Saint Germain & Lady Portia via Kamala Everett och Sharon Rose, 5 maj, 2017

Saint Germain & Lady Portia

via Kamala Everett och Sharon Rose

5 maj, 2017

Ett Gyllene Tidens meddelande från Mästarna

Att skapa Nya Upplysta Vägar del 1

Under denna tid i maj finns det många runtom er värld som under Wesak firar Buddhas upplysning. Denne Älskade harmoniserade sig med Källan genom Kronan i sin varelse och han skapade denna potential för uppvaknande inom samtliga framtida generationer. I detta ögonblick inbjuder han er till att förbli så närvarande i er Närvaro, som är er varelses Essens, att allting annat blir upplöst till det odefinierbara Ljus som föregår all form och ändå tillika inkluderas inom den.

Mästarna Saint Germain & Lady Portia

Er värld befinner sig i ett underbart kristillstånd, som vi skulle kunna definiera som en övergång mellan det gamla och det nya – mellan de 3:e, 4:e och 5:e dimensionerna intill ett Enhetsmedvetande. Den 5:e dimensionen är i sanning inte ny för någon av er, den har helt enkelt bevarats inom de urgamla sektionerna i rutsystemen inom ert minne.

Alla minnen som har betydelse för ert fulla uppvaknande blir nu energimässigt förda upp till ljuset i ert medvetande, för det är dags för er att minnas att ni är en del av en stor familj av själar som kom till Jorden för att sam-skapa en ny Gyllene Tidsålder av Frihet.

Det som sker inom majoriteten av er just nu är ett om-balanserande och återställande av era emotionella och fysiska kroppar, så att de ska vara förberedda på att flytta in i den 5:e dimensionen. Detta är i själva verket vad uppstigningen handlar om. Det största steget ni kan ta för att hjälpa er själva och andra inom denna uppstigningsprocess, är att förkroppsliga alltmer av er Närvaro och sedan skapa utifrån denna medvetandenivå.

I det förflutna har det funnits många individer, såsom Buddha och Jeshua eller Jesus, som kom för att assistera med att hjälpa människorna att minnas vilka de är och varför de befinner sig på Jorden, och nu finns det flera, flera tusental av er som frivilligt ställde upp på att hjälpa till i detta storslagna uppvaknande. Det som i grund och botten krävs av er är er storslagna kärlek och medkänsla för allt liv, samt er villighet att leva som er Guds Själv-Närvaro och att sedan nå ut till andra så att ni ska kunna hjälpa dem med att inse vilka de är och varför de är här specifikt under detta Storslagna Tidsålders-Skifte.

Många sträcker nu ut sig till att bli mer medvetna om varför de är här och vad de har kommit för att skapa, vilket redan finns inkodat i deras själsöverenskommelse för dessa tider. Ett flertal av er har redan blivit kallade till att avtäcka det som ni känner er passionerade för att få skapa i den Nya Gyllene Tidsåldern av Frihet samt att fokusera på hur ni kan hjälpa andra att göra detsamma.

Den nya Gyllene Tidsåldern är ingen fantasi – den är det som redan har planterats inom den Gudomliga Kristallina Blåkopian för mänskligheten och Jorden. Det är varför ni lever i en så avgörande tid och varför många av er känner en passion och styrka som kommer utav att leva som andliga krigare, vilka är villiga att stå upp i er sanning samt att skapa nya levnadssätt som kommer att bli bra för alla!

Det finns en hel del kärleksfull hjälp som ni kan bli en del av, för att få uppvisa ert mästerskap. Till exempel så kan ni kalla på er Närvaros medvetande för att hitta lösningar som kan leda er till avlägsnandet av allt som har förorsakat er ekologiska kris. Den är mycket verklig och allmänt förekommande överallt i hela världen. Om ni tar er lite tid att leta efter områden av negativ påverkan och disharmoni som berör era hjärtan, så kommer ni att upptäcka områden där ni kan bli till verklig hjälp.

För närvarande blir ni inbjudna till att använda en del av de nyligen inkommande impulserna av Ljus och Kärlek till att i egenskap av er Närvaro sam-skapa allt som kan hjälpa er planet och allt liv på henne att göra en övergång till den 5:e dimensionen. Moder/Fader Gud bjuder in er alla till att ta del av en magnifik skara av uppvaknade varelser, som alla är medvetna om att de är här för att bokstavligen sam-skapa er nya Jord tillsammans med Gud.

Tillbringa lite stilla tid med att djupt reflektera på er respons till denna inbjudan, så väl som vilket privilegium det är att ha fått ta emot den.

Fastän er dualitets-baserade matris naturligtvis är genomsyrad av stress och kaos, så är detta er gyllene tid för att utöva ert mästerskap genom att välja att ta in Guds Kärlek och Ljus in i alla era tankar, känslor och handlingar. Detta är en mycket viktig tid att även få sam-skapa med andra likasinnade i hjärtat och sinnet, samt att få respektera deras perspektiv, i synnerhet när de inte harmoniserar med era egna. Er villighet att omfamna alla olikheter är en mycket stor del av att vara en effektiv 5:e -dimensionell sam-skapare. Detta innebär att föregå alla preferenser ni kan ha gällande era egna åsikter, genom att skapa lösningar som kan stöttas av samtliga som är involverade.

Detta kan också gälla att ha prioriteringar som era sam-skapande medarbetare kan samtycka till, så att samtliga vid dagens slut kan få uppleva en uppfyllande känsla av fullbordan. I egenskap av mästare, var alltid villiga att se på hur ni kan göra saker annorlunda, för att uppnå ett mest tillfredsställande övergripande resultat. Som 5:e-dimensionella varelser är ni här för att föra in mer kärlek och större förenlighet till era samtliga sam-skapelser.

Närhelst ni engagerar er i någon aktivitet som är planerad för att hjälpa lyfta allt liv ut ur den gamla 3:e-dimensionella matrisens begränsningar, vänligen var medvetna om att vi finns rätt intill er. Vi ser att många av er börjar uppleva en fördjupad känsla av tillfredsställelse kopplad med pågående uppskattning för alla dem som tjänar med avsikten att ta mänskligheten till Kristus- eller Enhets-Medvetandet.

I egenskap av era Uppstigna Mästar-guider och sponsorer, stöttar vi ständigt er, så väl som alla era skapelser som är ägnade att utvidga allas högsta goda. Ni alla befinner er just nu på Jorden för att ta er ut ur den gamla matrisen genom att hjälpa varandra med att återställa Guds kärleksfulla medvetande varhelst ni befinner er och in till allt som ni skapar och det finns i sanning ingen större uppgift!

När vi förbereder oss för att träda in i Wesaks tid, kan vi allt djupare börja harmonisera oss med Buddhas medvetande. Både Buddha och Kristus var mästare i att släppa taget om alla sina mänskliga koncept för att kunna flytta in till hjärtat av Närvaron, som ytterst finns bortom alla begränsade definitioner.

 

 

Copyright © 2017 Diamond Light Foundation. Copy freely and share. However, we ask that you share this newsletter in its entirety, including the copyright.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...