Serapis Bey via Linda Dillon, 27 september 2019

Serapis Bey via Linda Dillon

27 september 2019

Att tämja Egot

Hälsningar, JAG ÄR Serapis Bey. Jag kommer så mjukt som jag kan därför att min önskan, min trängtan, är att inte överväldiga er utan att omfamna er, att tillförsäkra er balans.

Välkommen till mitt tempel. Välkommen till mitt tempel för uppstigning. Välkommen till mitt hem. Välkommen till blandningen, balansen mellan Alfa och Omega. Den är aldrig avsedd att vara antingen/eller. Den är balansen i vänlighet och omtänksamhet, och i vidsyntheten av förståelsen för vad det innebär att vara i ert mästarskap.

Denna fråga angående egot, min älskade vän och alla mina vänner, är mycket relevant i tiden därför att ni framskrider på er väg och kommer till den tid som ni kan tänka på som er ”examen”. Vad är det? Ni har gjort ett mycket bra jobb med att föra inom er och balansera utom er alla aspekter av ert varande.

Som ni väl vet har några av de aspekter ni välkomnat hem varit ganska griniga, upprörda mot er … och ja, även barnen har temperamentsutbrott. Så jag säger till er, ”Vad är det med det då? Vad är det med det då? Ni bekräftar att ni gjort ett bra jobb och att ni fortsätter framskrida.

Ni stannar inte av ert framåtskridande för att det finns en liten blinkning på skärmen. Er sfär av existens har i eoner haft vad ni skulle tänka på som blinkningar på skärmen. Så nu finns det denna blinkning där ert ego är rädd för att det inte har samma auktoritet med den ni är.

När jag säger ”detta ego” talar jag om den besvärliga kompanjonen. Jag talar inte om den förfinade balansen, den mogna utvecklade varelse som ni alla har blivit. Jag talar om den del som tror att den inte kommer att bli inbjuden till festen, och ännu värre, som inte får bestämma vad som ska serveras på festen, och som inte kommer att vara stjärnan på festen.

Så, vad gör ni i det fallet? Blir ni den dundrande guden … och säger, ”jag kommer inte ens att bjuda dig till festen; du uppträder som en bortskämd snorvalp” … och därmed exkludera dem så att de går iväg skrikande och gapande?

Nej, mina vänner. Ni bjuder in dem och talar med dem, ni omfamnar dem och försäkrar att de är välkomna, att de är en viktig del, ett element, av den ni är och den ni kommer att bli. Och precis som ni sagt till rädsla, eller till en aspekt, eller till en felande del av ert liv, säger ni helt enkelt, ”Välkommen, jag ser fram emot att omfamna dig och arbeta med dig. ”

Låt mig nu vara en praktisk lärare … Så, när ni kommer i en situation där denna del av er som vi kallar ego, vad ni gör då det höjer sitt … jag ska inte säga fula huvud, jag ska säga griniga huvud … när det höjer sitt huvud för uppmärksamhet, behöver ni inte reagera genom att bli aggressiva och skrytsamma. Men vad ni måste göra är att ta den där extra millisekunden och säga, ”jag hör din oro, och jag ska tänka på det”. Och det är vad ni gör, ni engagerar er. Och om det är med ytterligare en individ då har ni verkligen en trevägs-kommunikation.

Och det ni gör, som den vuxne, är att ni agerar som översättare och tolkare, så ni samlar in informationen eller uppmärksamheten eller erkännandet som eftersöks, men samtidigt är ni inte engagerade i uppträdandet, det känslomässiga uppträdandet, som får er att känna er att ni återgått till att vara en treåring, eller tvååring, eller tioåring, eller en skolgårdsmobbare … för det är inte vem ni är.

Ingen ska bli exkluderad. Om det finns en maxim för alla er i den nya världen, på denna Nya Jord, att titta på, så är det att ingen ska exkluderas, inklusive delar och bitar av ert söta själv. När ni uppträder på det sättet, särskilt om situationen upprepas, så är vad ni också gör samtidigt, mina vänner, att ni lär den andra personen ni kommunicerar med, eller den andra gruppen ni kommunicerar med.

Så de säger till sig själva, ”Ni vet, förra gången de var här inne verkade de ganska kortslutna, temperamentsfulla och upprörda, men nu närmar de sig mig på sätt som bekräftar mig och vad jag har att erbjuda, så jag är mycket glad att få dela min information, jag är mycket glad att vara delaktig.”

Så ni skapar detta ge och ta, den balansen. Ni är en förebild, en mentor, ni lär dem i övergångsskede hur en andligt uppstigen varelse faktiskt agerar, deltar i konversation.

Glöm inte er Vita Flamma av Renhet som brinner starkt inom er. Ja, ni har många verktyg, men i termer av transmutation och transformation är detta extraordinärt användbart för er.

Nu säger jag inte att ni ska bränna ner egot, för det är del av ert härliga själv, den personlighet som ni inte bara utvecklat utan ville föra fram i denna livstid. Nyckeln här är att faktiskt brinna tillräckligt … och jag kommer att hjälpa er … för att komma till sanningen om vem ni vill vara.

Vill ni vara en aggressiv mobbare? Nej. Och vill ni vara en mus som gömmer sig? Nej. Ni vill vara närvarande, engagerad och engagerande. Detta är kännemärket för en Ny Varelse. Det är att se den kanske aggressiva mobbaren eller den rädda lilla musen i den andra personen och säga, ”Nej, du behöver inte vara aggressiv och du behöver inte vara rädd. Det jag erbjuder dig, det jag välkomnar är sann gemenskap, en förening av delning, inte bara av samma språk utan av delat hjärta, av den enhet som bygger en planet istället för att riva bort den.”

Det har tagit lång tid att komma hit, mina vänner, och Modern är tydlig, och jag också … det är dags! Det betyder inte att ni måste komma till Luxor och hälsa på mig, även om jag skulle välkomna er … men allt ni behöver göra är att bara kalla på mig och jag är med er, till er hjälp. Disciplin är inget annat än balans och tydlighet.

Gå med min kärlek och gå i frid. Farväl.

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

Du gillar kanske också...