Mästare Serapis Bey via Natalie Glasson, 22 november

serapis-bey

Mästare Serapis Bey 22 november 2015
via Natalie Glasson

Skiftet från Rädsla till Kärlek

Rädsla är en energi som ni skapar och ger kraft åt inom er varelse som svar på omständigheter, upplevelser och även tankeprocesser.

Rädsla är en aspekt av egot som är närvarande för att skydda och bevara er som en fysisk varelse på Jorden och ändå har den blivit bemyndigad inom mänskligheten. Kraften i rädslan har förstärkts bortom en instinkt eller impuls för skydd, till att bli ett sätt att leva, en konstant erfarenhet och en inre guidande röst.

Rädslan var ursprungligen närvarande för att uppmuntra er att vara medveten och uppmärksam, vara observant på eventuella faror runt omkring er och ändå uppmuntrar denna fruktan nu många att vara omedvetna och ovetande om sin sanning, sinnena och Skaparen.

När Uppstigna Mästare tittar på Jorden, kan vi se att rädslan används som ett verktyg för att skapa stagnation, separation från Skaparen och maktlöshet i er inre sanning. Rädsla har i sanning alltid funnits inom den fysiska kroppen men inte med en sådan kraft som nu.

Rädslor framkallas av nuvarande omständigheter och tidigare liv inom många människor som energimönster, eftersom det nu är dags för rädslan att återföras till sin ursprungliga närvaro och syfte, så att er själ får styra er väg framåt igen. Ni kanske använder rädslans energi, mönster från ert förflutna eller tidigare livstiders rädslor som ett verktyg mot er själv på grund av medvetna eller omedvetna övertygelser av att känna er ovärdig eller oälskad.

Tyvärr har vissa människor insett att rädslan är ett verktyg som de kan använda för att begränsa, kontrollera och skada andra, då de skapar en falsk känsla av makt och illusion av deras betydelse och förmåga att diktera.

Medan andra människor kan skapa omständigheter, situationer och erfarenheter, väl medvetna om att detta kommer att skapa rädsla hos många, om ni då väljer att vara medveten och känna till er egen energi och känslor kan ni inse att rädslan inte alltid måste aktiveras inom er eller vakna som ett svar. Rädsla känns som en naturlig reaktion i vissa situationer och ändå är det en respons som får er att vara omedveten, separerad från Skaparen och omedveten om den heliga kraften i er varelse.

Om ni släpper perspektivet att rädslan är en naturlig reaktion inser ni att ert ego njuter av rädsla, eftersom det innebär att ni inte kommer att kliva ut ur er komfortzon och kommer att nöja er med det välbekanta, därför kommer en expansion, fysiskt, mentalt, andligt och känslomässigt inte att ske. Det kan även sägas att er själ inte kommer att kunna uppnå sina gudomliga syften på Jorden medan ni låter rädslan styra och kontrollera aspekter av ert väsen och verklighet.

Tänk om ert svar på allt i er verklighet och världen, oavsett om det är en större katastrof eller en smärtsam upplevelse, var medkänsla för er själv och alla inblandade. Tänk om varje upplevelse i ert förflutna som har uppmuntrat er att svara med rädsla, ändrades och raderades och i stället ersattes med en respons av medkänsla. Hur skulle er energi vara då?

Vilket perspektiv skulle ni ha för världen och skulle rädslan ens existera eller erkännas av er? Med en historia av medkännande gensvar, hur skulle ni reagera på eller känna för delar av er nuvarande verklighet som orsakar reaktioner av rädsla? Kanske de aktuella situationerna inte ens skulle ha manifesterats av er. Kom ihåg att motstånd, frustration, ångest, stress och oro är också aspekter av rädsla.

Har ni rätt att reagera med rädsla även i de mest fruktansvärda omständigheter? Ja ni har rätt, men föreställ er hur helande det skulle vara för er att reagera med medkänsla, det skulle göra det möjligt för ljus och helande vibrationer från Skaparen att flöda genom er varelse, ni skulle vara mer öppen för att ta emot gudomligt stöd och ingripande, samt vara mer medveten om er intuition och dela vägledande budskap. Detta skulle göra det möjligt att varje situation blir belyst med ljus, kärlek och fred för er själv och hela mänskligheten.

Tänk om varje människa på Jorden väljer att reagera med medkänsla, att rädslan skulle raderas och vänlighet skulle vara den energi som bildas i dess ställe. Från vänlighet föds kärlek, Skaparens ovillkorliga kärlek som kan vara expansivt och gränslöst delad. När Skaparens kärlek är närvarande är vad som helst och allting möjligt och kan manifesteras med lätthet och perfektion.

Att skifta er reaktion från rädsla till medkänsla kräver helt enkelt att ni inser och är uppmärksamma på några punkter:

Rädsla är inte er sanning
Rädslan tillhör inte er, ni äger inte er rädsla, ni kan ge energi till rädslan och manifestera den i omständigheterna i er verklighet och ändå existerar inte rädsla inom er själs sanning, därför är rädsla inte er sanning.

När ni väljer att släppa taget om eventuella rädslor som uppstår inom er varelse, kommer ni att märka att de rädslorna faktiskt frigörs och raderas från er varelse.

Ibland är rädslor långlivade, men med ständigt fokus på att låta era rädslor försvinna kommer ni att lägga märke till den växande friheten inom er varelse. När ni inser att era rädslor inte representerar vem ni egentligen är, då kommer ni att finna det lättare att släppa rädslor.

Genom önskan att släppa taget om rädslor uppmuntrar ni er själv att observera era rädslor, fri från dömande och anknytande. Att observera er rädsla och medvetet känna till era rädslor är det mest kraftfulla verktyget för att släppa rädslans vana, eftersom att känna till, innebär att ni är redo att göra förändringar. Det är inte er naturliga existens att attackera er med rädsla, det är kärlek som ni kan ge generöst till er själv. När ni är frikopplad från rädsla kommer ni att kunna tänka, känna och acceptera med större klarhet.

Förlåtelse
När ni är medveten om att ni har reagerat och svarat med rädsla, var förlåtande mot er själv, vet att rädsla är en vana och betingning som ni och mänskligheten har gett energi och makt till, det kommer att ta tid och engagemang för att skifta denna betingning. Rädsla kan vara er reaktion, men med er medvetenhet finns det inget behov att stanna kvar i rädslan.

Responsen med förlåtelse efter stigande rädsla kommer att fungera som en öppning i er energi och en väg till aktivering av vibrationerna, tankeprocesserna och känslorna av medkänsla inifrån er varelse. Med förlåtelse, förstärker ni processen av lösgörande från rädsla och väljer medvetet att manifestera en verklighet av kärlek till er själv oavsett vad som händer i er verklighet eller de utmaningar ni måste gå igenom. Förlåtelse kräver endast en avsikt, men när det utförs regelbundet kommer ni märka att en vacker vana av förlåtelse bildas.

Förstå Medkänsla
“Jag är källan till medkänsla.” Tillåt er själv att recitera detta påstående under meditation eller i lugn och ro. Var medveten om var i kroppen ni kan ansluta till er energi av medkänsla och känn närvaron av medkänsla byggas upp inom er varelse så att ni blir så bekant med medkänsla att ni vet vad det smakar, luktar och känns.

När ni blir mer bekant med vibrationen och er inre upplevelse av medkänsla kommer ni att upptäcka att ni är mer villig, även glad över att få möjlighet att dela er medkänsla med er själv och andra, därför kommer medkänsla att bli en vacker rutin och mönster i era känslor, tankar, hela väsen, verklighet och manifestationer.

Ni kanske också vill recitera detta påstående för att hjälpa er inre aktivering av medkänsla:
“Jag är medkännande, jag är godhjärtad, kärleksfull, omtänksam och hänsynsfull. Jag väljer att manifestera medkänsla från sanningen om mitt väsen, att bli mitt ständiga svar på min verklighet. Jag tillåter nu Skaparen att svara till mig genom människor och omständigheter med medkänsla och den renaste kärlek. Detta är min sanning och erfarenhet nu.”

Det finns många omständigheter på jorden nu som orsakar terror, smärta och lidande för de inblandade liksom dem som bevittnar. Många av dessa situationer manifesteras på grund av bristen på kärlek inom individer och egenmakten hos deras egon på grund av deras oförmåga att acceptera Skaparens kärlek vilket får dem att tillfoga andra smärta.

När vi ser på dessa omständigheter med ett bredare perspektiv, då kan vi också lägga märke till de positiva förändringar som sker på grund av dessa omständigheter. När smärta och lidande bevittnas av dem runt om i världen aktiveras medkänsla inom många människor. Denna aktivering av medkänsla öppnar individens hjärtchakra och tillåter den helande energin i deras själ och universums Skapare att strömma genom dem och höja energifrekvensen hos Jorden och mänskligheten.

Detta är ofta en omedveten aktivering av helande som sker och även ger en djupgående läkning hos individen, därmed vaknar de som inte minns Skaparens sanning inom sina varelser, när de märker att de reagerar med medkänsla. Som ljusarbetare, är det ert syfte att förstärka medkänslan som skapas runt om i världen så att de som är omedvetna om Skaparens sanning inom sig inte väcker rädsla sedan efter att de delat medkänslan.

För att förstärka medkänsla inom själar över hela världen så att de kan stanna kvar i ett utrymme av medkänsla och röra sig in i kärlek snarare än rädsla kan ni helt enkelt säga: “Med stöd av Moder Jord och Skaparen sänder jag nu från min själ heliga vågor av ljus som bär medkänsla för att förstärka Skaparens medkänsla inom varje människa på Jorden. Jorden är en plats av medkänsla och kärlek för evigt; detta är vår kollektiva erfarenhet.”

Ert hjärta bjuder in er att vara kärlek i varje ögonblick av er verklighet; det är genom medkänsla och er medvetenhet och kännedom om rädsla som ni kan manifestera och stödja andra i att uppleva Skaparens fullständiga kärlek och därmed uppenbara Kärlekens Era på Jorden.

I evig medkännande kärlek,
Mästare Serapis Bey

“Master Serapis Bey: The Shift from Fear into Love,” Channeled by Natalie Glasson, November 20, 2015, at http://www.omna.org/Latest_Free_Weekly_Message.html

Original Source: Sacred School of OmNa

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

You may also like...