Hilarion via Marlene Swetlishoff, 10 januari

hilarion2

Hilarion

10-17 januari, 2016

via Marlene Swetlishoff

Del 2 (forts från förra veckan)

Ni frågar er vad som kan göras för att ytterligare främja mänsklighetens uppvaknande och dess påföljande Uppstigning, mitt i det pågående skenbara kaoset i vår tid:

”Det Gudomliga Universum har ett sätt att få saker och ting att återgå till sin ordning, genom att omstrukturera själva tidsprocessen, för att kunna försäkra att allting fortsätter att flöda som meningen är. Som ett resultat av detta, befinner sig inget någonsin helt utom synkronisering, det Gudomliga återbrukar tillfällen, får saker och ting att bli verkställda, vilka försäkrar att allting tjänar ett syfte, tjänar en funktion, har ett högre perspektiv, en högre kraft och en högre användning och det är så det förhåller sig här.

Fastän er värld delvis släntrar efter, har det Gudomliga använt detta till allas fördel. Det som nu sker överallt på planeten, är en del av denna process, det är en del av planen, det är så som saker och ting är menade att vara. Skiften och förändringar kan inte äga rum utan risker och faror, de kan inte ske utan att system och strukturer demoleras och rivs i bitar, återuppbyggs och transformeras, utan någon mån av smärta, svårigheter och konflikter. Detta är alltid så det har varit, men inte alltid så det kommer att bli. I framtiden kommer ytterligare evolution att med tiden ske naturligare, smidigare och elegantare.

Vad er värld behöver är ständig omsorg och tillsyn, det är vad den kräver, det är vad den ska få. Mästarna och Änglarna vänder sin uppmärksamhet mot världen, fokuserar sina tankar på den; arbetar genom världens Ljusarbetare, övervakar och upprätthåller fred, fokus och funktion, hjälper med att återställa, återjustera och återförena; hjälper med att ge tröst och bekräftelse, förståelse och sanning.

Ni frågar er vad mer kan göras och vårt svar är enkelt. Kärlek är svaret, det har alltid varit svaret. Kärlek är det som saknas, kärlek är det som behövs, kärlek är det som måste ges. Ge alltid kärlek, kärlek för alltid! Till dem som hatar och förstör, till dem som försöker rädda, till dem som lider, till dem som fruktar: Kärlek, kärlek, kärlek, det är det enda sättet! Därför uppmuntrar vi er och vi vill uppmuntra er att uppmuntra andra att sända kärlek, alltid och enbart och för evigt kärlek. Kärlek och Ljus! Kärlek och Ljus!

Vi vet att det är svårt, när det finns de som skulle vilja döda, de som skulle vilja förstöra kärleken på världens bägge sidor, som ser att detta är en lösning, när alla vet att det inte är så. Det är lätt att hata, det är lätt att tänka att kärlek måste reserveras bara för offren, bara för dem som har rätt, men kärleken är villkorslös och universell och den måste tillämpas på alla. Om det finns någon som behöver den, så är den behövd av dem som har lurat sig själva till att tänka att makt är rätt och att hat och förstörelse tjänar Gud. De själva behöver kärlek mer än någon annan.

Kärlek kan förändra. Kärlek kan och kommer att förändra världen, Jorden. Alla kommer slutligen att inse denna sanning, men till en början kommer hatet att stiga upp till ytan. Hat och rädsla. Dessa måste kontras med kärlek. Vet att kärleken finns för alltid, att kärleken är evig, att kärleken är oändlig, att kärleken är den största kraft som finns, att den är kapabel att åstadkomma mirakel, transformationer och förändringar bortom allt som man kan föreställa sig.”

Tills nästa vecka . . . (del 3 följer nästa vecka)

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

 

www.therainbowscribe.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...