Hilarion via Marlene Swetlishoff, 10 juli

hilarion2

Älskade Ni,

Händelserna som sker runt om i världen ökar nu i sin intensitet och hur ofta de inträffar. Detta är inte slumpmässigt, Kära Ni, detta är en avsiktlig plan. Var medvetna att det finns de som har makt att agera på sätt som inte är för det högsta bästa för mänskligheten och denna planet. För att kunna motverka dessa energier, måste ni, Ljusarbetarna, fortsätta att hålla ert Ljus, fortsätta att tro på allt som är bra, rätt och anständigt. Om ni inte håller de föreskrifterna, vem annars ska göra det under dessa tider? Var snälla och förstå att dessa energier skapar uppvaknandet i människornas hjärtan. Det spelar ingen roll hur hemskt det verkar allt som sker och de oroande handlingarna som görs över världen, vet att dessa handlingar har som effekt att de väcker det högre hjärtat hos människorna.

Allt som sätts på plats arbetar verkligen mot dem som försöker att skapa kaos. Ju mer de försöker att skapa detta kaos desto mer gräver människorna i världen, djupt inom sig själva och agerar, talar och tänker från hjärtat. Detta har effekten att det utjämnar det som sker, negerar allt som görs för att skapa lidande och för en högre vibration och frekvens till planeten. Försök då, Älskade Ni, att se bortom vad som verkar vara, försök att se det större perspektivet och vad som sker så att ni inte blir insnärjda i det. Det är svårt, vi förstår, att stå bredvid och se när detta kaos sker. Det är svårt att se era systrar och bröder bli misshandlade på ett sådant sätt.

Det bästa sättet ni, Ljusarbetarna, kan hjälpa till är att hålla kvar och bibehålla ert Ljus och er tilltro till att allt går enligt den Gudomliga Planen. Det spelar ingen roll vad som kastas på mänskligheten från dessa kaotiska krafter, mänskligheten har kraften inom sig att vända detta, och det är vad de gör. Ni ser bara inte detta på nyheterna i era mainstream medier. Mer och mer blir männsikor runt om i världen mycket medvetna om stegen som tas, och om de som för fram detta kaos förstår fortfarande inte att det gamla paradigmet är i spillror och ett nytt paradigm av enhet, fred och harmoni, samarbete och kärlek råder. Det kommer att fortsätta råda!

Människor runt om på planeten börjar fråga relevanta frågor. Varför går saker och ting bakåt år 2016 under det tjugonde århundradet, eller verkar som de går bakåt? Det verkar som det inte skett några framsteg inom mänskliga rättigheter och ömsesidig respekt och ändå, detta är allt som kommer upp för mänskligheten att granska så att varje person kan gå inom sig och upptäcka att de inom dem uppmuntrar och möjliggör att detta kan ske i den yttre världen.

Var finns det verkligen rasistiska tankar, ovänliga tankar, tankar om mord inom dem själva, för vet att mänskligheten är skaparna av allt som sker. Det är därför vi har gett er råd till er att avstå från att titta på nyheterna då sker. Detta är därför vi gett er råd om att vara ute i naturen där ni kan tona in er med vad som är det högsta och det bästa, som kommer att göra det möjligt för er att vara i balans i era fysiska, mentala, emotionella, astrala och eteriska kroppar. Detta hjälper er att vara inriktade med ert eget Guds Själv.

Låna er kärlek och ert stöd till de färgade människorna och andra etniska grupper. Vad som har skett är oacceptabelt på alla planeter över hela universum. Om ni, människorna, vill gå framåt och utvecklas, måste ni bli en röst som registerar ert motstånd mot allt som sker som inte behandlar bröder och systrar sådana.

Vi är förbi tiden då alla dessa föråldrade metoder och handlingar ska upphöra för alltid på denna planet! Man måste inte gå ut på gatorna för att höja sina händer i protest, för att bli angripen dem med auktoritet med andra metoder som blockerar vad ni önskar ge röst åt. Man måste bara gå inom sig själv för låta allt som verkligen är att slå rot där, att man är Guds Gudomliga barn. Alla, oavsett ras, trosuppfattning och färg har samma Ljus i sina hjärtan, i sina själar, det är ingen skillnad! Vi är En, Älskade!

Nu skiljs vägarna, en korsning, som sker för mänskligheten vid denna tid, det finns de som vill utkämpa krig när det inte är nödvändigt. Mänskligheten har gått förbi krigshandlingar, mänskligheten har gått förbi att inte förhandla. Mänskligheten har gått förbi behovet att ta till råstyrka för att överta andra länder, att överta sina systrar och bröder.

Och så ber vi er Ljusarbetare, att sända er kärlek, ert Ljus, er healing, er medkänsla, till alla dem som har blivit påverkade av kaoset som har skett på en regelbunden och metodisk bas över hela denna värld. Var medvetna, ni uppvaknade! Se vad som verkligen sker. Det sker med regelbundenhet – notera det. Notera det; datumen och tiderna; hur det sker. Det är en cykel, ett mönster, och när ni urskiljer detta mönster, denna cykel, då kan ni motarbeta dessa aktiviteter genom energi och kärleksmetoder.

Det finns verkligen inte några offer på denna planet; det finns bara de som saknar medvetande! När väl medvetandet kommer, finns det många vägar som kan tas för att motarbeta och neutralisera allt som sker men det börjar från inom varje människa och så går vi samman med er – ta upp facklan av frihet, kärlek, enhet, harmoni och håll den högt! Håll era ställningar – Var ni än är på denna planet är en plats där ni tjänar den högsta syftet under dessa tider. Ser ni, Kära Ni? Håll er flagga högt, håll facklan, allt ni behöver finns inom er.

Till nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning Åsa Kock www.st-germian.se

Du gillar kanske också...