Sananda via John Smallman, November 22nd

 

Jesus Sananda

Låt inte era egon övertyga er att kalla på de spirituella världarna är en meningslös förlust av tid och ansträngning.

 

Vi är alla ett. Detta är meddelandet som behövs hamras hem, gång efter gång, för ni glömmer bort detta då era kroppar nästan konstant drar er uppmärksamhet till deras oupphörliga individuella behov och kräver er odelade uppmärksamhet. De är enbart fordon som ni väljer att temporärt bebo medan ni genomgår en Jordlig erfarenhet. De kräver viss uppmärksamhet för de har behov, men de har synbarligen övertygat er att såvida ni inte tar hand om dem i varje ögonblick, hela tiden kontrollera hur de mår, så kommer de att bli mycket sjuka och bryta ihop. De har till och med övertygat en del av er att ni är dessa kroppar. Jag kan försäkra er att ni inte är.

Ni har kroppar så att ni kan följa livsvägarna ni valde innan ni inkarnerade, och de ger er de fysiska medlen för att följa denna väg. Ert huvudsakliga ändamål på Jorden är att spirituellt utvecklas. Ni har alltid varit och kommer alltid att vara spirituella varelser, och ni är på Jorden för att höja era kroppars vibrationsnivåer så att de kan falla i linje med spirit. När ni uppnår detta mål så kommer ni att kunna föra er runt i antingen de fysiska eller icke-fysiska världarna med eller utan era kroppsliga former. Ni kommer att kunna ta på er eller avkläda er den mänskliga formen som ni vill för att det skall passa tillfället.

På Jorden eller i vissa andra fysiska miljöer kanske de passar er att klä er i era kroppar då ni njuter av andra sällskap, njuter av mat, njuter av fysiska aktiviteter, eller kanske bara doftar rosorna, medan ni aktiverar en erfarenhet av individualitet. I de spirituella världarna kommer ni att kunna förena er totalt med andra varelser i många varierande kreativa och helt harmoniska kooperativa aktiviteter – till exempel att göra musik som en kör eller som en orkester. Möjligheterna som kommer att öppnas upp för er då ni utvecklas och fortsätter att höja frekvenserna i energifälten av era fysiska former så att de samstämmer med allt högre nivåer av spirituellt medvetande är obegränsade, oändliga och allt fyllda av glädje. Vad som ligger framför er när ni vaknar upp från den illusoriska drömmen, vilken har gett er så stora besvikelse, smärta, och lidande, är hisnande då det gäller framtidsutsikter för kreativa och stimulerande äventyr som det erbjuder er.

Guds gudomliga och eviga skapelse är ert Hem. Det är där ni hör hemma. Det är var ni alltid är närvarande i oändlig lycka och förnöjsamhet. Ni har tillfälligtvis förlorat ert medvetande av detta underbara tillstånd, då ni spelar inom de begränsningar och restriktioner som illusionen har lagt på er, men när ni vaknar upp kommer alla begränsningar och restriktioner att vara borta. Det fanns aldrig några, de är bara påhittade av er kollektiva fantasi, och många på Jorden är nu i färd med att lösa upp dessa overkliga barriärer mot ert alltid närvarande medvetande om oändlig glädje.

Liven som ni för närvarade har som människor på Jorden är mycket viktiga. Varje människa på Jorden vid en viss tid av Jorden historia är där av eget fritt val, till vilket de har guidats genom visheten av deras spirituella handledare. Som jag så ofta har sagt till er, och många andra likaså, så är ni aldrig ensamma! Att vara ensam är omöjligt för alla är Ett med Gud. Ert mänskliga liv är ett underbart tillfälle för inlärning – inte något man lättsamt tar på sig – under vilket ni hela tiden har tillgång till era spirituella guider och handledare, varelser som älskar er innerligt och har vakat över er under hela er mänskliga existens. Tveka inte att kalla på dem när som helst för de är alltid tillgängliga och redo att omedelbart svara på er kallan.

När som uppvaknande processen som mänskligheten genomgår fortsätter att intensifieras så kommer perioder då ni känner er förlorade, oroliga, till och med hotade, så när detta händer så kalla omedelbart på assistans. Döm inte sådana känslor som tecken på svaghet som ni behöver hantera utan hjälp, enbart ni själva. Ni själva ensamma kan intet göra, som Bibeln har sagt, men med Gud så är allt möjligt. Detta är sant för ni är ett med Gud, ni är aldrig ensamma, därför så är det omöjligt att göra något ensam.

Ni kan dock vägra att erkänna närvaron av de i de högre spirituella världarna som konstant är med er, och synbarligen gå er egen väg då ni förlitar er på ert högljudda och skränande ego för att guida er. Men de är alla drivna av rädsla, alltid. Drar inte all marknadsföringsmaterial i media konstant er uppmärksamhet till de ödesdigra konsekvenserna som är att förväntas om ni inte följer ”råden och vägledandet” som de så kallade experterna vill få er att tro är väsentligt för ert välmående? Ni vet att deras enda motiv är att motivera er att köpa saker så att de kan gå med vinst. Men då ni är överrösta av medias agenda driven av rädsla så är det mycket lätt för er att djupare dras in i illusionen där det är mycket svårt för er att stilla era sinnen och era egon och lyssna på det spirituella rådgivandet som alltid finns tillgängligt.

Sätt därför dagligen åtsidan tid för att gå inom till er heliga fristad där Ljuset av Guds Kärlek evigt brinner. Sitt bara stilla och låt de ilande tankarna som flödar genom ert sinne falla åt sidan genom att helt enkelt inte engagera er med dem. Det tar övning och ihärdighet från er sida, men jag kan försäkra er att ni kommer att finna det värt mödan. När ni framhärdar så stärker det er intention att höra Guds röst som alltid finns med er, och det är er bestående intention att höra den, vilket kommer att stilla och kuva era egon tillräckligt för er att höra.

De bland er som läser och samstämmer men vissa av de många upplyftande och inspirerande kanaliserade meddelandena som publicerar på nätet gör den uppgift som ni inkarnerades för att göra, för genom att läsa dessa meddelanden så stärker ni er egen övertygelse att vara kärleksfull alltid. Om ni av någon anledning faller bort från och försummar era spirituella övningar kommer ni dock att tendera att dras ned in i rädslan och oron som florerar inom illusionen, och ni blir mycket mindre effektiva i spridandet av Kärleken som ni är på Jorden för att dela och delge.

Känslor av vågor av rädsla och oro, då de erkänns istället för att förnekas och begravas under en ego-bravur, kan tjäna som påminnelser att ni behöver söka hjälp från era guider. Deras assistans kommer att hjälpa att rensa ut de igenkorkade kommunikationslinjerna mellan er och era handledare i de spirituella rikena. Låt inte era egon övertyga er att kalla på de spirituella världarna är en meningslös förlust av tid och ansträngning då de aldrig hör er eller svarar er. Ni hörs alltid och ni får alltid svar!

Gå inom er och gör er heliga personliga rymd en fristad i vilken ni kan lyssna på era guider och bli kraftigt förfriskade och stärkta av deras kärleksfulla energifält, vilka kommer att blandas med era. Då kommer ni att finna att ni har styrkan, energin, och motivationen att demonstrera kärlek i handling igen, då ni hjälper att föra mänsklighetens uppvaknande process till dess lysande avslut.

Er älskande broder, Jesus

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

https://johnsmallman2.wordpress.com

 

Du gillar kanske också...