KÄRLEK ÄR GRATIS  BARA ÄLSKA BARNET, Mästare Kuthumi 23 december 2021

 

Mästare Kuthumi

23 december 2021

KÄRLEK ÄR GRATIS

 BARA ÄLSKA BARNET

Säg aldrig till ett barn – begå aldrig synden att säga till ett barn: ”älska din mor”. Älska barnet och låt kärleken komma. Säg inte: ”Älska mig – för jag är din mor. Älska mig – för jag är din far. Älska mig.” Gör det inte till en befallning, annars kommer ditt barn att misslyckas gång på gång. Bara älska barnet, och i en kärleksfull miljö kommer plötsligt själva den strängen att börja vibrera och resonera inom dem. OSHO (Empathy, sidan 150, Innenwelt Verlag)

För att ett barn ska blomstra måste det få frihet att uttrycka sina egna känslor och tankar – det är bara genom egna upplevelser de förvärvar ett bättre självförtroende.

Fördomar, befallningar eller restriktioner leder till rädsla för att uttrycka känslor och tankar i barn, och leder till neuroser.

Speciellt lider självmedvetenhet och självmedvetande under sådana omständigheter.

Människor som – när de var barn – aldrig tilläts uttrycka sina egna känslor, eller dömdes för det, utvecklar stor osäkerhet, är rädda, tenderar att gå mot perfektionism och är rädda för allt nytt.

Osäkerhet är förhärskande på alla nivåer, bara på grund av att ingen under barndomen fanns där för att säga, ”Det är ok att tänka och känna som du gör!”

En psykologisk utflykt som introduktion till detta meddelande.

VAD ÄR VIKTIGT FÖR FÖRÄLDRAR

som vill ”ha grepp” på sina barn eller kontrollera dem? Var medvetna om:

Era barn tillhör bara sig själva och Gud.

Så först, släpp era anspråk på ägarskap och makt över barnen.

Detta sker så snart ni blir medvetna om och erkänner er känsla av rättighet, och genom att sedan upplösa era anspråk med gudomligt ljus. Läk era egna skador, de sår som åsamkades er själ under er egen barndom. Då har ni tagit ett jättekliv i rätt riktning.

Vilken vuxen tycker om att bli tillsagd vad den ska tänka och känna? Vilken vuxen vill bli tillsagd vem den ska älska istället för att älska den de väljer?

Den fråga mödrar och fäder måste ställa sig är: ”Vilka sår från min barndom måste fortfarande läkas?” Detta gör relationen till barn mer avslappnad – både för er och för barnen.

Den frihet som är nödvändig för barnens utveckling, måste fortfarande först uppnås av många vuxna.

Därför att bristen på frihet i tanke och känsla som många vuxna upplever leder till det faktum att denna begränsning förs vidare till nästa generation, ”ärvs”.

ETT BLOMSTRANDE FAMILJELIV

Därför är det av yttersta vikt för ett blomstrande familjeliv att mödrar och fäder fritt kunde uttrycka sin kärlek när de var barn. Om så inte var fallet, måste de återta denna frihet under senare år genom att arbeta med sitt medvetande. Eftersom denna frihet är grunden för en blomstrande kärlek till barn som inte kan förorenas av något.

”Älska din mor, älska din far” – ingen mor eller far som älskar sig själva säger det!

Om barn tvingas balansera ut bristen på självkärlek hos sina föräldrar, är det skadligt för alla familjemedlemmar. Så jag inbjuder er att fundera på den frågan.

Vad händer inom er när barn fritt uttrycker sina känslor och tankar – speciellt när det blir obekvämt för er? Hur mycket sanning kan ni hantera, och hur fritt tillåts barnen säga sitt?

Tillåter ni barnen att älska den de väljer, och inte den ni anser vara älskansvärd? Tycker ni om att ge barnen goda råd, eller lever ni ett liv som fungerar som referens för barnen? Vilket föredrar ni: instruktioner eller frihet?

Arbeta er genom dessa frågor – och ni kommer att släppa många övertygelser och omfamna nya perspektiv.

Kärlek är gratis. Det är budskapet.

Jag är MÄSTARE KUTHUMI.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...