Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 4 maj 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag

4 maj 2019

Vem sa att tiden rusar iväg därför att de hade rätt och den verkar gå fortare än någonsin. Det visar verkligen att tiden inte är konstant och jag tror inte någon skulle motsäga det. Gå sedan framåt till en kommande period när vibrationerna har blivit så höga att allting kommer att talas om som om det är i nuet. Ni kan fundera på huruvida allting finns kvar för evigt och det finns alla skäl att tro att det är så. Ni kan resa bakåt i tiden, så någonstans därute kan ni se historien så som saker verkligen hände. Mycket av det är odokumenterat i era historieböcker och det som är dokumenterat är ofta inkorrekt gjort. Akasha-krönikorna är er huvudsakliga informationskälla och är gjorda så att ni kan vara en faktisk åskådare till en händelse, som om ni verkligen var där.

Det ni kommer att se är att historien upprepar sig. Civilisationer tenderar att gå genom samma utmaningar gång på gång, tills de har upplevt tillräckligt för att lära sig läxan och gå vidare. Ni slutar aldrig att lära er, ni går från att vara en enda själ till själsgrupper som blir större och större. Era Mänskliga upplevelser har varit mer av ett test på er beslutsamhet att möta vadhelst ni konfronteras med, och många av er har övervunnit svårigheterna och rest er upp för att nu ha två fötter på vägen mot Uppstigning. Ni har fått hjälp men den är öppen för alla som antar utmaningarna och visar beslutsamhet att lyckas. Var så säkra på att varje själ har potential att resa sig upp, men många har inte erkänt möjligheten som givits.

Det finns ingen uttryckt brådska vad gäller er utveckling, varje liv ni har är faktiskt planerat att passa er förmåga att lära av era upplevelser. Så ingen trycker på er utom ni själva och det betyder att ni aldrig ges mer än ni kan hantera. När den ”Mänskliga” upplevelsen påbörjades för eoner sedan, hölls framsteg avsiktligt tillbaka för att ge själar gott om tid att dra fördel av dem och sakta utvecklas. Efter många, många liv kom en period när er utveckling påskyndades, och så har det fortsatt tills Homo Sapiens introducerades som ytterligare ett steg mot tillväxt och fullbordan. Er historia visar tydligt sådana framsteg på senare tid, vilka sammanfaller med er förmåga att bli mer av en Ljusvarelse. Som i varje fas av er utveckling har andra själar med stor erfarenhet funnits till hands för att hjälpa er.

Er historia håller på att omvärderas och det börjar bli mycket uppenbart att ni inte bara fått hjälp av utvecklade varelser, de har ofta varit andra arter såsom Blå Fåglarna som för närvarande omger och vaktar er mot all tänkbar inblandning. Grottmålningar visar också tydligt att ni har haft besök av Myr-Varelserna och till och med Mantis(Bönsyrs)-Varelserna. Några av dem kan förefalla skrämmande för er men förstå att de är kärleksfulla varelser som nått en hög punkt i sin utveckling och de står till tjänst för att hjälpa yngre själar att utvecklas. I deras närvaro kommer ni att känna att deras energier är kärleksfulla och inte på något sätt hotfulla eller otrevliga. Det finns förstås andra typer av varelser som är högt utvecklade men själviska och dessa är framförallt reptilierna, men vi ska skynda oss att säga att inte alla är negativa. I allmänhet hålls de borta från er men då och då i det förflutna kunde en enskild varelse ta kontakt med er. Låt inte detta bekymra er då ni alla är beskyddade av högre Ljusvarelser.

Vi är medvetna om att det finns ett stort antal människor som bara inte vill veta något om andra livsformer, de är helt klart inte redo för sådana avslöjanden, och ni kan vara säkra på att ingen kommer att tvinga fram frågan. Dock måste avslöjanden framskrida till gagn för de själar som är redo att expandera sin medvetandenivå. Utveckling är en mycket personlig fråga och ni uppmuntras att gå er egen väg, som ni själva vill gå. Vad kan vara bättre än att milt puffa er framåt i en hastighet som passar er och inte sätter någon press på er.

Mellan liven gör ni planer för er nästa inkarnation med hjälp av era Guider, vilkas råd respekteras tack vare deras enorma erfarenhet och kunskap. Med få undantag valde ni alla era egna tider att inkarnera på Jorden baserat på vad ni lärt er angående era behov. Ni inkarnerar inte nödvändigtvis i samma land eller religion och det beror på de lektioner ni behöver för att utvecklas. Varje liv arrangeras så att ni får maximalt med tillfällen att få en framgångsrik upplevelse. Missade chanser kommer igen då er utveckling måste gå vidare på ett ordnat sätt.

Det finns naturligtvis tider då upplevelserna inkluderar andra människor, och att få till dessa situationer kan bli väldigt intrikat. Ofta inkluderar det andra själar som spelat en roll i era tidigare liv, och ni kan till exempel var ”skyldig” dem en tjänst i gengäld för hjälp ni fått av dem, och vice versa. Livet verkar vara fullt av tillfälligheter och många är det, men de stora viktiga händelserna sätts upp för att låta er få vissa upplevelser som kan hjälpa alla inblandade själar. Det allra svåraste scenariot ni sannolikt kan få möta, är när ni av nödvändighet föds in i en familj där det finns ett behov av att ni ska komma överens med varandra, och där tidigare tillfällen till detta misslyckats.

Vid varje livs avslut görs alltid en återblick på dem med Varelser som kände till er livsplan och som kan hjälpa er att övervinna de problem ni kan ha påträffat. I ett sådant fall behöver ni inte nödvändigtvis gå genom samma saker igen. Det ni kanske betraktar som tillfälligheter är ändå sannolikt planerade även om det kan synas osannolikt. Notera alla händelser i era liv som verkar vara avsiktliga och försök se meningen med dem då ingenting egentligen händer av en slump. Ibland är de upplevelser som är svårast att förstå de som vill att ni visar någon form av generositet, men då ni inte alltid kan svara på det sättet. Helt klart är att om ni intuitivt uppmanas att hjälpa, så är det sannolikt att ni ”uppmanas” av era guider att göra det. Följ er intuition och det mesta blir rätt. Det är värt att påminna er själva om att alla själar som inkarnerar på Jorden har ett syfte och en plan, och att de är utrustade med allt de behöver för att säkerställa att deras upplevelse är givande.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...