Mästaren från Kristallriket via Carina Danielsson, 28 august, 2021

 

 

Thank you for letting the me and the Crystal Kingdom getting through to you with a message today

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Öppna era hjärtan för den nya tidens energi och ni går en mycket ljus framtid till mötes.

De nya energierna som strömmar in i era medvetande tar vara på den kärlek som finns inom er och utanför er själva och gör det enklare och bättre för er i varje stund i ert liv.

För energierna i den nya tiden är mycket mjuka och mycket kärleksfulla om ni väljer att öppna upp era hjärtan och ta emot dem. Ljuset är den intelligenta energin som innehåller kärleksfulla svar och lösningar på alla de problem som ni kan tänkas ha i era liv.

Alla sanningar i era liv har en högre sanning där mera högfrekvent energi i form av ljus existerar. Var menar vi med det? Jo, vi beskådar ofta att ni ber oss i högre sfärer att hjälpa er med de problem som ni har i era liv och det vi gör för att hjälpa er är att tillsätta en högre energi av ljus i ert medvetande så löser ni problemen själva. Ni är er egen skapare och vi hjälper er på traven kan man säga. Er sanning på frekvensen ”problemnivå” får en ny sannings-frekvens där problemet får en naturlig och kärleksfull lösning. Förstår ni?

Att vara öppen för sanningen att alla problem har en lösning är nu mycket underlättande för er. Ni är i en tid där livet kan ta tvära kast och förändringarna går fort. Att vara öppen för att dessa förändringar har en högre frekvens av sanning i sig gör det lättare för er att öppna upp er för den och göra den till er verklighet. Det finns inga förändringar som är skapade av den gamla tidens energi utan det är den gamla tidens energi som nu rämnar och ger plats för den nya. Att leva i en högre energi innebär att ni lämnar detaljnivån i ert tänkande och fysiska liv och ersätter dem med högre mening och mer övergripande uppfattningar om vad som är viktigt.

Ge aldrig upp kära barn. Ni är omgivna av systrar och bröder som fallit i glömska om vilka de i sanning är. Ni kan sällan eller aldrig väcka upp dem genom att påminna dem direkt om vilka de är men i takt med att ni skapar era egna liv utifrån en högre intelligens av kärlek och sunt förnuft så kommer dessa människor att minnas och förstå vad som är deras verkliga jag och vad som i sanning är viktigt i livet.

Ni har inget ansvar för det som andra väljer att uppleva i sina liv och ni har inget ansvar att stå kvar i en situation som är besvärande och jobbig för er därför att andra runt omkring er inte vaknat upp. Ni har kommit hit för att visa andra nya vägar. Ni är självständiga varelser som skapar ert eget liv, er egen verklighet, och vi råder er att öppna upp er för den mest högfrekventa versionen av er själva och ert liv även om det innebär att ni kommer att lämna andra, åtminstone för en tid.

Släpp att tankar på att andra vill bli räddade genom att ni åsidosätter kärleken till er själva och ger bort era liv till andra. De vill inte bli räddade på det vis som ni förletts att tro, på bekostnad av er själva. De har samma vackra blomma i sitt hjärta som ni och när blomman till slut slår ut kommer de att älska sig själva och när de älskar sig själva kommer de att vara kärleksfulla emot sig själva och andra precis som ni är. Blommor slår ut när de är redo och varje människa måste själva rensa ogräs, vattna och ge gödning åt rabatten där deras blomma står. Ingen kan göra detta jobb för någon annan men ni kan visa dem hur ni väljer att göra och vad det ger för resultat så kommer de att göra likadant – om de är redo och vill.

Älska er själva! Gör kärleksfulla val i livet för er själva! Öppna upp er en stund varje dag mot vår högfrekventa värld och ta in det ljus som finns här. Stäng sedan era chakran och återvänd till ert liv på jorden, fyllda med vårt högintelligenta ljus och kärlek. Ni är de kärleksfulla mästarna på jorden. Älska er själva!

 

 

2021-08-28!

If you want to follow us on FB, you are welcome to do so on the swedish FB Crystal Kingdom guide page:

www.facebook.com/Carinakanaliserar

/Carina

 

You may also like...