Dimensionerna. Jag, Mästare Hilarion, har några råd, och om ni tar dem till er, kanske er själ vägleder er till de Elementala Dimensionerna, vilket gjorde att jag kunde komma in och återvända därifrån.

När ni går in i Elementala Dimensioner, är det alltid nödvändigt att skapa en avsikt för ditt besök. Det är viktigt att avsikten är specifik. Exempel: ”Jag vill heala mitt hjärtchakra.” ”Jag vill upptäcka min själ för att hjälpa mig i mitt liv och i den andliga tillväxten.” Jag vill få visdom för att hjälpa mig att vara till tjänst för naturen, och de Elementala Dimensionerna .’

  • Be att den lämpligaste varelsen från de Elementala Dimensionerna träder fram, för att hälsa och ansluta med er och vara er guide genom de Elementala Dimensionerna. Ni kanske inte tidigare har länkats till det här väsendet, men det blir den som är mest lämplig för att arbeta med er.
  • Säg sedan: ”Jag tillåter nu att min själ dirigerar mig till de Elementala Dimensionerna, min väg blir tydlig och förståelsen kommer utan svårighet till mig. Jag är jordad och mitt sinne är öppet för Skaparens sanning.”
  • Tänk er en grön och gyllene orb av ljus, som en bubbla som svävar ovanför er. Dra avsiktligt bubblan till ert tredje ögonchakra. Låt det gröna och gyllene ljuset sammansmälta med ert tredje ögonchakra. Då kommer ni in i den Elementala Dimensionen.

Älvornas/Feernas Dimension

För att fortsätta min berättelse, gick Jag, Mästare Hilarion, in i de Elementala Dimensionerna med mitt sinnes intention i förgrunden. ”Min intention är att upptäcka och förstärka själen och dess närvaro i allt.” Det kom fram en Älva för att hälsa på mig. Porten, genom vilken jag trädde in, var en skapelse av vävda grenar fulla med gröna och gyllene löv, som liknade droppar av honung avskilda från grenarna. Älvan fanns där för att hälsa på mig. Jag förstod att hon hade en kvinnlig vibration, inte på grund av hennes utseende, som bestod av rosa och gröna blixtar av ljus, utan på grund av energin hon utstrålade mot mig. En värme och tillfredsställelse omringade mig då jag leddes genom ett magiskt landskap av skog. Älvan, som bett mig kalla henne Yosha, hejdade mig ofta och bad mig titta på en växt, ett träd eller vyn framför mig. Jag kunde se att det var som en bild målad av ljus, så detaljerad och kreativ. Då kom det en blixt, och då blev det som om jag kunde se bakom bilden. Jag såg att energin rörde sig och vibrerade hela tiden, och skapade bilden. Efter ytterligare några blixtar, såg jag varelsen som hade skapat visionen tidigare för mig (en Älva), av den ursprungliga avsikten, sedan såg jag ingenting annat än Skaparens formlösa ljus, så klart att det tog andan ur mig. Yosha hejdade mig många gånger, tills energin och sanningen vid varje övergång fyllde mina sinnen.

På avstånd kunde jag se ett stort klot av ljus svävande i luften. När vi gick närmare såg jag att klotet rörde sig, vibrerade och ständigt skiftade. Klotet skapades av miljontals Älvor som hade samlats i ett möte som de verkade mycket glada över. Yosha vägledde mig att gå rakt in i ljusklotet bestående av Älvor. Jag tvekade innan jag gjorde det, och kontaktade min själ för att få trygghet innan jag gick jag in. Det var som om jag hade gått in i en annan dimension. Jag befann mig sittande på gräset, omgiven av stora stenar av Rosenkvarts. Miljoner Älvor flög i himlen ovanför mig och omkring mig. Närbesläktade Orber av Ljus fanns där också, och när jag fick syn på en, så var det som om mitt tredje öga expanderade och blev förkroppsligat till en Älva. Jag fann mig flygande som Älvan, och förstod deras syften, gåvor och egenskaper. Precis när jag insåg vad som hänt, kom jag återigen tillbaka till mitt eget sätt av att observera dem. Det var en ovanlig upplevelse som gav mig glädje och stor förståelse. Den typ av förståelse och vetskap som inte kan uttryckas med ord, när man väl fattat.

Att Avslöja Visdomen

Yosha uppenbarade sig framför mig. Genom att helt enkelt erkänna henne, blev jag hon, eftersom min själ sammansmälte med hennes själ. Jag hörde hennes röst och kände hennes vibration pulsera genom mig. ”I sanningen av Skaparens Universum, finns inga gränser mellan själarna. Själarna förenas hela tiden. Den energi ni har nu, tillhör inte er. Den kvarstår på grund av att ni erkänner den. Finns det en kärna inom er som bara tillhör er, som beskriver er och identifierar er? Svaret på detta är både ja och nej. Er själ föddes av en intention, en vision, en tanke eller ett uttryck av energi. Den energin slogs samman med andra aspekter av Skaparen, som byggde en sanning och en helhet. Fler egenskaper, energier, kärlek, ljus och intentioner framträdde för att skapa en mer fullständig själ. Er kärna är född ur en syntes av Skaparens ljus. Ni är skapelser av en syntes. Det betyder att det finns en ursprunglig intention i er själ som har förstorats, blivit kraftfull, expanderad och utforskad. När denna ursprungliga intention upptäcks och kan användas, liknar det en nyckel som låter er leva i harmoni med er själ, uppfyller era behov och ni utvecklas. Själens högsta syftet är Skaparens syntes. Varje själ har olika syntesintentioner att upptäcka, utforska och kunna uttrycka Skaparen fullt ut.

Att Få Tillgång till Själens Ursprungliga Intention

Att få tillgång till själens ursprungliga intention, kan möjliggöra en ökning av era manifestationer och era skapande förmågor. Vi, älvorna, vill dela en bön av sanning med dig Hilarion, som vi inbjuder dig till att dela med andra.

”Jag bjuder in min själ, själsgrupp, guiderna och Skaparen för att höra på mig nu. Jag vill upptäcka min själs ursprungliga intention. Intentionen som fungerar som ett frö för den energi jag är nu, i min sanning och mitt högsta väsen. Vänligen rensa mitt sinne, medvetenhet och hjärta för klarhet om min själs ursprungliga intention. Jag vet att denna intention kommer att bli enkel och kanske inte så djupgående, eftersom allt av Skaparen alltid är enkelt. Jag är villig att acceptera enkelheten av min själs ursprungliga intention. Jag inbjuder mig själv för att bli medveten om min själs ursprungliga intention, under den kommande veckan. Tack.’

(Vila en stund och ta emot, fortsätt med stunder av vila, och ta emot under hela veckan.)

Hilarion, påminn själarna om att när de når sin ursprungliga intention, oavsett om de är medvetna om det eller inte, kan det ge dem stor insikt om livet, den andliga resan och syftet. När de sedan manifesterar den projicerade energin till verklighet från sina själar, kommer de att ha kraften av sina själars ursprungliga intention, som kommer att öka deras förmågor att manifestera och stödja dem till fulländning.

Yosha, fortsatte ett tag till och jag, Hilarion, satt helt enkelt och njöt av de energier, ljus och aktiveringar som uppstod inom hela min varelse.

Med tacksamhet och kärlek,

Mästare Hilarion

Read More from Master Hilarion

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...