Mästaren i Kristallriket via Carina, 15 mars, 2022

Älskade ljusvänner inkarnerade på jorden i denna kraftfulla tid av ljus,
Öppna era hjärtan för era naturliga frekvenser. Låt er själva genomsyras i ert inre av de höga frekvenser av ljus som är ert naturliga jag i en högre, STÄNDIGT EXISTERANDE del av er själva.
Ni ÄR ljus! Ni är de högre väsen som genom er kärlek för människan och jorden VALT att inkarnera på jorden i denna tid för att människan ska få hjälp av er att släppa greppet om det mörker och låga frekvenser som hon genom sina val ständigt fortsätter att upprepa utan att förstå att hon gör det.
I all er kärleksfulla prakt har ni, kära vänner och kollegor av ljus, allt som krävs för att få jorden och människan att förflytta sig uppåt i frekvens genom att minnas sig själva i hjärtat.
Ni är inkarnerade i denna tid för att ni, som inkarnerade människor på jorden, ÄGER RÄTTEN till er FRIA VILJA, såsom även människan gör.
NI kan genom ER fria vilja be om Ljusets assistans på jorden i de konflikter och katastrofer som uppstår.
NI är de som, genom er fria vilja, kan förändra världen och människan genom att BE OSS OM HJÄLP. Människan minns inte ljuset, ni måste företräda dem genom era egna val. DET VAR DÄRFÖR NI INKARNERADE JUST NU!! Minns ni?
Genom er fria vilja äger ni RÄTTEN att be oss i högre medvetanden att HJÄLPA MÄNSKLIGHETEN ATT MINNAS SITT HJÄRTA, att minnas kärleken till sig själva.
Genom er fria vilja kan ni som inkarnerad människa be oss assistera er med ljusskepp, ny högfrekvent teknik, fredsbevarande ljusarbetare som verkar från andra sidan. Minns ni?
Älskade vänner av ljus, blunda och anslut er till nätverket av ljus på jorden. Blunda och se hur ni och alla andra med öppet hjärta nu länkar er samman och bildar levande nätverk av ljus på jorden. Anslut er till gemensamma meditationer för ljuset, det gör STOR skillnad!
Älskade ni, ert uppdrag är nu att släppa allt som har med vem som är god och ond, rätt och fel. Släpp taget om politik, förhandlingar och krig. Inget av detta existerar i den Nya Tiden. Ni är inte här för att värdera, resonera och bedöma inom den gamla existensen. Ni är här för att föra mänskligheten vidare in i en ny, högre existens.
Vi älskar er mer än ni kan förstå och vandrar varje steg med er.

You may also like...