Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 3 maj, 2019

Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 3 maj, 2019

 

Mästare Kuthumi

 

Audiolänk: sananda.website/master-kuthumi-via-natalie-glasson-may-3d-2019/

 

Att Bemästra Rädslan av Mästare Kuthumi

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar Mina älskade systrar och bröder av ljus, det är en sådan glädje att ansluta till era energier idag, det ger enormt stor kärlek till min själ och hjärta. Jag är mycket förtjust i att ansluta till, och blanda mina energier med Skaparens många aspekter, det ger en enorm känsla av enighet och helhet som är så perfekt och ren. Det är min djupaste önskan att de inkarnerade på Jorden, ska få kunna uppleva och acceptera en liknande enighet och integration med Skaparens många aspekter. Jag är mästare Kuthumi, jag innehar positionen som Världslärare tillsammans med Mästare Sananda.

Den sanning och upplysning, som jag delar med mig av till andra andra, kommer uteslutande från kärlek, eftersom jag vet att kärleken är Skaparens grundläggande energi och essens. Jag förstår att rädsla är kärlekens omvända energi. När vi förkroppsligar Skaparens kärlek, kan vi uppleva och känna det inom alla delar av oss, tillsammans med en överväldigande energi som ger sådan glädje, frihet och upplysning. Energin eller egenskapen hos rädslan är liknande, den har förmågan att överväldiga och konsumera hela er, stanna inom alla aspekter av er och utvecklas till flera kvaliteter, handlingar och upplevelser i er verklighet. Rädslan kan ha en enorm kraft, samtidigt som den gör att kroppen förfaller eller plågas. Det är viktigt att inse att all energi, egenskap eller känsla har en utgångspunkt eller en källa, och när vi kan urskilja denna källa, kan vi förstå om den strömmar från allt som är sant och rent från Skaparens själ, eller om den kommer från vanföreställningar och separation. Med denna insikt kan vi uppskatta rädslan, även om den kan vara extremt intensiv, kontrollerande och kraftfull; det är helt enkelt en manifestation av separationen till Skaparen och sanningen inom er.

Det är bra att förstå att rädsla kan vara traumatisk när vi låter den konsumera oss, men på många sätt är det helt enkelt ett falskt intryck som larmar oss för vårt behov av koppling, stöd och tröst. Den största tröst och stöd ni kan få, är från era guider, själen och Skaparen. De fysiskt förkroppsligade kan inte erbjuda fullständig tröst för er, er verklighet eller ert växande, inte heller kan de stödja er helt och hållet. När ni börjar undersöka rädslan förstår ni att rädslan kan aktiveras från era upplevelser på Jorden, men vanligtvis beror det på en känsla av att inte ha stöd, inte kunna påverka, sakna egen kraft, vara osäker, begränsad, inte vägledd, oförstådd, panikslagen, obalanserad och mycket mer. För att kunna lösa upp eller ta bort rädslan, är det nödvändigt att ni får uppleva stöd och känna er tröstade. När jag menar att bli tröstad, så tänker jag, Mästare Kuthumi, särskilt på att känna tillförlit, trygghet, lugn, balans och att vara centrerad. Allt detta är egenskaper som uppenbarar sig när ni känner en koppling till Skaparen, och kan då acceptera och förkroppsliga kärlek. När kärlek finns närvarande så frigör den all negativitet, säkerställer ert skydd och balans, och kan lyfta bort er från all form av smärta, rädsla eller skada. När ni ständigt förblir och alltid är stödda och tröstade i Skaparens ljus, och förkroppsligar gudomlig kärlek, så inser ni den kraftfulla sanningen. När kärleken finns närvarande och förkroppsligad, så känner ni inte längre rädsla, den kan inte längre kontrollera er, och då kan känslan och situationen helt enkelt lösas upp eller frigöras lättare. Detta är den kraftfulla närvaron av kärlek.

Sanningen bakom Rädslan

Att förstå att rädsla är ett resultat av separation, och att Skaparens kärlek kan hjälpa er att behålla en anslutning som är stödjande och omhändertagande, tillåter er att frigöra sådant som hänger kvar av fruktan, och ni inser då att ni inte längre behöver den. Rädsla kan fortfarande uppstå vid särskilda tillfällen, men ni kommer emellertid att kunna känna igen den som en varning eller ett larm, om att större insikt behövs. Rädslan kommer inte längre att bli en ständigt återkommande händelse som hindrar er intuition, utan kommer att återvända till sitt ursprungliga syfte, vilket är att varna er för extrem fara. Det beror på att kärleken ger er ett tillstånd av tillit, skydd, säkerhet, balans, sanning och acceptans av allting, vilket lockar fram detsamma i er verklighet för att ni ska få uppleva. Både tid och tålamod behövs för att kunna inse att rädslan är en illusion, och för att manifestera en djup tillit till kärleken, och när detta har uppnåtts kan ni frigöra er från rädsla och smärta, och omfamna närvaron av glädje och lycka. Om varje själ på Jorden kunde uppnå detta, skulle rädsla och dess inflytande upplösas fullständigt, och kärlekens kraft skulle blomstra inom varje själ och hjälpa alla i sin uppstigning, och i föreningen med Skaparens själ.

Genom att bemästra och avlägsna er från rädslan, och acceptansen av att när ni är rädda inte är helt kopplade till Skaparens ljus, så kommer ni naturligt att inspirera andra att uppnå samma sak. Det är bara inom er som ni kan frigöra rädslan i er verklighet, och i mänsklighetens rädda medvetenhet. Det är viktigt att förstå, att även om ni kan ta bort rädslan ni kan känna i en situation, så kan ni fortfarande behöva lösa situationen. Lösningen skulle emellertid då komma från en plats av kärlek, i stället för från en av rädsla, smärta och osäkerhet.

Hur man Bemästrar Rädslan

Att börja bemästra rädslan, och skapa ett liv fyllt av kärlek och anpassad till Skaparen,

 • Var först redo och villiga att komma till insikt, eller att observera era känslor av rädsla när de uppstår. När ni väl märker av rädslan, oavsett i vilken form den än kan visa sig, skicka då energi eller säg tack och acceptera rädslan.
 • Säg sedan helt enkelt, ’Jag anpassar nu hela min varelse, min kropp, mina känslor, mitt sinne och mina chakran till Skaparens kärleksljus.

Jag tar nu till mig Skaparens kärlek. Jag är kärleken manifesterad, kärleken väller ut från mig. Eller så kan ni föreställa er att Skaparens kärleksfulla energi vaggande strömmar över och genom er, löser upp alla känslor och påverkan av rädsla.

Kom ihåg att ni inte försöker ignorera rädslan, istället löser ni upp eller healar den, frigör er själva från dess makt, så att ni kan se den klart, kan känna och känna igen den. Fortsätt att uttrycka kärlek tills rädslan är upplöst och har släppt.

 • Fråga er själva, ”Vilket budskap var det som rädslan ville att jag skulle uppmärksamma nu?” Om ni får en insikt så acceptera den, om den inte kommer, lita då på att det inte finns något annat att förstå.
 • Fråga er själva, ”Från utrymmet av kärlek och klarhet, vilket nästa steg skulle vara tillrådligt för mig att ta i denna situation?” Om en insikt kommer, acceptera och litar på den, om den inte kommer så kan den komma senare.

Att Lösa upp Medföljande Rädslor från det Förgångna

Det är min, Mästare Kuthumis, önskan, att nu utföra en meditation som hjälper till att acceptera kärleken, som ett sätt att lösa medföljande rädslor från det förgångna, och samtidigt stödja frigörandet av rädslan i medvetenheten på Jorden. Detta är en underbar hjälp för mänskligheten, Moder Jord och Skaparen, eftersom den hjälper till att ta bort kraften i falska intryck, illusioner och missförstånd, och bana väg för att Skaparens sanning ska kunna utvecklas.

 • Låt era kroppar och energin slappna av, låt ert sinne slappna av och rikta uppmärksamheten inom er till en kudde av ljus, där den kommer att stödjas och vara fridfull.
 • Föreställ er, känn eller bekräfta att Jag, Mästare Kuthumi, placerar fyra stora kristallpelare av ljus runt er, som utstrålar den mest lämpliga vibrationen av kärlek till er aura, kropp och själ. Ljusets kristallpelare skickar kärlek av den renaste vibrationen ner i Jorden, vilken kopplas direkt till Moder Jords själ.
 • Föreställ er, känn eller bekräfta, att en stråle av kärlek sträcker sig från er kropp ner i Jorden, för att ansluta sig till Moder Jords själ. I gengäld kommer Moder Jord att sträcka ut sin kärleksenergi till er.
 • Låt kärlekens energi byggas upp inom er, bekräfta kärlekens energi från er själ, Moder Jord och Skaparen. Inse att varje del av er varelse pulserar av kärlek; ni upplever en enig, stödjande och tröstande kärlek, på många plan inom er.
 • Bekräfta att ni är fyrar av kärlek vilket är ert naturliga tillstånd, och rädslan är bara ett resultat av brist på anslutning, eller acceptans av Skaparen. Det kan också vara en varning eller ett larm om fara, som behöver uppmärksammas. Denna vetskap låter er helt enkelt släppa rädslan. Föreställ er att alla band ni haft till fruktan bryts ner och blir healade, oavsett om de kommer från ert sinne eller genom övertygelser, från känslor eller kroppen. När ni släpper rädslan så frigör ni rädslor från det förflutna, nutiden och framtiden. Med varje inandning accepterar ni kärlek, med varje utandning frigör ni er från rädsla. Upplev detta en stund. Vet att frigivna rädslor kommer att omvandlas till kärlek. Fast ni frigör egentligen inte rädslan, utan ändrar istället perspektivet på den.
 • Med tilltron till att ni har rensat energin av rädsla från era varelser, och nu kan se på situationer från det förflutna från en kärleksfull plats, önskar jag få dela med mig av mina kunskaper om inspiration, förverkligande, frihet och den vidsträckta kärleken hos Moder Jord. Skicka ner er kärlek till Jorden och till Moder Jords själ. Ni skickar då en kärleksenergi till Moder Jord som är befriad från rädsla.
 • När Moder Jord tar emot er kärlek, så börjar hon stråla ut den i överflöd över och genom Jorden, vilket gör att alla kan acceptera ett perspektiv av kärlek, observera alla rädslor från en lugn, assisterad och trygg plats, förbunden och anpassad till Skaparen.
 • Föreställ er storleken på denna process, och hur den kommer att hjälpa till med manifestationen av kärlek på Jorden. Pelarna i Skaparens ljus förstärker er energi, de drar sig nu närmare er och förenar sig i mitten av er varelse, och fungerar då som en stark evig förbindelse med Skaparen.
 • Ha i minnet att varje gång ni upplever rädsla, så kommer ni att påminnas om sambandet och upplevelsen av kärlek. Var i denna plats av frid och kärlek så länge ni vill, eller så länge det känns nödvändigt, och när ni vill återvända till verkligheten, bli då bara medvetna om er omgivning. Från ett rent tillstånd av kärlek och anpassning till Skaparen,

 

Jag är mästare Kuthumi

Observera: När mästare Kuthumi berättar om rädsla, så menar han rädslor som uppkommer när det inte finns något att vara rädd för, eller när rädslan saknar grund.

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...